• Bransje
  Offentlig forvaltning
 • Bedriftstype
  Kommune
 • Organisasjonsnummer
  942875967
 • Antall ansatte
  2895
 • Opprettet år
  1995
 • Adresser
  Fakturamottak
  7801  NAMSOS

Namsos kommune oppføring hos:

Namsos kommune


Bli med i vår Kandidatbank

Synes du vår bedrift ser spennende ut? Meld din interesse, vi vil gjerne ha deg i vår Kandidatbank. Stå først i køen og bli kontaktet når vi trenger folk.

 

Vernepleier Høknes barneskole 100 % vikariat

Namsos kommune

Offentlig forvaltning

Høknes Barneskole ligger godt plassert i Kleppen like utenfor Namsos sentrum, omringet av flere idrettsanlegg, svømmehallen Oasen og flotte omliggende nærområder med gode turmuligheter, som brukes flittig.Skolen er fysisk delt i to bygg mellom småtrinn og mellomtrinn med til sammen 366 elever og 59 engasjerte ansatte, som alltid har eleven i sentrum f…

Vernepleier 71 % fast stilling - Sentrum omsorgsbolig

Namsos kommune

Offentlig forvaltning

Sentrum omsorgsboliger består av bofellesskap for mennesker med funksjonsnedsettelser og avlastningstjenester til barn og unge. Her ytes det helse og omsorgstjenester til brukere av tjenesten. Det er nå ledig stilling som vernepleier ved Avlastningstjenesten for barn og unge. Vi gir avlastning til familier med særlig tyngende omsorgsoppgaver. Avdelingen b…

Helsefagarbeider 30 % fast på natt - Sentrum omsorgsbolig

Namsos kommune

Offentlig forvaltning

Sentrum omsorgsboliger består av bofellesskap for mennesker med funksjonsnedsettelser og avlastningstjenester til barn og unge. Det er nå ledig stilling som helsefagarbeider på natt ved avlastningstjenesten. Her ytes det helse og omsorgstjenester til brukere av tjenesten. Vi gir avlastning til familier med særlig tyngende omsorgsoppgaver Avdelingen bes…

Helsefagarbeider i 50 % fast stilling - Namsos helsehus demensavdelingen

Namsos kommune

Offentlig forvaltning

  Arbeidsområdet   Stillingen er direkte underlagt avdelingsleder og stillingens innehaver skal delta i direkte tjenesteyting overfor beboer og bidra til at ansvarsområder følges opp og målsettinger innenfor tjenesten nås. Du må også bidra til kvalitetssikring av tjenesten, planlegging og utvikling i tråd med ulike mål i Namsos kommune.   Vi søker e…

Ferievikarer - Avdeling for Ernæring og service 2023

Namsos kommune

Offentlig forvaltning

Det søkes etter kokker og assistenter til kjøkken i Namsos, Jøa og Namdalseid, samt til kantine ved Namsos Helsehus. Sjåfør til transporttjenesten i Namsos. Dersom det er spesielle ønsker angående arbeidsperioden, eller du har et spesielt ønske om arbeidssted bør det komme frem i søknaden. Transport tjenesten krever at du har gyldig førerkort. Vi sø…

Ferievikarer - Helse og velferd felles 2023

Namsos kommune

Offentlig forvaltning

Helse og velferd søker ferievikarer som sykepleiere, vernepleiere, helsefagarbeidere, hjelpepleiere, studenter og assistenter til: Hjemmetjenesten ved Namsos bo- og velferdssenter avdeling 1 og 2, Bangsund bo- og velferdssenter, Vestre havn bo- og velferdssenter, Mestringsenhet psykisk helse og rus, samt hjemmesykepleie ved Fosnes og Namdalseid. …

Åpen søknad - Sykepleiere i Namsos kommune

Namsos kommune

Offentlig forvaltning

Vi jobber for at alle skal ha et godt liv nå og i fremtiden. Vi jobber med mennesker og for mennesker. Søk jobb hos oss!  Ta gjerne telefonisk kontakt med oss dersom du er usikker på om dette er en jobb for deg. Oppgi i søknaden om du ønsker tjenestested Jøa, Namdalseid eller Namsos. Ikke nøl med å søke, vi behandler innkomne søknader fortløpende. …

Vernepleier 60 % fast på natt ved Avdeling psykisk helse

Namsos kommune

Offentlig forvaltning

Avdeling psykisk helse ved helsehuset er en avdeling med 17 pasienter, som er fordelt på 2 enheter. En enhet for psykisk helse med 11 pasienter og en forsterket skjermet enhet med 6 pasienter. Det er et stort samarbeid mellom disse enhetene. Denne stillingen inngår i årsturnus med 17 arbeidshelger i året. Stillingens arbeidsområde Vil delta i d…

Kjøkkenassistent i 40 % fast stilling Bangsund bo- og velferdssenter

Namsos kommune

Offentlig forvaltning

Vi har ledig 40 % stilling som assistent på kjøkken, men også andre oppgaver kan bli aktuelle. Stillingen kan også kombineres med tilkallingsvikar som pleieassistent, om ønskelig. Stillingen består av kveldsvakter 2 kvelder i uken i to uker, og tre kvelder på helg den tredje uken. For tiden 12 ukers turnus med arbeid hver tredje helg. Du vil bli en del…

Vernepleier i 100 % fast stilling - Bangsund bo- og velferdssenter

Namsos kommune

Offentlig forvaltning

Vi har for tiden ledig 100% stilling som vernepleier/spesialvernepleier.Stillingen innebærer turnusarbeid med arbeid hver tredje helg. Hvis du ønsker lavere stilling enn 100%, ber vi deg oppgi ønsket stillingsprosent i søknaden.  Stillingens arbeidsområde Arbeidet består i å gi tjenester til brukere med psykiske og/eller fysiske utfordringer, inne på Ban…

Helsefagarbeider - 75 % fast stilling på natt - Bangsund bo og velferdssenter

Namsos kommune

Offentlig forvaltning

Vi har ledig helsefagarbeider natt, fast stilling inntil 75%. I tillegg har vi ledig ulike vikariater med mulighet for fast stilling. Oppgi ønsket stillingsprosent i søknaden.Stillingen innebærer nattarbeid, med arbeid hver tredje helg. Alle mottakere av våre tjenester har forskjellige behov, derfor er oppgavene varierte.  Vi søker en person som …

Pedagogisk psykologisk rådgiver i 100 % fast stilling

Namsos kommune

Offentlig forvaltning

Er du vår nye kollega i PPT for Midtre Namdal?  Vi har ledig stilling som pedagogisk psykologisk rådgiver i 100 % fast stilling     PP-tjenesten bistår barnehager og skoler i arbeid med kompetanse- og organisasjonsutvikling, samt utarbeider sakkyndig vurdering der loven krever det.   PP-tjenesten inngår som en viktig del av laget rundt…

Tilkallingsvikarer for lærere skoleåret 2022/ 2023

Namsos kommune

Offentlig forvaltning

Namsos kommune søker lærere for kortere eller lengre vikariater i grunnskolen. Vi kan tilby spennende arbeidsoppgaver og gode kollegaer i et godt arbeidsmiljø.  Hvem ser vi etter? Alle fagkompetanser er aktuelle. Vi oppfordrer også lærerstudenter og andre med relevant høyere utdanning til å søke. Ikke vent med å søke. Aktuelle søkere vil bli kontak…

Åpen søknad - studentstillinger

Namsos kommune

Offentlig forvaltning

Vi kan tilby studentstilling med arbeid 3. hver helg for deg som er sykepleie- og vernepleiestudent. Skriv gjerne i søknaden hvor du ønsker å jobbe. Stillingens arbeidsområde Vil delta i direkte tjenesteyting overfor bruker Skal bidra til kvalitetssikring av tjenesten, planlegging og utvikling i tråd med ulike mål i Namsos kommune Er direkte un…