Ledig stilling

Lillehammer kommune

Vernepleier

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Tjenesteområdet består av avlastning, dag- og aktivitetstilbud og boliger, og gir tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne og sammensatte utfordringer. Tjenesteområdet har fokus på individuelle tjenester, og at den enkelte bruker skal oppleve mestring ut fra egne forutsetninger.  Tjenesteområdet er under stadig utvikling slik at tjenestetilbudet utvikles i tråd med behov og etterspørsel.
Godkjent politiattest må fremlegges ved tiltredelse i stillingen.

Vi søker etter DEG som er vernepleier eller sykepleier og som kunne tenke deg å jobbe sammen med oss på Gartnerløkka Bofellesskap!

Det er en ledig stilling på 83 %. Stillingen er ledig fra dd. Stillingen innebærer turnusarbeid dag/kveld og hver 3. helg. Vernepleier/sykepleierstudenter kan søke, eventuell ansettelse under forutsetning av bestått eksamen våren 2023.

Arbeidsoppgaver:

 • Primære arbeidsoppgaver vil blant annet være veiledning og motivasjon av kollegaer, kartlegging, utarbeidelse av tiltak, tilrettelegging, daglig gjennomføring og oppfølging/evaluering av de individuelle tjenestene.
 • I tillegg vil miljøterapeuten ha ansvar for kollegaveiledning.
 • Legemiddelhåndtering
 • Fagansvarlig for en eller flere beboere
 • Bidra til kompetanseheving av tjenesten.
 • Skrive vedtak etter kapittel 9 i Helse og omsorgstjenesteloven.
 • Skrive vedtak etter kapittel 4a i Pasient og brukerrettighetsloven
 • Samarbeid med pårørende
 • Delta på alle oppgaver i dagliglivet til beboerne. ADL

Kvalifikasjoner:

 • Bachelorutdanning med godkjent autorisasjon som vernepleier i Norge. Sykepleier kan komme i betraktning.
 • Gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig for å kunne:
 • • yte forsvarlig helsehjelp
 • • dokumentere- og rapportere i de verktøy som Lillehammer kommune benytter.
 • Bestått norsk språkprøve B2-nivå.
 • Generelle dataferdigheter, minimum beherske nødvendige dataverktøy etter opplæring.
 • Ha faglig interesse, være ansvarlig, handlekraftig, endringsvillig, kommuniserende, motiverende og helhetstenkende.
 • Førerkort klasse B
 • erfaring med målrettet arbeid

Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeidsevner
 • Være fleksibel og ha gode kommunikasjon- og formidlingsevner.
 • Være ansvarsbevisst, kunne jobbe effektivt og selvstendig.
 • Ønske om å jobbe strukturert og målrettet.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr:

 • Stillingen er plassert i lokal lønnsstige med lønnsats 446 800-533 500 avhengig av ansiennitet
 • Ansettelse skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder i kommunal sektor.
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger.

 

Lillehammer kommune skal i størst mulig grad avspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kandidater til å søke uansett alder, kjønn, nedsatt funksjonsevne, kulturell og etnisk bakgrunn. Ansettelsen skjer for øvrig på de vilkår og med de plikter som følger av lov, tariffavtaler og reglement. (Ifølge Offentlighetsloven §25 kan søkers navn bli offentliggjort, selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søker vil i såfall bli forespurt om dette. Attesterte kopier av vitnemål og attester kan legges elektronisk ved søknaden eller tas med ved et evt. intervju.)

Lillehammer kommune har ca. 28. 000 innbyggere og er kjent både som OL-by, vintersportsby og kulturby. Byen ligger ved Mjøsa, har et stabilt innlandsklima og et fantastisk turterreng for både sommer- og vinteraktiviteter.

Vil du vite mer om hvordan det er å bo og jobbe i Lillehammerregionen, trykk her