Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Lillehammer kommune

Vernepleier 50-100%

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Håper DU er interessert i å søke stilling hos oss. Vi har en flott arbeidsplass med mange dyktige kollegaer.
Lillehammer helsehus er et av Norges største helsehus, og har ca. 220 årsverk fordelt på 8 sengeavdelinger, legeavdeling, dagsenter, storkjøkken, renholdsavdeling, vaskeri og servicesenter. Langtidsavdelingene er spesialisert innen psykogeriatri, demens og generell geriatri. Faglig kvalitet, godt arbeidsmiljø og kompetanseutvikling er viktige satsningsområder for helsehuset.

I Lillehammer kommune jobber alle ansatte i helse- og omsorgssektoren etter visjonen «Mestring hele livet». Dette skal være førende for både tjenestetilbud og tjenesteutførelse.

LILLEHAMMER HELSEHUS har ledig 4 stillinger som vernepleiere på ulike demensavdelinger, 50, 80 og 100% fast og 72 % vikariat .
Vi ønsker autorisert vernepleier. Avdelingen har pasienter med generell geriatri og/eller demens.
Vi arbeider primært hver tredje helg og i tredelt turnus, vernepleiere og sykepleiere går per nå i 2-delt turnus (dag/kveld).
Det kan også tilkomme andre ledige stillinger ved andre avdelinger under prosessen, og vi ønsker da å benytte samme søkermasse for tilsetting i disse.
Ved tilbud om stilling er det er krav om godkjent politiattest, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4.   

Arbeidsoppgaver:

Miljøterapeutisk arbeid
Det må påregnes utførelse av enkelte sykepleieprosedyrer, dette vil være etter opplæring
Iverksette, evaluere og korrigere tiltak
Iverksette ordinasjoner fra lege
Sikre kontinuitet i pleien gjennom fullstendig rapportering og dokumentasjon
Ha undervisnings-, informasjons- og veilederansvar ovenfor pasient/pårørende, medarbeidere og personer under opplæring.
Stimulere, delta i og arbeide med fagutvikling

Kvalifikasjoner:

Bachelorutdanning og godkjent autorisasjon som vernepleier i Norge.
Gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig. Utenlandske arbeidstakere må fremlegge bestått språkkrav B2.
Yte forsvarlig helsehjelp
Dokumentere- og rapportere i de verktøy som Lillehammer kommune benytter. (Gerica, TQM, Dossier og Gat)
Generelle dataferdigheter, minimum beherske nødvendige dataverktøy etter opplæring.
Ha faglig interesse, være ansvarlig, handlekraftig, endringsvillig, kommuniserende, motiverende og helhetstenkende.

Personlige egenskaper:


Mestrer å jobbe selvstendig
Fleksibel og samarbeidsvillig
Liker utfordringer
Tar ansvar
Bidrar til et godt og humørfylt arbeidsmiljø   

Vi tilbyr:

Godt arbeidsmiljø med fokus på arbeidsglede.
Eget opplæringsprogram for nyansatte.
Utfordrende fagmiljø.
Spennende og varierende arbeidsoppgaver.
Gode pensjons- og forsikringsordninger.
Lønn i ht. gjeldende tariffavtale og lokale avtaler, for tiden kr 428300 - 507400 avhengig av ansiennitet.