• Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  23.06.2022
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  0473, OSLO
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4663522
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune
 • Oppdatert 10.06.2022
Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Oslo kommune

Vernepleier

Offentlig forvaltning

Enhet for tilrettelagte tjenester består totalt av 6 boliger og 1 dagsenter. Kjøpmannsgården bolig er lokalisert sentralt på Torshov med god kollektivtransportdekning og med flotte tur- og rekreasjonsmuligheter langs Akerselva.

Vi søker nå en dyktig og engasjert vernepleier til 100% stilling, med arbeid hver 3. helg. 
Kjøpmannsgården bolig gir døgnkontinuerlige tjenester til 5 voksne personer med utviklingshemming og omfattende bistandsbehov. Beboerne bor i egne leiligheter, og vi yter praktisk bistand og opplæring i alle dagliglivets gjøremål og aktiviteter. Personalgruppen er tverrfaglig sammensatt og utgjør ca 14,7 årsverk i turnus, inkludert seksjonsleder. Som ansatt i Kjøpmannsgården bolig blir du en del av et team med god faglig kompetanse og medarbeidere med mange års erfaring i feltet, og vi håper du vil bli vår nye kollega!


Vi søker en dyktig, engasjert og motiverende vernepleier, med relevantfagkompetanse, for å være med å utvikle og sikre god kvalitet på tjenestetilbudet til boligens beboere. Vi skal være en bolig med fokus på helse og mestring, fysisk aktivitet og god ernæringsmessig oppfølging. Vi ønsker å etablere et unikt tilbud der god livskvalitet, riktig tilpasset oppfølging og brukermedvirkning står sentralt – innenfor gitte rammer. Boligen skal tilstrebe en jevn fordeling av menn og kvinner med god og variert kompetanse, for å sikre best mulig kvalitet på tjenestene. Du som søker må ha et brennende engasjement for å jobbe med mennesker med ulike former for bistandsbehov. Du har et ønske om å utgjøre en forskjell og å gi det lille ekstra. Du må kunne jobbe godt i team og selvstendig, samt evne å koordinere og gi gode tjenester. Vi ønsker deg som er litt ekstra kreativ ift å finne gode løsninger og har en formidabel evne til å se mennesker for det de er. Du liker å ta ansvar, du har god fysisk og mental helse, og du er grundig og nøyaktig. Du gjennomfører det vi har bestemt, planlagt eller avtalt.

Vi er organisert i henhold til behovsstyrt bemanning (BOB). BOB
tar utgangspunkt i den enkelte brukers behov, og målet er kvalitet for bruker, arbeidsmotivasjon for medarbeidere og effektive tjenester gjennom riktig bruk av kompetanse.

Arbeidsoppgaver:

 • Yte direkte tjenester til brukere, i henhold til gjeldende lovverk, vedtak og tiltak.
 • Tjenesteansvar. 
 • Veiledning og opplæring av kolleger, studenter og lærlinger.
 • Utarbeide, evaluere og følge opp mål og tiltak i Gerica.
 • Legemiddelansvar på tjenestestedet. Sikre at de medisinske rutinene følges. 
 • Delta i samarbeid med interne og eksterne samarbeidspartnere.
 • Delta i fagutviklingsarbeid.
 • Sikre tett og godt samarbeid med pårørende.
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø.
 • Praktiske gjøremål i bolig og andre delegerte oppgaver fra leder.

Kvalifikasjoner:

 • Du er autoriser vernepleier med en genuin interesse for brukergruppen.
 • Krav om norskferdigheter tilsvarende nivå C1.
 • Kunnskap og kjennskap til Lov om kommunale helse og omsorgstjenester, kap. 9.
 • Erfaring fra målrettet miljøarbeid med utviklingshemmede.
 • Erfaring fra arbeid med mennesker med store bistandsbehov og utfordrende atferd.
 • Kjennskap til Gerica, GAT og EQS. Grunnleggende kunnskap om IKT.
 • Erfaring med å planlegge, utarbeide, iverksette og evaluere tiltak i Gerica.
 • Gyldig politiattest må fremlegges før tiltredelse.

Personlige egenskaper:

 • Vi søker en vernepleier som er strukturert, effektiv og motivert. 
 • Evne til å jobbe systematisk med god faglig forankring, kunne være selvstendig men samtidig være en god lagspiller.
 • God relasjonskompetanse.
 • Bidra til positiv kultur og gå foran som et godt eksempel.
 • Evne til å spre entusiasme og engasjement.
 • Være på tilbudssiden ovenfor beboere og kolleger.
 • God fysisk og mental helse.
 • God gjennomføringsevne.
 • Høy arbeidsmoral.
 • Stor arbeidskapasitet og evne til å tolerere perioder med høyt arbeidstempo.

 

Pga stillingens karakter vil personlig egnethet vurderes i særlig grad.

Vi tilbyr:

 • Utviklende og spennende arbeidsoppgaver.
 • Godt arbeidsmiljø med dyktige og hyggelige kollegaer/leder.
 • Gode kurs- og opplæringstilbud.
 • Eget fagforum for 3 årig fagpersoner.
 • Gode muligheter til å påvirke og utforme eget arbeid.
 • Gode tjenestepensjons- og forsikringsordninger i Oslo pensjonsforsikring.
 • Lønnsplassering i Oslo kommunes lønnsregulativ ltr. 30-42, avhengig av ansiennitet.
 

 • Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  23.06.2022
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  0473, OSLO
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4663522
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune
 • Oppdatert 10.06.2022