• Bedrift
  Holmestrand kommune
 • Søknadsfrist
  08.10.2023
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  , Sande i Vestfold
  HOLMESTRAND
  search.country.NORGE
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5359555
 • Se her for andre jobber fra Holmestrand kommune
Ledig stilling

Holmestrand kommune

Vernepleier eller sykepleier – 2 x 100 % stilling - Habilitering

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

I Holmestrand kommune har vi ni døgnbemannede botilbud til personer med nedsatt funksjonsevne, som inngår i virksomheten Habilitering. Virksomheten drifter også et aktivitetssenter, og koordinerer støttekontakt- og avlastningstilbud.

I virksomheten har vi nå to ledige stillinger for vernepleier eller sykepleier i 100 % stilling. For tiden er stillingene tilknyttet Prestegårdsalleen 17. Prestegårdsalleen ligger sentralt til i Sande, ca. 10 min gangavstand fra togstasjonen.  

Ved Prestegårdsalleen 17 ytes det i dag tjenester til 14 personer med ulike funksjonsnedsettelser. Vi er en virksomhet i utvikling, noe som gjør arbeidshverdagen hos oss spennende og variert, med mange muligheter for faglig utvikling.

Fakta om stillingene

2 x 100 % stilling som vernepleier/sykepleier. Stillingene går for tiden i turnus med arbeid dag/kveld og hver 4. helg langvakter. Arbeid hver 3. helg med korte vakter kan vurderes.

I disse stillingene vil man få rollen som tjenesteansvarlig miljøterapeut. Det innebærer et ekstra faglig ansvar for definerte brukere som blant annet koordinering av tjenester, samarbeid med andre instanser i hjelpeapparatet internt og eksternt, ansvar for tiltaksplan, dag/ukeplaner og legemiddelhåndtering. Andre spesifikke oppgaver kan delegeres til stillingen (for eksempel et utvidet medisinansvar eller være superbruker på fagprogrammer). Brukergruppen er mangfoldig i alder og funksjonsnivå, og arbeidsoppgavene er varierte. Avdelingen benytter fagsystemet CosDoc.

Arbeidsoppgaver
 • Målrettet miljøarbeid
 • Tjenesteansvar
 • Direkte tjenesteyting
 • Veiledning av kolleger og brukere
 • Dokumentasjon og saksbehandling etter Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kap.9 og Pasient- og brukerrettighetsloven kap.4
 • Se den enkelte bruker og tilrettelegge for størst mulig grad av mestring og deltagelse i eget liv.
 • Legemiddelhåndtering
Kvalifikasjonskrav
 • Vernepleier eller sykepleier med norsk autorisasjon. Søkere med videreutdanning innen feltet oppfordres til å søke.
 • Beherske data som arbeidsverktøy - Kjennskap til fagsystemet Cosdoc er en fordel.
 • Fokus på brukermedvirkning
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Gyldig politiattest må kunne fremlegges

Ved en eventuell ansettelse kreves gjennomført e-læringskurs «kompetansehevende tiltak for personer med utviklingshemming».

Personlige egenskaper

Vi søker deg som:

 • er ansvarsbevisst, kan arbeide selvstendig og i team.
 • er organisert og strukturert
 • er løsningsorientert og fleksibel
 • klarer å prioritere arbeidsoppgaver på hektiske dager
 • er faglig engasjert og oppdatert
 • har ett godt klinisk blikk, og er god til å observere
 • bidrar positivt inn i arbeidsmiljøet
Vi tilbyr

Et hyggelig arbeidsmiljø med varierte og spennende oppgaver i en aktiv virksomhet i utvikling.

Lønn i henhold til avtale/tariff. Lokalt tillegg for sykepleier/vernepleier på 17 000 kr per år. Medlemskap i god pensjonsordning Fra lønnen trekkes 2% innskudd til pensjonsordning. Arbeidstakere ansettes i kommunen på de vilkår og med de rettigheter og plikter som følger av overenskomster, reglementer og lover.

Attester og vitnemål tas med ved et eventuelt intervju. Kommunen er opptatt av mangfold og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Vi jobber sammen for et godt og inkluderende arbeidsmiljø.

Søkerlister med opplysninger om navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosted- eller arbeidskommune for hver søker er offentlig iht. offentleglova.  Det kan gjøres unntak dersom søker anmoder om dette og grunngir dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke tas til følge, vil søkeren varsles om dette.

 

 

 • Bedrift
  Holmestrand kommune
 • Søknadsfrist
  08.10.2023
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  , Sande i Vestfold
  HOLMESTRAND
  search.country.NORGE
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5359555
 • Se her for andre jobber fra Holmestrand kommune