Ledig stilling

Stavanger Kommune

Vernepleier

Vil du bli med oss og starte opp et nytt tilbud?

Bo og aktivitet psykisk helse skal bygge opp et nytt tjenestetilbud, og har behov for motiverte og dyktige medarbeidere som vil være med å bygge opp et godt team som leverer tjenester av god kvalitet.

Bo og aktivitet psykisk helse er en fremoverlent virksomhet der kompetanseutvikling, tjenesteutvikling og god kvalitet har stort fokus.
Våre avdelinger representerer en stor variasjon i størrelse, tjenestetilbud og målgruppe. Dette gir den enkelte avdelingsleder mulighet for en varierende grad av utfordringer. Samlet gir vi per i dag tjenester til ca 230 beboere fordelt på 25 avdelinger og 2 ambulerende team. 

Tilbudet skal drives etter en turnus med arbeid 3. hver helg, og langvakter i helgene.

 

 

Kvalifikasjoner:

Bachelorgrad i vernepleie med autorisasjon.
Erfaring med arbeid etter atferdsanalytisk metodikk og PAS
Du må fremlegge politiattest, ikke eldre enn 3 måneder
Dersom du har annet morsmål enn norsk, må du dokumentere at du har språknivå tilsvarende B2. Kun søknader med vedlagt dokumentasjon vil bli behandlet. Kravet gjelder ikke søkere med et skandinavisk språk som morsmål  

Det er ønskelig med førerkort kl B

 


Personlige egenskaper:

Du kan veksle og balansere mellom selvstendighet og samhandling i ditt arbeid.
Du er punktlig og presis i ditt arbeid.
Du er konsistent, ryddig og forutsigbar i kommunikasjon og relasjon til ledelse, kollegaer og samarbeidsparter. Din kommunikasjonsstil må bære preg av tydelighet, åpenhet og ærlighet, og skal bidra til å  fremme trygghet og tillit.
Du holder deg faglig oppdatert på områder som er relevante for drift og brukergruppe. Du tar ansvar for å identifisere områder der det er behov for kompetanseløft både hos deg selv og i avdelingen ellers. Dette innebærer at du er nysgjerrig og lærevillig, og at du bidrar med din kunnskap der dette er naturlig.
Du er empatisk og arbeider etter et holistisk-, humanistisk menneskesyn


Vi tilbyr:

Vi har fokus på din trivsel og utvikling

Turnus med langvakter og arbeid hver 3. helg.

Muligheter for fagligutvikling gjennom kurs og ressursgrupper.

God opplæring og støtte av både kollegaer og nærmeste leder.

Velferdstilbud med avtaler på treningsstudio og i svømmehaller, bedriftsidrettslag og «hjem-jobb-hjem» ordning.

Hjem-jobb-hjem tilbud.

Gode pensjons- og forsikringsordninger.

Stillingskode: 645500 Vernepleier - 485 400 - 583 000

Turnustillegg på 20 000 kroner per år.