Ledig stilling

Lillestrøm Kommune

Vernepleier

Offentlig forvaltning

Strømmen barnehage er en av sju ressursbarnehager i Lillestrøm kommune som har ansvaret for å gi spesialpedagogisk hjelp til førskolebarn etter barnehageloven § 31. Hjelpen gis av spesialpedagoger gjennom direkte arbeid med barna og som veiledning til personalet og foreldrene. Barnehagen har også tre forsterkede avdelinger med økt bemanning i forhold til barnetall i tillegg til 4 ordinære avdelinger.

På de forsterkede avdelingene er personalressursene økt i forhold til barnetallet.

En avdeling er for barn med stor grad av funksjonsnedsettelse, med inntil 5 plasser.

En avdeling har en blandet gruppe med inntil 18 barn der noen av barna har ulike typer vansker.

Den siste forsterkede avdelingen har 15 plasser hvorav 5 av barna har en diagnose i autismespekteret eller vansker innenfor områdene kommunikasjon, sosiale ferdigheter og atferd.

Nå ser vi etter vernepleier til Strømmen barnehage på avdelingen for barn med store sammensatte funksjonsnedsettelser. Der er det fast 5 stillinger.

Den som ansettes må ha en særlig interesse for og ønske om å jobbe både individ- og systemrettet. Det er en fordel med kjennskap til og/eller erfaring innen ASK og tegnspråk.  Du må ha særlig interesse for og ønske om å arbeide med barn eller grupper av barn med behov for særlig tilrettelegging.

Stillingen inngår i barnehagens vaktsystem - arbeidstid 0700 - 1700.

Fast 100 % stilling ledig fra 28.11.22

For flere opplysninger om stillingen ta kontakt med styrer.

Arbeidsoppgaver:

 • Tilrettelegge tilbudet på avdelingen til det beste for alle barn.
 • Sammen med spesialpedagog og pedagogisk leder jobbe mot målene i IOP for barn med spesielle behov.
 • Veiledede medarbeidere og foreldre på avdelingen.
 • Aktiv deltaker både i det daglige arbeidet på avdelingen og i det pedagogiske utviklingsarbeidet.
 • Bidra til å skape et solid samarbeid innad på avdelingen.
 • Oppfølging av medisinske rutiner på avdelingen og noe medisinsk ansvar ved behov.
 • Bidra til kompetanseheving av barnehagen. 

Kvalifikasjoner:

 • Grunnutdanning som vernepleier
 • Ønskelig med erfaring fra arbeid med barn med særskilte behov
 • Det er ønskelig med kompetanse og erfaring med tegn til tale eller tegnspråk og annen alternativ supplerende kommunikasjon
 • Erfaring med blant annet bipap/cpap, peg og epilepsi er en fordel
 • Erfaring fra barnehage er ønskelig
 • Beherske norsk godt, både muntlig og skriftlig, jf. barnehageloven § 27

Personlige egenskaper:

 • Du er fleksibel og løsningsorientert
 • Du er faglig engasjert, tar initiativ, tar ansvar og jobber selvstendig
 • Du evner å motivere og inspirere, samt å la deg inspirere både av barn, foreldre og kollegaer
 • Du kan både veilede og bli veiledet
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner og liker å jobbe i team
 • Personlige egenskaper som godt humør og evne til å mestre en hektisk hverdag
 • Du har gode samarbeidsevner
 • Viser til stabilitet og tilstedeværelse
 • Personlig egnethet vil vektlegges

Før tiltredelse må det legge fram godkjent politiattest i tråd med barnehageloven § 30, og tilfredsstillende tuberkulinstatus.

Vi tilbyr:

 • Tett kontakt med spesialpedagoger ansatt i Strømmen barnehage
 • Kursing av pedagogisk psykologisk avdeling i relevante tema
 • Egen kvalitetsplan for barnehagene
 • Fokus på tidlig innsats og tverrfaglig samarbeid
 • Lønn etter Hovedtariffavtalen
 • God pensjons- og forsikringsordning
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Aktivt bedriftsidrettslag