Detaljer

 • Bedrift
  Namsos kommune
 • Søknadsfrist
  06.12.2020
 • Sted:
  NAMSOS
 • Stillingstype:
  Skift / turnus / arbeidstidsordning
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  TRØNDELAG
 • Arbeidssted:
  NAMSOS
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3273712
 • Se her for andre jobber fra Namsos kommune

Vernepleier 80 % fast stillling ved Avdeling psykisk helse

Avdeling psykisk helse ved helsehuset er en avdeling med 17 pasienter, som er fordelt på 2 enheter. En enhet for psykisk helse med 11 pasienter og en forsterket skjermet enhet med 6 pasienter. Det er et stort samarbeid mellom disse enhetene.

Denne stillingen er på 80 %, og er en stilling som hovedsakelig har tilholdssted i den forsterkede skjermede enheten. Inngår i årsturnus med 17 arbeidshelger i året.

Stillingens arbeidsområde:
- Vil delta i direkte tjenesteyting overfor bruker.
- Skal bidra til kvalitetssikring av tjenesten, planlegging og utvikling i tråd med ulike mål i Namsos kommune.
- Er direkte underlagt avdelingsleder.
- Primærkontaktarbeid og andre ansvarsområder 


Vi søker en person som:
- Er offentlig godkjent vernepleier
- Har gode kunnskaper i forhold til bruk av elektroniske verktøy
- Har evne til å ta ansvar for å kvalitetssikre tjenesten i tråd med gjeldende lover og regelverk.
- Er villig til å jobbe selvstendig 1 til 1 med pasienter, men også i gruppe.
- Erfaring fra 1 til 1 jobbing og jobb med demente/psykiatri er et krav

Søkere må påregne å bli innkalt til intervju, og personlige egenskaper vil bli vektlagt ved utvelgelsen.


Personlige egenskaper som vil bli vektlagt er:
- Interesse og engasjement for fagfeltet demens og psykiatri
- Gode evner til samarbeid/samhandling og kommunikasjon
- Selvstendighet
- Endringsvilje og løsningsorientert
- God evne til å representere stabilitet, forutsigbarhet og kontinuitet
- Fleksibilitet (herunder vilje til å stille opp hvis det er mangel på kvalifisert personal)
- Positivitet
- Tydelighet
- Jobbe selvstendig, men også ha kjennskap til å jobbe i team
- Evne og vilje til faglig utvikling både i avdelingen og personlig
- Ha evne til å veilede/motta veiledning og instruksjon
- Tålmodighet og ro i arbeidet
- God fysikk
- Sterk psyke
- Være reflektert
- Håndtere norsk både skriftlig og muntlig

Det vil også være et fokus på å få til en god sammensetning i personalgruppa.

Vi tilbyr
- Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
- Godt arbeidsmiljø
- Gode pensjons- og forsikringsordninger
- Sterkt fokus på etikk og refleksjon
- Jobb i en spesialisert avdeling innen psykiatri/demens
- Tverrfaglig fagmiljø
- En avdeling med fokus på utvikling av fagmiljøet
- Tarifflønn + rekrutteringstillegg på 10 000 i året for 100 % stilling
- Rekrutteringstilskudd (engangstilskudd ved ansettelse) på kr.25.000 i 100 % stilling med bindingstid på 2 år.

Organisasjonen vil være i stadig endring. Det er derfor et krav at den som tilsettes er fleksibel i forhold til endringer i arbeidsoppgaver, samarbeidspartnere og organisatorisk plassering.

Det tas forbehold om fortrinnsrett for interne søkere jfr. arbeidsmiljøloven § 14.3 / hovedtariffavtalen kap 1 § 2.3.

 Søknad sendes:

Søknad med CV sendes elektronisk via knappen "Søk her".  Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Innbyggertorget Namsos kommune.

  Dersom det går fram av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig, selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få informasjon om dette - jfr. Offentleglova §25.