• Bedrift
  Namsos kommune
 • Søknadsfrist
  17.07.2022
 • Stillingstype:
  Skift / turnus / arbeidstidsordning
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  7801, NAMSOS
  NAMSOS
  Norge
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4671165
 • Se her for andre jobber fra Namsos kommune
Ledig stilling

Namsos kommune

Vernepleier - inntil 100 % fast stilling - Namsos bo- og velferdssenter avd.1

Offentlig forvaltning

Namsos bo- og velferdssenter bygg B og C inneholder 48 omsorgsboliger. Hjemmetjenesten, herunder hjemmesykepleien avd. 1 og 2 og hjemmehjelpstjenesten har kontorlokaler i bygget. 

Hjemmetjenesten ved Namsos bo- og velferdssenter er en arbeidsplass med ca 100 faste ansatte per d.d.

Stillingen innebærer jobb i hjemmesykepleien ved Namsos bo -og velferdssenter avd.1 og ute i tilhørende distrikt. 

I hjemmetjenesten arbeider de ulike yrkesgruppene tett, med fokus på å levere individuelt tilpassede helse- og omsorgstjenester av god kvalitet. Avdelingen samarbeider med de andre avdelingene i hjemmetjenesten og ressursene utnyttes på tvers når det er behov for det. Vi jobber etter Namsos kommunes visjon: "Sammen skaper vi muligheter." 

Arbeidsområdet:

* Direkte underlagt avdelingsleder
* Delta i direkte tjenesteyting overfor pasient og bidra til at ansvarsområder følges opp og at målsettinger innenfor
   tjenesten nås
* Bidra til kvalitetssikring av tjenesten, planlegging og utvikling i tråd med ulike mål i Namsos kommune

Vi søker person som:

*  Er offentlig godkjent vernepleier/studenter ferdig våren 2022 oppfordres til å søke
*  Har gyldig førerkort for bil
*  Er fleksibel i forhold til arbeidssted og arbeidsoppgaver
*  Deltar i arbeidsplassens endringsprosesser i takt med samfunnsendringer og krav.
*  Er god på kommunikasjon og samarbeid
*  Evne til å tenke helhetlig, har fokus på løsninger og kan jobbe systematisk
*  Er selvstendig og tar initiativ og ansvar
*  Representerer lojalitet, stabilitet, forutsigbarhet og kontinuitet.
*  Viser interesse og engasjement
*  Har relevant praksis
*  Har kunnskap om/er komfortabel med bruk av data.
*  Har evne til å ta ansvar for å kvalitetssikre tjenesten i tråd med gjeldende lover og regelverk.

Er du glad i å jobbe med en veldig variert pasientgruppe og med alle typer diagnoser og utfordringer? Er du opptatt av at pasienten får bistand tilpasset sitt behov for å bevare egne ferdigheter lengst mulig, slik at de kan holde på ønsket om å bo hjemme? 

Da ønsker vi deg som vernepleier i hjemmesykepleien! 

Søkere må påregne å bli innkalt til intervju, og personlige egenskaper vil bli vektlagt ved utvelgelsen.

Vi tilbyr:

 • Fast stilling
 • Turnus dag/kveld med arbeid 3. hver helg
 • Dyktige, erfarne og engasjerte medarbeidere
 • Et godt arbeidsmiljø
 • Grunnlønn etter kommunens lønns- og stillingsregulativ som vernepleier, kr 423.500,- - kr 523.100,- avhengig av ansiennitet.

I tillegg får du:

 • Rekrutteringstillegg på kr. 10.000 i året for 100 % stilling.
 • Rekrutteringstilskudd (engangstilskudd ved ansettelse) på kr.25.000 i 100 % stilling med bindingstid på 2 år.
 • Meget gode pensjons- og forsikringsordninger

Organisasjonen vil være i stadig endring. Det er derfor et krav at den som tilsettes er fleksibel i forhold til endringer i arbeidsoppgaver, samarbeidspartnere og organisatorisk plassering. Det tas forbehold om fortrinnsrett for interne søkere jfr. arbeidsmiljøloven § 14.3 / hovedtariffavtalen kap 1 § 2.3.

Søknad sendes:

Søknad med CV sendes elektronisk via knappen "Send søknad".  Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Innbyggertorget Namsos kommune.

  Dersom det går fram av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig, selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få informasjon om dette - jfr. Offentleglova §25.  
 

 • Bedrift
  Namsos kommune
 • Søknadsfrist
  17.07.2022
 • Stillingstype:
  Skift / turnus / arbeidstidsordning
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  7801, NAMSOS
  NAMSOS
  Norge
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4671165
 • Se her for andre jobber fra Namsos kommune