Ledig stilling

Trondheim Kommune

Vernepleier

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Ønsker du å utvikle din kompetanse innenfor vernepleie, samt har evner å arbeide selvstendig og i team?

Da er du velkommen til Nidarvoll hjemmetjeneste! Vi har ledig  en fast 100 prosent stilling som vernepleier med oppstart etter avtale.

Vi har lokasjon i Risvollan helse- og velferdssenter og vi trenger flere dyktige vernepleiere med på laget da vi ønsker å utvide vår tverrfaglige kompetanse. Har du erfaring fra kommune eller spesialisthelsetjenesten er det en fordel, men også nyutdannede vernepleiere er velkommen til å søke. Vi kan tilby deg en minimum to ukers opplæring, og vi benytter handlingsrommet som ligger i fagstige og horisontale lønnstillegg aktivt.

Som vernepleier hos oss blir du aktiv deltager i et tverrfaglig team bestående av sykepleiere, ergoterapeuter, vernepleier, miljøterapeuter, helsefagarbeidere og avdelingsledere. Nidarvoll hjemmetjeneste er en enhet som er i utvikling og har fokus på faglig utvikling slik av vi ønsker å tilrettelegge for videreutdanning.
Vi har et godt og inkluderende arbeidsmiljø med fokus på arbeidsglede.

Nidarvoll hjemmetjeneste er en av 13 enheter i Trondheim kommune som bistår med helsetjenester til hjemmeboende innenfor et avgrenset geografisk område.

Bistandsbehovet til brukergruppen er svært varierende og fra 18 år og oppover i alle aldersgrupper, noe som gir deg en spennende og utfordrende arbeidshverdag. Noen brukere har stort hjelpebehov som krever omfattende sykepleierprosedyrer, mens andre trenger kun veiledning for å mestre sin bosituasjon. Vi vektlegger kvalitet og tverrfaglighet i utførelsen av våre tjenester og har fokus på hverdagsmestring og hverdagsrehablitering for å bidra til at brukere kan bo lengst mulig hjemme.

Mer informasjon om jobb i helse i Trondheim kommune finnes på vår hjemmeside

Arbeidsoppgaver:

 • Utføre ulike helsetjenester og miljøarbeid til våre brukere etter brukers vedtak og tjenestetilbud
 • Fagansvar innenfor rus og psykiatri
 • Administrativ medikament handtering
 • Være primærkontakt for brukere og følge opp kvalitetsrutinen helhetlig pasientforløp
 • Utvikle et godt pårørende samarbeid
 • Delta aktivt med din vernepleie kompetanse  i eksterne og interne møter
 • Samarbeid med kolleger, fastleger og sykehus
 • Veileder for vernepleier studenter
 • Tverrfaglig samarbeid med ulike yrkesgrupper 

Kvalifikasjoner:

 • Offentlig godkjent vernepleier
 • Førerkort for bil
 • Gode muntlige og skiftelige norskkunnskaper 

Personlige egenskaper:

Vi søker deg som har:

 • Tydelige etiske og faglige holdninger
 • Gode samarbeidsevner og deltar aktivt med dine fagkunnskaper i teamet
 • Trives med og er i stand til å jobbe selvstendig
 • Bidrar til fagutvikling og forbedring av tjenesten
 • Fokuserer på løsninger og fleksibilitet
 • Bidrar aktivt til et positivt arbeidsmiljø
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

 • Store muligheter for medbestemmelse og påvirkning av din arbeidsplan/turnus
 • Varierte og faglig utfordrende arbeidsoppgaver
 • Gode utviklingsmuligheter og individuell opplæring
 • Veiledning og tett oppfølging fra din avdelingsleder
 • Mulighet for videreutdanning
 • Nursing Anne Simulator dukke som i tillegg til å benyttes som en pasientsimulator også kan benyttes som en ferdighetstrener
 • Faste fagdager og kursdager i arbeidsplan
 • Et godt og inkluderende faglig fellesskap og arbeidsmiljø
 • Parkeringsmuligheter
 • Arbeidsgiver benytter fagstige og horisontale tillegg aktivt
 • Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler