Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Vernepleier eller sykepleier 17 % helgestilling

Offentlige tjenester og forvaltning

Er du sykepleier eller vernepleier med tid til overs og ønske om å prøve nye utfordringer? Da ønsker vi å snakke med deg om en spennende mulighet.

Vi er en del av avdeling for rus og avhengighet (ARA) som tilhører Klinikk for psykisk helse og rus, i Vestre Viken HF. Avdelingen består av 5 seksjoner (ca. 141 årsverk) spredt beliggende innen sykehusområdet og tilbyr avgiftning, døgnbehandling og legemiddelassistert rehabilitering (LAR).

 

ARA Døgnseksjon Blakstad tilbyr behandling til personer med rusavhengighet og samtidige psykiske lidelser (ROP). Behandlingstilbudet er frivillig og gis til voksne av begge kjønn, men seksjonen har blant annet også ansvar for å tilby tjenester etter helse og omsorgstjenestelovens § 10-2 og 10-4, samt straffegjennomføringslovens § 12. Seksjonen har i alt 12 behandlingsplasser og er tverrfaglig bemannet med 27.5 årsverk. 

Ved ARA, døgnseksjon Blakstad vil du arbeide i team med sykepleiere, vernepleiere, sosionomer hjelpepleiere/helsefagarbeidere, psykolog/psykologspesialist og seksjonsoverlege.

Arbeidsoppgaver
 • Gjennomføre individuelle behandlingstiltak i tråd med pasientens behandlingsplan
 • Innhente opplysninger om og observere pasientens helsetilstand og funksjonsevne, vurdere, prioritere, iverksette og evaluere nødvendige tiltak
 • Identifisere andre behov for hjelpetiltak og bidra til annen kvalifisert hjelp til pasientens beste
 • Føre pasientjournal etter gjeldende regler
 • Håndtering av legemidler
 • Tilstedeværelse, samhandling og aktivisering
Kvalifikasjoner
 • Erfaring fra pasientrettet arbeid innen rusbehandling, psykisk helsevern eller rusomsorg vektlegges
 • Erfaring fra å jobbe i team vektlegges
 • God kjennskap til pasientdokumentasjon
 • Har førerkort
 • Behersker norsk skriftlig og muntlig
Personlige egenskaper
 • Ansvarsbevisst
 • Strukturert og evne til målrettet arbeid 
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Gode samarbeidsevner
 • Faglig engasjement og interesse for rusbehandling
 • Personlig egnethet vektlegges Interesse for fysisk aktivitet 
Vi tilbyr
 • Et hyggelig og faglig sterkt arbeidsmiljø
 • En aktiv og hektisk seksjon
 • Endringsvilling og positiv arbeidsplass
 • Stor bredde i faglige utfordringer
 • God opplæring og oppfølging
 • Fagutvikling
 • Lønn i henhold til gjeldende tariff
 • Et godt miljø med mange hyggelige kollegaer
 • En arbeidsplass med sentral beliggenhet i naturskjønne omgivelser nær sjøen