Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Vernepleier

Offentlig forvaltning

Habiliteringssenteret har en områdefunksjon og dekker alle de 22 kommunene i Vestre Vikens opptaksområde. Senteret er organisert som en seksjon i Drammen sykehus og skal ivareta spesialisthelsetjenestens oppgaver innen habilitering av barn, ungdom og voksne med medfødt eller tidlig ervervet funksjonsnedsettelse.

Habiliteringssenterets virksomhet er poliklinisk med ambulerende deloppdrag. Vi har god erfaring på utstrakt bruk av videokonsultasjoner og -veiledning i pasientarbeidet. En stor del av vår virksomhet er kurs og informasjon rettet mot pasienter, deres nærkontakter og kommuner. Det forventes bidrag fra samtlige faggrupper i vår kursvirksomhet og kompetanseoverføring. Senteret har etablert faggrupper på tvers av barn- og voksenfeltet, i tillegg til tverrfaglig samarbeidsfora internt i seksjonen.

Vernepleiergruppa i Habiliteringsenteret utgjør til sammen 9 årsverk. Aktuell stilling rettes mot barn/ungdom og voksen brukergruppe, og består i stor grad av veiledning til kommune. Videre bidrag inn i utredning og diagnoseformidling. 

Interesserte kan ved behov ta kontakt for mer informasjon om stillingen.

Arbeidsoppgaver:

Stillingen jobber primært tilknyttet arbeid med barn

 • Veiledning, primært knyttet til EIBI
 • Utredning
 • Undervisning 

Kvalifikasjoner:

 • Erfaring fra arbeid med personer med autisme og utviklingshemming
 • Videreutdanning innen miljøarbeid m.m., gjerne på masternivå
 • Erfaring med håndtering av utfordrende atferd
 • Må ha sertifikat for bil 

Personlige egenskaper:

 • Evne til å arbeid selsvstendig og i gruppe
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
 • Det må framlegges politiattest, jfr. Helsepersonell-loven §20 ved tiltredelse 

Vi tilbyr:

 • Godt arbeidsmiljø
 • Arbeid på dagtid med fleksitidsordning
 • Mulighet for fagutvikling inkl. videreutdanning
 • Interessante, varierte og utfordrende arbeidsoppgaver i et tverrfaglig miljø