• Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  12.08.2022
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  0037, OSLO
  OSLO
  Norge
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4707533
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune
Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Oslo kommune

Vernepleier

Offentlig forvaltning

Enhet for tilrettelagte tjenester består totalt av seks boliger og ett dagsenter. Biermann bolig gir døgnkontinuerlige tjenester til 6 flotte voksne personer med utviklingshemming og omfattende bistandsbehov. Boligen er sentralt beliggende ved Alexander Kiellandsplass med god kollektivtransportdekning og med flotte tur- og rekreasjonsmuligheter langs Akerselva.

Vi søker etter to dyktige og engasjerte vernepleiere som kan ta faglig ansvar og bidra til utvikling av tjenestetilbudet. Som ansatt ved Biermann bolig blir du en del av et team med høy faglig kompetanse. Vi har dyktige medarbeidere med mange års erfaring i feltet, og håper du vil bli vår nye kollega.

Beboerne bor i egne leiligheter, og vi yter praktisk bistand og opplæring i alle dagliglivets gjøremål. Personalgruppen er tverrfaglig sammensatt og utgjør for tiden 23 årsverk i turnus, inkludert seksjonsleder og teamleder. Teamleder fungerer som en faglig og organisatorisk støttefunksjon for seksjonsleder og tjenesteansvarlige. Turnusen består av både dag- og kveldsvakter, med arbeid hver tredje helg.

Vi søker deg som er faglig sterk, og er selvstendig og trygg i dine vurderinger, også ved uforutsette hendelser. Du er robust i forhold til å kunne håndtere utfordringer knyttet til det å jobbe tett på mennesker. Du har brukeren i fokus og kommuniserer godt med både kollegaer, brukere og pårørende. Du trives med å være serviceorientert og fleksibel. Du er ærlig og redelig, står opp for dine verdier og oppleves som ekte. Du er hardfør, sier i fra, og tåler både medgang og motgang. Du samarbeider godt med andre, tar din del av fellesskapets oppgaver, samtidig som du motiverer og engasjerer dine kollegaer til å gjøre det samme. Du tenker «vi», og du er lojal til det som er bestemt, og du tar i mot og gir tilbakemeldinger. Du gjennomfører det vi har bestemt, planlagt eller avtalt. Du er grundig, nøyaktig og metodisk, og evner å se de store linjene i hverdagslige tiltak og aktiviteter.

Vi er organisert i henhold til behovsstyrt bemanning (BOB). BOB tar utgangspunkt i den enkelte brukers behov, og målet er kvalitet for bruker, arbeidsmotivasjon for medarbeidere og effektive tjenester gjennom riktig bruk av kompetanse. Alle tjenestemottakere skal få oppnevnt en tjenesteansvarlig. Tjenesteansvarlig skal sikre brukermedvirkning, god praksis og koordinering av tjenestene. De brukere som har omfattende behov, skal i tillegg få oppnevnt en primærkontakt med utdanning innen helse- eller sosialfag. Primærkontakten skal samarbeide tett med tjenesteansvarlig om gode tjenester til bruker.  

Arbeidsoppgaver:

Tjenesteansvar/ og eller primærkontaktansvar jfr BOB
Yte direkte tjenester til brukere, i henhold til vedtak, tiltak og oppsatte planer
Ansvar for oppfølging, utvikling og evaluering av tiltak, inkludert tiltak etter Khol. kap 9
Planlegge og koordinere tjenestetilbudet
Dokumentere og rapportere i henhold til gjeldende rutiner
Veilednings- og opplæringsansvar overfor kolleger, studenter og lærlinger
Delta i og ta ansvar for ulike samarbeidsfora/fagforum med interne og eksterne samarbeidspartnere
Samarbeid med pårørende, verger og andre 
Delta i fagutviklingsarbeid
Medansvar for legemiddelhåndtering
Evt ansvar for beboerregnskap
Oppgaver delegert fra leder
Bidra aktivt til et åpent og godt arbeidsmiljø

Kvalifikasjoner:

Bachelor i vernepleie
Erfaring og gode kunnskaper om målrettet miljøarbeid med utviklingshemmede
Ønskelig med erfaring fra arbeid som tjenesteansvarlig/primærkontakt
Erfaring fra arbeid med mennesker med store bistandsbehov og utfordrende atferd
Fordel med gode ferdigheter innen HAVA
Fordel med kunnskaper i bruk av Gerica som arbeidsverktøy
Meget god norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne, norskferdigheter tilsvarende nivå C1
Grunnleggende kunnskap om IKT
Ønskelig/fordel med kunnskap om tegnspråk og døvblindhet
Ønskelig med erfaring og kunnskap innenfor ernæringsoppfølging og matlaging
Ønskelig med førerkort klasse B
Gyldig politiattest må fremlegges ved ansettelse

Personlige egenskaper:

Evne til å jobbe systematisk med god faglig forankring, kunne være selvstendig, men samtidig være en god lagspiller
God ordenssans med evne til å planlegge, koordinere og delegere
Høy arbeidskapasitet og evne til å strukturere og gjennomføre mange arbeidsoppgaver
Evne til å sette seg inn i nye og ukjente oppgaver samt å kunne finne frem til gode løsninger
Omsorgsfull, ansvarsbevisst og pålitelig
Gode kommunikasjons- og formidlingsevner
Evne til å utvikle og spre entusiasme
Bidra til en positiv og åpen kultur og gå foran som et godt eksempel
God omstillingsevne
God fysisk og psykisk helse
Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

Utviklende og spennende arbeidsoppgaver
Gode muligheter til å påvirke og utforme eget arbeid
Dyktige og hyggelige kollegaer
Gode kurs- og opplæringstilbud
Veiledning
Godt samarbeid på tvers av boliger og dagsenter i enheten
Et stabilt arbeidsmiljø
Lønnsplassering i lønnstrinn 30-42 i Oslo kommunes regulativ, avhengig av ansiennitet
Gode tjenestepensjons- og forsikringsordninger i Oslo pensjonsforsikring
Treningsavtale med SATS
 

 • Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  12.08.2022
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  0037, OSLO
  OSLO
  Norge
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4707533
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune