Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Vernepleier i traineèprogram

Offentlig forvaltning

Ønsker du å jobbe i sykehus og bygge kompetanse?
Nå har du muligheten! 

Bemanningsavdeling søker vernepleiere til 100 % faste stillinger i traineèprogram. Du delta i et tilrettelagt opplæringsprogram for å utvikle deg faglig etter endt utdannelse. Gjennom traineèprogrammet i sykehuset vil du få god kompetanse innenfor flere fagområder i psykisk helsevern, samt bli en attraktiv vernepleier. Du får mulighet for nettverksbygging med tanke på videre yrkeskarriere.

Bemanningsavdelingen samarbeider med flere seksjoner innen psykisk helsevern. Det legges vekt på å levere medarbeidere med rett kompetanse og høy fleksibilitet. Du vil få fast 100 % stilling i bemanningsavdelingen i Sykehuset Østfold.

I det første året av programmet vil du ha et hovedarbeidssted de første 4 månedene og deretter vil du få en seksjon til som du læres opp i. Du vil ha 50 % på hovedarbeidsstedet og 50 % på neste seksjon. I det andre året av programmet vil du få et nytt hovedarbeidssted i de 4 første månedene, deretter vil du arbeide kombinert på de områdene du er kjent. Til sammen arbeider du på 3 områder gjennom programmet som varer i 2 år. Bemanningsavdelingen har ansvar for rekruttering, planlegging og oppfølging gjennom traineèperioden.

Bemanningsavdelingens formidling av kvalifiserte medarbeidere skal bidra til at driften av seksjoner i psykisk helsevern gjennomføres innenfor faglig forsvarlige rammer. Vi legger vekt på god dialog med egne medarbeidere og samarbeidende seksjoner i psykisk helsevern, slik at oppdragene blir løst på en god måte.

Det vil bli gjennomført obligatorisk opplæring ved oppstart i programmet.

Intervjuer vil bli gjennomført onsdag i uke 10, i sykehusets lokaler.

Søkere må oppgi 2 referansepersoner fra praksis eller relevant arbeidserfaring (nærmeste leder) i søknaden.
 

Arbeidsoppgaver:

 •  Vernepleier oppgaver på seksjoner i psykisk helsevern

Kvalifikasjoner:

 • Norsk autorisasjon for vernepleier må foreligge før oppstart våren 2023
 • Gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig
 • Norsk arbeids- og oppholdstillatelse
 • Du må ha evne til å arbeide ved 3 ulike seksjoner
 • Generelle IKT-kunnskaper
 • Det legges vekt på personlig og fysisk egnethet

Personlige egenskaper:

 • Du ønsker å jobbe et sted hvor du har mulighet til å øke fagkompetansen din på flere fagområder
 • Du trives i et til tider hektisk arbeidsmiljø
 • Du har god samarbeidsevner og har fokus på teamarbeid
 • Du viser empati, har en positiv grunnholdning og evne til å vise engasjement på arbeidsplassen din
 • Du har evnen til å arbeide strukturert samtidig som det forventes av deg at du er fleksibel 

Vi tilbyr:

 • 100 % fast stilling i Sykehuset Østfold
 • Felles tilrettelagt opplæring og forsterket oppfølging
 • 5 dager hospitering på en somatisk seksjon i 1. og 2. året i traineeprogrammet
 • Fagdager i arbeidsplanen på seksjonen man har som hovedsted
 • Fagdager med refleksjonsgrupper i regi av traineeprogrammet
 • Todelt arbeidstid i arbeidsplanen og arbeid minimum hver 3. helg
 • Gode forsikringsordninger
 • Pensjonsordninger gjennom KLP 

 

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi gjør oppmerksom på at alt arbeid fra fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning.

Sykehuset praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.