Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Trondheim Kommune

Vernepleier

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Ved Byåsen bo- og aktivitetstilbud er det i et av bofellesskapene ledig en fast 100 prosent stilling for vernepleier.

Vi søker etter deg som er engasjert og som blant annet har gode faglige kunnskaper om psykisk utviklingshemming, epilepsi og psykiske lidelser.

Byåsen bo- og aktivitetstilbud tilbyr heldøgns tjenester med bistand i hjemmet til voksne med funksjonshemminger, utviklingshemming og psykiske lidelser. Vi er i dag organisert i fjorten avdelinger med heldøgns omsorg. Vi drifter seks dagtilbud med åtte avdelinger lokalisert på forskjellige steder i byen. Vi gir tjenester til hjemmeboende med nærhet til base, samt tilsyn etter skoletid og i ferier for elever i videregående skole. Enheten ønsker å bidra til en mer variert og aktiv hverdag for de vi gir tjenester til, og organiserer både faste og spontane aktiviteter gjennom året. Vi ønsker å ha et ekstra fokus på aktivitet.

Stillingene innebærer turnusarbeid med arbeid på dag og kveld, og med arbeidshelg hver tredje helg. Vi benytter kalenderplan/årsplan som gjør at ansatte har innflytelse på egen turnus.

Mer informasjon om jobb i helse i Trondheim kommune finnes på vår hjemmeside.

Arbeidsoppgaver:

 • Tilrettelegge for og delta i daglige gjøremål, samt aktiviteter for mennesker med utviklingshemming.
 • Kunne følge opp mål og tiltak til den enkelte bruker og dokumentere tjenesteutøvelsen.
 • Bidra til å etablere god relasjon og utvikle et helhetlig tjenestetilbud til personer med utviklingshemming
 • Jobbe systematiske med mål, tiltak og evaluering ved bruk av relevante fagsystemer, samt veilede andre på dette området
 • Medikamenthåndtering
 • Kunne jobbe forebyggende i forhold til makt og tvang 
 • Primærkontakt 
 • Veileder for studenter
 • Rolle som vaktansvarlig

Kvalifikasjoner:

 • 3-årig helsefaglig høgskoleutdanning som vernepleier
 • Ønskelig med erfaring fra arbeid i bolig med psykisk utviklingshemmede
 • Søker må beherske norsk skriftlig og muntlig
 • Må ha gyldig politiattest

Personlige egenskaper:

 • God kommunikasjonsevne
 • God samarbeidsevne og godt humør
 • Evnen til å jobbe selvstendig og i team
 • Faglig og personlig trygghet, engasjement og serviceholdning
 • Være løsningsorientert
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø.
 • Stå-på-vilje og fleksibilitet
 • Evne til etisk refleksjon
 • Positiv og løsningsorientert
 • Du har gode etiske holdninger
 • Engasjement og interesse for tjenesteområdet
 • Evnen til å stå i en til tider hektisk og uforutsigbar hverdag

Vi vektlegger personlig egnethet

Vi tilbyr:

 • Opplæring og veiledning
 • Egen mentor
 • Spennende, utfordrende og mangfoldige arbeidsoppgaver
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler