• Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  05.07.2022
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  1154, OSLO
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4679041
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune
Ledig stilling

Oslo kommune

Vernepleier

Offentlig forvaltning

Marmorberget bo- og avlastning søker nå etter vernepleier! 

Som ansatt i Tilrettelagte tjenester og psykisk helse blir du del av et aktivt fagmiljø hvor det legges vekt på å være faglig oppdatert og i utvikling. Du får dyktige og inspirerende kollegaer og ledere som alle er med på å gi brukerne gode tjenester. Vi har faglige og sosiale sammenkomster på tvers av tjenestestedene, slik at du får et stort og ikke minst hyggelig nettverk. Blant annet tilbyr vi Faglig Forum for våre medarbeidere.

Marmorberget bo- og avlastning er tverrfaglig sammensatt med vernepleiere, barnevernspedagoger, sosionomer, pedagoger, helsefagarbeidere og ufaglærte. Tjenestestedet har i tillegg til de overnevnte stillingene teamledere, vernepleierkonsulenter og seksjonsleder. Som vernepleier vil du arbeide i team med vernepleierkonsulent, andre vernepleiere og andre med bachelor i helse-, sosial og pedagogiske fag. Du vil i samarbeid med disse ha ansvar for det faglige tjenestetilbudet til beboerne.

Du vil være en ressursperson i det miljøterapeutiske arbeidet, i veiledning og oppfølging av kollegaer, samt oppfølging og saksbehandling av vedtak etter Hol kap. 9.

Det kan bli tillagt tjeneste- eller primærkontaktansvar, jmf. behovsstyrt bemanning (BOB).

Stillingen er i turnus, med mulighet for langvakter hver 6. helg.

I seksjon Marmorberget har vi et høyt faglig fokus og tilstreber høyt faglig nivå i tjenestene vi yter.

Vi behandler kun elektroniske søknader

Arbeidsoppgaver:

 • Delta i direkte miljøarbeid
 • Delta i fagutviklingsarbeid
 • Generell legemiddelhåndtering og opplæring til personalet
 • Yte tjenester etter gjeldende vedtak
 • Stillingen innebærer selvstendig faglig ansvar for beboere. Dette inkluderer blant annetmedisinsk oppfølging, utarbeidelse og oppfølging av vedtak etter Hol kap. 9 og fagadministrativt system(FAS), samt mer spesifikke tiltak som for eksempel dagsplansystemer
 • Faglig ansvar innebærer også rollen som tjenesteansvarlig knyttet til behovsstyrt bemanning (BOB)og koordinator for ansvarsgruppe
 • Ansvar for å lede og veilede i temaer rundt beboere
 • Gi veiledning til og opplæring av kollegaer
 • Samarbeid med pårørende, verge og spesialisthelsetjenesten, samt øvrige instanser
 • Ansvar for måloppnåelse og resultater i samarbeid med vernepleierkonsulent, teamlederog seksjonsleder
 • Oppgaver delegert fra leder

Kvalifikasjoner:

 • Bachelor i vernepleie
 • Vi krever erfaring fra arbeid med mennesker med psykisk utviklingshemming
 • Vi krever kunnskap om målrettet miljøarbeid (atferdsanalyse), gjerne med veiledningserfaring
 • Vi krever god kunnskap om og erfaring fra arbeid med Lov om kommunale helse- ogomsorgstjenester,kap. 9
 • Gode datakunnskaper
 • God norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Vi krever fremleggelse av gyldig politiattest for å kunne tiltre stillingen
 • Det forventes at følgende e-læringskurs er gjennomført ved ansettelse:

Arbeid i andres hjem: http://kurs.helsekompetanse.no/andres-hjem

Utfordrende atferd: http://kurs.helsekompetanse.no/utfordrende

Autismespekterforstyrrelse hos personer medutviklingshemming: http://asf.helsekompetanse.no/ 

Personlige egenskaper:

 • Du må være tydelig, målrettet og handlingsdyktig
 • Du må være selvstendig og resultatorientert
 • Du må kunne ta initiativ til utviklingsarbeid
 • Du må være faglig sterk og ha gode samarbeidsevner
 • Du må kunne arbeide selvstendig og ta avgjørelser innenfor gitte rammer
 • Du må være en positiv kultur- og holdningsbærer
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

 • Et godt arbeidsmiljø med rom for veiledning og utvikling
 • Dyktige kollegaer med høyt faglig fokus
 • Organisering etter BOB
 • Et tverrfaglig team med ukentlig møtevirksomhet
 • Gunstig turnus med arbeid hver 6. helg
 • Et seksjonslederteam som bidrar til å løfte kvaliteten på tjenestetilbudet
 • Deltagelse i Faglig Forum Interne og eksterne kurs- og opplæringstilbud
 • Utviklende og spennende arbeidsoppgaver
 • Gode muligheter til å påvirke og utforme eget arbeid
 • Umiddelbar nærhet til kollektivtransport
 • Gode pensjons-, låne- og forsikringsordninger
 • Personalhytter på Beitostølen
 • Gode lønnsbetingelser
 • Lønnsramme 1812, Lønnstrinn 30-42 Kr: 502 400,- - 612 600 pr år i 100% stilling
 

 • Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  05.07.2022
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  1154, OSLO
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4679041
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune