Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Er du vernepleier og ønsker å jobbe i akuttpsykiatri? 

Offentlig forvaltning

Vil du bli med på å utvikle og bli en del av vårt Bemanningssenter og jobbe innenfor akuttpsykiatri på Blakstad Sykehus? 

På Blakstad sykehus setter vi deg som ansatt i fokus fordi vi ønsker å bygge deg til en god og trygg medarbeider som vil være hos oss i lang tid.

I denne stillingen vil du få muligheten til å opparbeide deg bred kompetanse gjennom å jobbe ved flere seksjoner. Du jobber innenfor ett fagområde med en fast kalenderplan, og mulighet for tilpasning individuelt innenfor planperioden. 

Hvorfor jobbe i Vestre Viken HF og Bemanningssenteret?

Som medarbeider blir du del av et solid og ambisiøst faglig miljø med varierte arbeidsdager. Vi vektlegger at fagmiljøene skal samarbeide om pasientbehandlingen, utnytte teknologiske muligheter og dele kunnskap og kompetanse mellom de forskjellige behandlingsstedene. Gjennom kvalitet, trygghet og respekt jobber vi sammen for å gi gode og likeverdige helsetjenester til de som trenger det! 

Som ansatt i Bemanningssenteret får du mulighet til å bli kjent med ulike seksjoner og kollegaer. Dette vil være en unik mulighet for å se hva som passer best for deg før du eventuelt velger å søke fast stilling på en enkelt seksjon.

Du vil ha lett tilgang på støtte fra Bemanningssenteret, både faglig og administrativt. Vi vil kunne veilede, bistå og skape trygghet. I vårt team er vi opptatt av struktur og forutsigbarhet. Du jobber derfor innenfor akuttkjeden vår; mottak og tre akuttseksjoner med maksimalt tre seksjoner. Det er knyttet et fleksibilitetstillegg til denne ordningen. Som nyansatt hos oss vil du få et skreddersydd opplæringsprogram. Våre ansatte er vår viktigste ressurs og vi er opptatt av å ta vare på deg som medarbeider, gi god opplæring, legge til rette for videreutvikling så du kan trives hos oss over tid.

Blakstad sykehus er en av Norges største sykehusavdelinger for behandling av psykiske lidelser. Sykehuset består av 13 spesialiserte døgnseksjoner innen fagområdene akutt, psykose, sikkerhet og alderspsykiatri, spesialisert tilbud innenfor autismespekteret og egen seksjon for Basal Eksponeringsterapi (BET). I tillegg et bredt poliklinisk tilbud.
Vi satser sterkt på møte med aggresjonsproblematikk (MAP), et nasjonalt opplæringsprogram med stort fokus på å forebygge vold og trusler på den ene siden og unødvendig bruk av tvang og makt på den andre. Avdelingen har flere MAP-instruktører. I tillegg har flere seksjoner gått i gang med egne fagutviklingsprosjekter knyttet til MAP. Vi tilbyr alle fast ansatte kurs i møte med aggresjonsproblematikk (MAP).

Blakstad ligger på et flott område ved sjøen i Asker kommune. Det er lett å komme til oss med bil eller buss Asker og Oslo. Vi har parkeringsmuligheter på området.

Vi er en del av Vestre Viken helseforetak, som leverer spesialisthelsetjenester til nesten 500 000 innbyggere fordelt på 22 kommuner. Blakstad sykehus er i en spennende utvikling i tiden fremover mot innflytting i nytt sykehus i Drammen 2025. 

 

Vestre Viken ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse og seksuell orientering. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Arbeidsoppgaver:

 • Ivareta og behandle pasienter i de ulike fasene av sykdomsforløpet
 • Oppfølging av pasienter; en til en kontakt, observasjoner, støttesamtaler, psykoedukasjon, veiledning
 • Tverrfaglig samarbeid internt og eksternt
 • Medikamenthåndtering 
 • Pårørendearbeid  
 • Pasientadministrativt arbeid

Kvalifikasjoner:

 • Bachelor i vernepleie, gjerne med videreutdanning innen psykisk helse og rus
 • Erfaring fra psykisk helsearbeid er ønskelig
 • Svært gode språkegenskaper i minst ett skandinavisk språk kreves da det innen dette fagområdet er viktig med god muntlig og skriftlig fremstillingsevne.

Personlige egenskaper:

Hos oss er det viktig at du trives med arbeidsoppgaver og miljøet, derfor legger vi vekt på personlig egnethet ved ansettelsen.

Vi trenger deg som er tilpasningsdyktig og som liker å arbeide i ulike miljø. Du har gode samarbeidsevner, og vet at lagarbeid er avgjørende for et godt resultat for pasienten og du har i tillegg evnen til å jobbe selvstendig når det trengs. Du har med erfaring innen psykisk helse og definerer deg selv som er trygg, nysgjerrig og åpen. Du er også er god på relasjonsbygging og har en genuin interesse for mennesker du møter.

 • Du er opptatt av at pasientene skal være trygg på at de får god pleie, respekt og omsorg mens de er på sykehuset
 • Du jobber strukturert, effektivt og målrettet
 • Du kommuniserer og samarbeider godt med pasienter, pårørende og kollegaer
 • Du har motivasjon og interesse for fagfeltet
 • Du trives i et aktivt og travelt miljø
 • Du er punktlig og pålitelig  

Vi tilbyr:

 • 100 % fast stilling
 • Fleksible turnuser
 • Fleksibilitetstillegg knyttet til å jobbe på flere seksjoner
 • Nærhet og lett tilgang på støtte fra Bemanningsseksjonene
 • Vi tilbyr et svært godt og tverrfaglig arbeidsmiljø, med høy kompetanse
 • Vi er opptatt av å legge til rette for både faglig og personlig utvikling og vekst
 • Internundervisning, veiledning og refleksjon
 • Fagdager
 • Opplæring i MAP
 • Skreddersydd opplæringsprogram
 • Lønn i samsvar med gjeldene overenskomst
 • Gunstige velferdstilbud innen trening, kultur og leie av feriebolig i inn/utland