Ledig stilling

Lillehammer kommune

Vernepleier

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Ved Jørstadsvea avlastningsbolig er det ledig stilling som vernepleier. Jørstadsvea avlastningsbolig yter bistand til ca 14 brukere pr dags dato med sammensatte utfordringer som av ulike årsaker befinner seg i sårbare eller utfordrende situasjoner. Jørstadsvea yter tjenester på dag, aften og natt. Tjenester ytes basert på individuelle behov med mål om økt selvstendighet og mestring av eget liv. Samarbeid med pårørende, interne og eksterne instanser er en viktig del av arbeidet.  
I Lillehammer kommune jobber alle ansatte i helse- og omsorgssektoren etter visjonen «Mestring hele livet». Dette skal være førende for både tjenestetilbud og tjenesteutførelse. Vi trenger flere kompetente medarbeidere med hjerte for faget - og vil gjerne ha DEG med på laget!

Vi som er på avlastning ved Jørstadsvea på Fåberg trenger kule vernepleiere. Du må se og høre oss. Også er vi unike. Med diagnoser og en livsverden få har i Norge og verden. Sett grenser og stå i det når vi maser. Vi er glade i å være ute, svømme, ta en salto på trampolinen og klare for å være med på nye sprell. Du må kunne snakke med alle ansatte i Jørstadsvea og de hjemme. Skal du passe sammen med oss må du kjenne deg sjøl og ikke være redd for å dumme deg ut. Det er bra for da får vi oss en latter og kjemien blir bedre.

Arbeidsoppgaver:

-Medansvar for at tjenesteområdets målsetting og visjoner blir fulgt.

-Ansvar for utarbeidelse og deltakelse i tilrettelegging , helhetlig oppfølging og tiltaksplaner rundt tjenestemottaker, samt oppfølging av fagadministrative systemer.

- Observere, kartlegge, iverksette og evaluere aktuelle tiltak rundt tjenestemottaker.

- Opplæring av ADL ferdigheter, samt regulering av utfordrende / truende atferd.

- Fagansvarlig for ansvarsgrupper og individuelle planer.

- Veiledning av kollegaer, pårørende og andre aktuelle instanser.

- Ansvar og fleksibilitet for ulike og varierte arbeidsoppgaver.

- Følge opp daglige rutiner og gjøremål med tjenestemottaker.

- Arbeidet kan innebære fysisk og verbale utfordringer i form av utagering og eller trusler.

- Ansvar for medisin administrering og opplæring.

- Bidra til å skape et arbeidsmiljø som gir mulighet til faglig og personlig utvikling.     

Kvalifikasjoner:

- Offentlig godkjent vernepleier, barneverspedagog, sosionom, sykepleier og annen relevant utdanning. 

Personlige egenskaper:

- Selvstendig å ha gode samarbeidsevner.

- Etisk reflekterende.

- Erfaring med å jobbe med tjenestemottakere med varierende og sammensatte bistandsbehov.

- Helse til å kunne stå i de utfordringene stillingen krever.

- Kunnskap om målrettet miljøarbeid og atferdsanalyse.

- Ønskelig med erfaring fra målgruppa, pårørende arbeid og koordinering.

- God relasjonskompetanse.

- Godt humør og være fleksibel.

- Generelle datakunnskaper.

- Erfaring fra arbeid med tvang og makt, kap 9.

- Menn oppfordres til å søke.

- Personlig egnethet vil bli sterkt vektlagt. 

Vi tilbyr:

Ett godt arbeidsmiljø med faglige utfordringer, varierte arbeidsoppgaver og en engasjert personalgruppe. Med tverrfaglig samarbeid med andre aktuelle instanser for å kunne gi den enkelte barn og unge et best mulig tilbud.    

Jørstadsvea avlastningsbolig er en tjeneste i stadig utvikling og mottar ofte nye spennende utfodringer som må møtes på ulike måter.

Gode pensjons og forsikringsordninger.

Lønn og arbeidsvilkår iht gjeldende tariffavtaler, 482 400-576 000 avhengig av ansiennitet

Før tiltredelse må det leveres godkjent politiattest.