Ledig stilling

Trondheim Kommune

Vernepleier

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Ved Vikåsen barnebolig er det ledig en fast 100 prosent stilling som vernepleier med turnusarbeid på dag og kveld, inkludert arbeid på helg.

Vikåsen barnebolig er en del av Helse- og avlastningstjenesten for barn og unge og tilbyr avlastning til foreldre som har barn med store omsorgsbehov.

Barna ved Vikåsen har svært ulike diagnoser og funksjonsnivå. Mange har epilepsi og utfordringer knyttet til kommunikasjon og atferd. Felles for alle barna er at behovene for bistand er store og sammensatte. Boligen har kapasitet til fem heltidsbrukere. Vikåsen barnebolig er en av to pilotboliger i helse-og avlastningstjenesten som er inkludert i den faglige satsingen på Positiv Atferdsstøtte (PAS).

Kvalifikasjoner:

 • Autorisasjon som vernepleier.
 • Erfaring innen habilitering og målrettet miljøarbeid, gjerne med utdanning og/eller praktisk erfaring med alternativ, supplerende kommunikasjon.
 • Erfaring fra arbeid med brukere med krevende og utfordrende atferd.
 • Gjerne erfaring og/eller utdanning innen arbeid med  traumebasert omsorg.
 • Gjerne erfaring fra arbeid med epilepsi
 • Gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig.

Personlige egenskaper:

 • Selvstendig og omstillingsdyktig
 • Lærevillig, åpen og engasjert.
 • Gode kommunikasjonsferdigheter og samarbeidsevner.
 • Nøyaktig og pålitelig.
 • Du har godt humør, god fysisk helse og lyst til å jobbe med barn og unge med sammensatte vansker og hjelpebehov.
 • Evner å håndtere og stå i utfordrende atferd hos brukere.
 • Personlig egnethet vil vektlegges.

Vi tilbyr:

 • Kurs i helse- og omsorgstjenestelovens kapittel 9.
 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver i et godt arbeidsmiljø.
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling.
 • Dedikerte medarbeidere som har ambisjoner for barna.
 • Et tverrfaglig arbeidsmiljø.
 • Egen mentor, som vil følge deg i et år.
 • Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler.