Ledig stilling

Stavanger Kommune

Vernepleier

Er du en faglig engasjert vernepleier med stor interesse for menneskene rundt deg?
Bo og aktivitet Nord gir botilbud til mennesker med utviklingshemming og/eller kognitiv svikt. Virksomheten omfatter bydelene Tasta, Madla, Eiganes, Rennesøy og Finnøy. Det er til sammen 15 bofellesskap i virksomheten, og vi er rundt 600 ansatte.

Vår visjon i Bo og aktivitet Nord er at vi skal gjøre livet bedre for dem som ikke har de samme forutsetningene som andre. Beboerne våre står alltid i sentrum, der likeverd og respekt er våre viktigste føringer. Vi skal tilrettelegge forholdene etter den enkeltes behov og fremme livsglede gjennom meningsfulle tiltak. Tydelige mål og tilpassede utfordringer skal skape gode mestringsopplevelser. Vi har en meningsfull jobb hvor det handler om trivsel og glede, et liv med mening.  


Målet for Bo og aktivitet nord er at vi skal ha ansatte som er stolte av jobben de gjør. Vi skal ha en kultur som er preget av nytenkning og vilje til endring, for å gi våre beboere et best mulig tilbud innenfor de rammene vi har. Ansatte og ledere skal være handlingskraftige, åpne og inkluderende.


I Bo og aktivitet Nord har vi varierte og spennende arbeidsoppgaver. Rektor Oldens gate 9 er et døgnbemannet bofellesskap som består av 6 boenheter. Bofellesskapet gir individuelt tilpassede tjenester til beboere med utviklingshemming og/eller kognitiv svikt. Bofellesskapet er lokalisert i flotte omgivelser med nærhet til flere turområder.

Vi ser etter deg som er engasjert, pålitelig og som kan bidra til fagutvikling og et godt arbeidsmiljø.

Arbeidsoppgaver:

Du skal i stillingen som vernepleier:

 • Arbeide målrettet sammen med den enkelte beboer og ivareta den enkelte brukers rettsikkerhet.
 • Bidra til at beboerne får individuelt tilpassede tjenester, og en meningsfylt og aktiv hverdag. Dette i tråd med lovverk, faglig anerkjente metoder og etiske retningslinjer.
 • Dokumentere i CosDoc: oppfølging, evaluering og oppdatering av tiltaksplan, daglig rapportering, og registering av avvik. Føre/godkjenne Kvalitetsregistering og IPLOS.
 • Tverrfaglig samarbeid, internt og eksternt.
 • Arbeide i tråd med retningslinjer for legemiddelhåndtering i Stavanger kommune.
 • Bidra til at bofellesskapet drives i henhold til kommunens verdier og målsetninger.
 • Bidra til at tjenestene ytes på en god faglig forsvarlig måte, og at tjenestene som gis holder høy etisk standard.
 • Aktivisere/motivere, sosial trening med beboerne.
 • Bruke aktivitet og kulturopplevelser som helsefremmende tiltak.
 • Miljøarbeid, herunder bistand med vanlig husarbeid i beboeres leiligheter.
  Ha tett kontakt med pårørende, og ivareta et godt samarbeid.
 • Ha en veiledende rolle ovenfor kollegaer, og tilby en hjelpende hånd der det trengs.
 • Ivareta primærkontaktansvar.
 • Delta aktivt i ressursgrupper i BOA Nord.
 • Kontinuerlig holde deg oppdatert ved bruk av mail og Teams.
 • Legemiddelhåndteringsansvar.

Kvalifikasjoner:

Kvalifikasjoner:

 • Du har autorisasjon som vernepleier.
 • Du har erfaring fra lignende arbeid.
 • Du har erfaring med utfordrende adferd.
 • Du har gode kunnskaper om aldring og helse, PAS og MAP.
 • Vi legger vekt på at du er god til å formulere deg både skriftlig og muntlig.
 • Arbeidsspråket i Stavanger kommune er norsk. Dersom du har et annet morsmål enn norsk, må du dokumentere at du har språkferdigheter tilsvarende C1. Gjelder ikke søkere med et skandinavisk språk som morsmål.
 • Vi ønsker deg som vil være med å gjøre «det lille ekstra» for våre beboere.
 • Politiattest uten anmerkninger er en forutsetning for ansettelse, og må leveres arbeidsgiver for den som er aktuell for stillingen.

Personlige egenskaper:

Personlige egenskaper:

 • Når det er hektisk hos oss, er det spesielt viktig at vi samarbeider godt om å fordele oppgaver og hjelper hverandre. Du må derfor være fleksibel og ha lett for å omstille deg.  
 • Du trives med å jobbe i team, men du kan også jobber selvstendig når det trengs.
 • Vi vil gjerne ha med deg på laget som alltid setter beboerne i sentrum og som yter det lille ekstra.
 • Du bidrar aktivt til å se og oppmuntre andre, slik at vi også i fremtiden har en trivelig arbeidsplass der vi tar godt vare på hverandre.
 • Du har en god arbeidsmoral og legger vekt på høy kvalitet i arbeidet ditt – det er viktig for deg med høyt nærvær på jobb.
 • Du har respekt og omsorg for, er åpen og vennlig, også overfor mennesker som er annerledes enn deg selv.
 • Vi ønsker at du som ansatt tar initiativ, ser etter nye muligheter og handler deretter, slik at arbeidsplassen utvikler seg.
 • Vi er opptatt av faglig utvikling hos den enkelte, det er derfor viktig å finne deg som stadig er opptatt av å søke nye løsninger og ny kunnskap.
 • Vi ønsker stor grad å ha delingskultur hos oss, derfor er det viktig at du deler den kunnskap du tilegner deg med dine kollegaer.
 • For at vi skal lykkes i jobben vår kreves det blant annet at du er lojal til de tiltakene som iverksettes.
 • Pårørende er en viktig ressurs og du er opptatt av å inkludere og samarbeide med disse.
 • Du tar ansvar slik at vi sammen når målene våre.
 • I stillingen inngår et utstrakt samarbeid med beboere, pårørende, ansatte og andre instanser. Du må derfor være omgjengelig og ha evnen til å kommunisere med andre mennesker.
 • Beboerne våre deltar på ulike fritidsaktiviteter, og du må derfor være i god fysisk form, og du hopper gjerne i bassenget sammen med dem.
 • Det er en fordel om du har sertifikat.
 • Du er robust, og har erfaring med å håndtere vanskelige situasjoner.
 • Personlige egenskaper vektlegges.

Vi tilbyr:

Vi tilbyr:

 • Ansvar, involvering og delaktighet.
 • Et miljø med mangfold av kompetanse og erfaring.
 • Varierende og innholdsrik arbeidshverdag.
 • Engasjerte kollegaer med stort hjerte for beboerne.
 • God opplæring og oppfølging, derav nyansatt kurs og oppfølgingssamtaler. 
 • Fag- og kompetanseutvikling, herunder deltagelse i ressursgrupper og deltagelse på kurs. 
 • Vi er opptatt av faglig og personlig utvikling og du vil bli oppfordret til å delta på interne og eksterne kurs. I Stavanger kommune har vi et eget veiledningsteam som gir veiledning.
 • I Rektor Oldens bofellesskapet har vi et godt, tverrfaglig fagmiljø med vernepleiere, miljøterapeuter, fagarbeidere, studenter og pleiemedarbeidere.
 • Som primærkontakt deltar du på Primærkontaktmøte. Du deltar etter oppfordring fra leder på helgevakt/nattevaktmøte.
 • Veiledning fra leder og kollegaer. Hos oss er det stor takhøyde og vi liker gode faglige diskusjoner.
 • Todelt turnus med arbeid 3 hver helg. Turnus evalueres kontinuerlig.
 • Gode pensjons og forsikringsvilkår og attraktive velferdsordninger.
 • Stavanger kommune tilbyr hjem-jobb-hjem tilbudet.
  Lønn:
  Vernepleier etter gjeldende tariff.