Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Vernepleier

Offentlig forvaltning

Avdeling for habilitering er en av seks avdelinger i Barne- og ungdomsklinikken. Vi gir spesialiserte habiliteringstjenester til barn og unge til og med 17 år som har medfødte eller tidlig ervervete, komplekse funksjonsnedsettelser. Dette inkluderer barn og unge med autismespekterforstyrrelse, utviklingshemming, cerebral parese eller genetisk syndrom. Utredning og diagnostisering utgjør et tyngdepunkt i avdelingens arbeid, sammen med veiledning til pasienter, foreldre og lokale fagpersoner. Vårt bidrag foregår alltid i dialog med kommuner/bydeler, og skal støtte opp under deres egen kompetanse og innsats for målgruppene.

Avdeling for habilitering har 55 dyktige medarbeidere fra et bredt spekter av faggrupper der psykologer, vernepleiere, spesialpedagoger og leger er blant de største. Vi har et høyt arbeidstempo i et åpent og reflekterende miljø, og er opptatt av å legge til rette for faglig spesialisering og fordypning for medarbeiderne. Arbeidet foregår på dagtid, både inne i avdelingen og ambulant. 

Vi søker en ny medarbeider som har en solid kompetansebase fra arbeid med barn i førskolealder med autismespekterforstyrrelse og/eller utviklingshemming, og som ønsker å bruke denne aktivt i spesialisthelsetjenesten.

Interesserte oppfordres til å ta kontakt for mer informasjon!

Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn.

Arbeidsoppgaver:

 • Observasjon, kartlegging og vurdering av utviklingen hos barn, både i barnets nærmiljø og i våre lokaler. Språk/kommunikasjon, samspill og kognisjon er sentrale stikkord.
 • Delta i diagnostiske utredninger sammen med psykologer og andre fagressurser i avdelingen
 • Utarbeide forslag til tiltak og formidle disse til hjemkommune og foresatte
 • Veiledning til fagpersonale i kommunene rundt enkeltbarn som er henvist spesialisthelsetjenesten med omfattende utfordrende atferd:

         -  Etablering av struktur og forutsigbarhet i barnehagen

         -  Etablering av grunnleggende ferdigheter

         -  Bruk av ASK

Kvalifikasjoner:

 • Bred erfaring fra direkte arbeid med avdelingens målgrupper er en forutsetning
 • Solid erfaring med å hjelpe barn med autismespekterforstyrrelse i å etablere grunnleggende ferdigheter
 • Kompetanse i å utforme og etablere ASK for barn med autismespekterforstyrrelse
 • Erfaring med og kunnskap om funksjonell kartlegging av atferd, og analyse av kartlegging og utarbeiding av tiltak
 • Gode faglige forutsetninger for å veilede fagpersoner i kommunene i arbeidet med enkeltbarn som har omfattende vansker
 • Interesse for utredning, i tverrfaglig samarbeid med psykologer og andre faggrupper. Erfaring med bruk av standardiserte kartleggingsverktøy

Personlige egenskaper:

 • Strukturert og selvstendig
 • God evne til å formidle både skriftlig og muntlig
 • God evne til samarbeid på tvers av profesjoner
 • Trives med raske skifter og mye å håndtere parallelt
 • En trygg fremtoning i møte med samarbeidspartnere og foresatte
 • Initiativrik og en som aktivt kommuniserer grunnlaget for faglige vurderinger
 • Fleksibel i forhold til endringer i oppgaver og arbeidsmåter

Vi tilbyr:

 • Dyktige kolleger i et engasjert og uformelt miljø i utvikling
 • Mulighet for faglig spesialisering og fordypning
 • Opplæring og veiledning
 • Noe fleksibilitet i arbeidstid, med mulighet for avspasering i perioder med lav aktivitet
 • Mulighet for hjelp med bolig og barnehageplass.
 • Sentral beliggenhet i landlige omgivelser. Kort reisevei til Oslo
 • Lønn og vilkår i henhold til Ahus policy og gjeldende avtaler