Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Stavanger Kommune

Vernepleier eller miljøterapeut

Dagsenter og avlastning er en bydekkende virksomhet i Stavanger kommune som gir stabile, trygge og tilrettelagte tilbud til mennesker med ulike bistandsbehov. Virksomheten består av seksjon bolig, seksjon dagtilbud og seksjon avlastning samt bydekkende veiledningsteam.

Bygg 25 er en bolig på Madla for barn/ ungdom i alderen 17-20 år. Boligen har vært i aktiv drift siden mai 2018.  Vi har høyt fokus på utfordrende adferd og høy fagkompetanse. Det gis også et helhetlig skole og aktivitetstilbud til 2 av våre ungdommer. Dette driftes av våre dyktige fagpersoner i  boligen. Bygg 25 er plassert på et tun sammen med 3 andre barne-  og ungdomsboliger.

Boligen er topp moderne utstyrt med nye teknologiske løsninger som gir muligheter for brukerne å ha en aktiv fritid ut fra den enkeltes forutsetninger.
Madla barne- og ungdomsbolig har fire avdelinger. Bygg 25 gir heldøgns omsorg og botilbud til fire barn/ ungdommer som har ulike bistandsbehov og adferdsutfordringer.

Det jobbes for at beboerne skal oppleve en meningsfull hverdag utfra sine forutsetninger. Avdelingen holder et høyt faglig nivå og det forutsetter at den enkelte ansatt er lojal mot gjeldende prosedyrer og planer som er utarbeidet individuelt for den enkelte beboer. Avdelingen jobber målrettet, kreativt og løsningsfokusert . Avdelingen har som motto å møte enhver utfordring med en positiv og fleksibel holdning. Vår visjon står i fokus," Vi vil, vi kan og 

Kvalifikasjoner:

 • Offentlig godkjent autorisasjon som vernepleier eller annen bachelor innen helse og omsorg.
 • Relevant erfaring med brukergruppen og utfordrende atferd.
 • Relevant kunnskap om atferdsanalytiske prinsipper.
 • Relevant erfaring og kunnskap om aktuelt lovverk.
 • Kunnskap om aktivitetsbasert læring 
 • Ønskelig med erfaring eller kjennskap til kommunens IKT verktøy. 
 • Dersom du har annet morsmål enn norsk, må du dokumentere at du har språknivå tilsvarende B1. Gjelder ikke søkere med et skandinavisk språk som morsmål.

Personlige egenskaper:

 • Må kunne jobbe selvstendig og kunne takle uforutsette hendelser/ akutte situasjoner.
 • Ønskelig med erfaring i å kartlegge og utarbeide mål og tiltak ut fra den enkeltes forutsetninger og behov.
 • Være trygg på seg selv.
 • Jobbe for at bruker skal oppleve mestring og selvstendighet i hverdagen med fokus på ADL ferdigheter 
 • Har lett for å kommunisere med andre, er serviceinnstilt og evner å tilpasse seg raske omstillinger.  
 • Vise engasjement og gjøre det lille ekstra for å skape hygge og trivsel både for brukere og kollegaer.
 • Være lojal mot gjeldende rutiner, mål og tiltak for den enkelte bruker.
 • Kunne lede møter med andre samarbeidsparter 
 • Personlig egnethet vil bli tillagt avgjørende vekt i ansettelsen.
 • Menn oppfordres til å søke. 

Vi tilbyr:

 • Et trivelig arbeidsmiljø og muligheter til faglig og personlig utvikling.
 • Faste teammøter.
 • Muligheter for å delta på kompetansehevende utviklingstiltak internt i virksomheten.
 • Veiledning fra bydekkende veiledningsteam.
 • Kurs.
 • Lønn etter utdanning og ansiennitet.
 • Stillingskode:645500 - vernepleier kr 423.500-537.300 kr
 • Stavanger kommune er en inkluderende arbeidslivsbedrift (IA).
 • "Hjem-jobb-hjem"-avtale.