Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Tønsberg kommune

Vernepleier

Offentlig forvaltning

Det er ledig en 80% fast stilling som vernepleier med tiltredelse 01.01.2024 på Presterød ungdomsskole, med mulighet for en kombinert stilling i helgeturnus i 20% hvis ønskelig etter hvert.

Presterød ungdomsskole er en stor ungdomsskole med ca.420 elever fordelt i 17 klasser. I tillegg er det en forsterket avdeling for ungdommer med vansker innenfor autismespekteret. Skolen har høye ambisjoner og ønsker å være en utviklingsorientert og lærende ungdomsskole. Ledelsen ved skolen består av rektor/virksomhetsleder og 3 undervisningsinspektører.

Presterød ungdomsskole bygger sitt skoletilbud på lange tradisjoner, og skolen har vært i fremste rekke i over 60 år med et høyt faglig nivå. Skolen har tidsriktige lokaler, og legger vekt på at opplæringen skal være praktisk og variert for økt motivasjon hos elevene.

Stillingen er knyttet til skolens autismeavdeling, APUS. Avdelingen er en forsterket avdeling for ungdommer i Tønsberg kommune som har vansker innenfor autismespekteret. Avdelingen har 6-7 elevplasser. Autismeavdelingen består av et fagteam som har en faglig leder/vernepleier, 1 ansvarlig spesialpedagog, 1 vernepleier, 1 miljøterapeut og 2 fagarbeidere. Bemanningen kan variere noe ut fra hva elevene krever av ressurser.

Søker du spennende utfordringer og vil være med og løfte Presterød ungdomsskole videre, kan du være den vi søker!

Kvalifikasjonskrav

 • Godkjent vernepleierutdanning
 • Har erfaring med barn og ungdommer som har vansker innenfor autismespekteret
 • Har erfaring og kompetanse med digitale verktøy

Arbeidsoppgaver.

 • Stillingen er en del av fagteamet i autismeavdelingen
 • Stillingen kan ha støttefunksjon for klasser med elever med vansker innen autismespekteret
 • Stillingen har ansvar for oppfølging av enkeltelever på autismeenheten
 • Det er nødvendig med fleksibilitet angående arbeidstid.

Personlige egenskaper

Vi ønsker en medarbeider som:

 • Viser stor evne til initiativ og har god struktur i arbeidet
 • Vil jobbe aktivt for å skape et godt og inkluderende skolemiljø
 • Har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Skaper gode relasjoner til ungdom
 • Personlig egnethet blir vektlagt.

Stillingen på Presterød ungdomsskole følger skolens ferieplan. Lønn etter gjeldende regulativ for vernepleiere.

Søkerlister med opplysninger om navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosted- eller arbeidskommune for hver søker er offentlig i hht Offentlighetsloven. Det kan gjøres unntak dersom søker anmoder om dette og grunngir dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke tas til følge vil søkeren varsles om dette.

Kommunen ber aldri om kontaktinformasjon eller kontoopplysninger i rekrutteringsfasen, verken over SMS, e-post eller i brev via Digipost