Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Lillehammer kommune

Vernepleier

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Jørstadsvea Avlastningsbolig har ledig 2 faste stillinger og 2 vikariater som offentlig godkjent vernepleier. Boligen er organisert under tjenesteområdet tilrettelagte tjenester i Lillehammer kommune og har 25 faste ansatte og i tillegg vikarer.  Jørstadsvea har også ansvaret i forhold til støttekontakter for barn og ungdom. Det samme gjelder for privat avlastning.

Jørstadsvea avlastningsbolig yter bistand til ca. 18 brukere pr dags dato. Med sammensatte utforinger som av ulike årsaker befinner seg i sårbare eller utfordrende situasjoner. Jørstadsvea yter tjenester på dag, aften og natt.

Tjenester ytes basert på individuelle behov med mål om økt selvstendighet og deltakelse i eget liv. Samarbeid med pårørende, interne og eksterne instanser er en viktig del av arbeidet.  

Arbeidsoppgaver:

-Medansvar for at tjenesteområdets målsetting og visjoner blir fulgt.

-Ansvar for utarbeidelse og deltakelse i tilrettelegging , helhetlig oppfølging og tiltaksplaner rundt tjenestemottaker, samt oppfølging av fagadministrative systemer.

- Observere, kartlegge, iverksette og evaluere aktuelle tiltak rundt tjenestemottaker.

- Opplæring av ADL ferdigheter, samt regulering av utfordrende / truende atferd.

- Fagansvarlig for ansvarsgrupper og individuelle planer.

- Veiledning av kollegaer, pårørende og andre aktuelle instanser.

- Ansvar og fleksibilitet for ulike og varierte arbeidsoppgaver.

- Følge opp daglige rutiner og gjøremål med tjenestemottaker.

- Arbeidet kan innebære fysisk og verbale utfordringer i form av utagering og eller trusler.

- Ansvar for medisin administrering og opplæring.

- Bidra til å skape et arbeidsmiljø som gir mulighet til faglig og personlig utvikling.     

Kvalifikasjoner:

- Offentlig godkjent vernepleier.

Personlige egenskaper:

- Selvstendig å ha gode samarbeidsevner.

- Etisk reflekterende.

- Erfaring med å jobbe med tjenestemottakere med varierende og sammensatte bistandsbehov.

- God helse. Må kunne stå i de utfordringene stillingen krever.

- Kunnskap om målrettet miljøarbeid og atferdsanalyse.

- Ønskelig med erfaring fra målgruppa, pårørende arbeid og koordinering.

- God relasjonskompetanse.

- Godt humør og være fleksibel.

- Generelle datakunnskaper.

- Erfaring fra arbeid med tvang og makt, kap 9.

- Menn oppfordres til å søke.

- Personlig egnethet vil bli sterkt vektlagt. 

Vi tilbyr:

Ett godt arbeidsmiljø med faglige utfordinger, varierte arbeidsoppgaver og en engasjert personalgruppe. Med tverrfaglig samarbeid med andre aktuelle instanser for å kunne gi den enkelte barn og unge et best mulig tilbud.    

Jørstadsvea avlastningsbolig er en tjeneste i stadig utvikling og mottar ofte nye spennende utfodringer som må møtes på ulike måter.

Gode pensjons og forsikringsordninger.

Lønn og arbeidsvilkår iht gjeldende tariffavtaler.   

Før tiltredelse må det leveres godkjent politiattest.