Ledig stilling

Lillehammer kommune

Vernepleier

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Amat pluss barnebolig er organisert inn under tjenesteområde Tilrettelagte tjenester. Tjenesteområdet består av avlastning, dag-og aktivitetstilbud, boliger og Amat pluss barnebolig.

Tjenesteområdet har fokus på individuelle tjenester, og at den enkelte bruker skal oppleve mestring ut fra egne forutsetninger. Tjenesteområdet er under stadig utvikling slik at tjenestetilbudet utvikles i tråd med behov og etterspørsel.

Ledige stillinger for engasjerte vernepleiere ved Amat pluss barnebolig

Amat pluss barnebolig yter tjenester til rundt 70 mennesker med fysiske, psykiske og sosiale utfordringer. Det søkes etter faglig engasjerte vernepleiere som skal være med å opprettholde et sterkt faglig nivå, og være med på å utvikle faget slik at de som mottar tjenester hos oss får tjenester av høy kvalitet.

Du vil få fagansvar for flere brukere, og du vil jobbe tett sammen med de andre miljøterapeutene for å få til en god faglig tilnærming. Vi jobber etter prinsipper fra målrettet miljøarbeid.

Kvalifikasjoner:

 • Autorisert vernepleier. Andre med høyskoleutdanning innenfor helse og sosialfaglig utdanning med erfaring fra brukergruppa kan komme i betraktning
 • Gode muntlige og skriftlige norskunnskaper.
 • Erfaring med strukturert kollega opplæring og veiledning.
 • Erfaring og oppdatert kunnskap om brukergruppen,målrettet miljøarbeid, utfordrende atferd, anvendt atferdsanalyse og Hotjl.Kap.9.
 • Førerkort klasse .B
 • Politiattest kreves ved tilsetting.

Personlige egenskaper:

 • Kreativ og initiativrik.
 • Gode samarbeidsevner og evnen til å jobbe i team så vel som selvstendig.
 • Allsidig, positiv, uredd, engasjert og villig til å ta i et ekstra tak.
 • ansvarsfull, tar eierskap og har god gjennomføringsevne.
 • Tåler stress og er løsningsorientert for å håndtere en krevende og uforutsigbar hverdag.
 • Du må ha et stort engasjement for og et reflektert forhold til brukergruppen.
 • Fleksibel og motivert for endringsarbeid som følger.
 • Jobber strukturert og systematisk
 • Lojal til faglig arbeid.
 • Framsnakker andre.
 • Personlig egnethet vektlegges sterkt.

Vi tilbyr:

 • Jobbe etter prinsipper inne målrettet miljøarbeid og atferdsanalytiske prinsipper.
 • En faglig engasjert personalgruppe.
 • En spennende og variert tjeneste som du kan være med å videreutvikle.
 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver.
 • Lønn etter tariff og lønnsbetingelser.
 • Fagtid i turnus.