Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Vernepleier

Offentlig forvaltning

Sykehuset Innlandet HF Reinsvoll,
Avdeling for akuttpsykiatri og psykosebehandling har i dag 5 døgnenheter med totalt 52 sengeplasser. Reinsvoll har øyeblikkelig hjelpansvaret for "gamle Oppland", i Innlandet. Dette ivaretas av Enhet for øyeblikkelig hjelp 1 og 2.

Arbeidsoppgaver:

 • Mottak og oppfølging av pasienter som er i behov av akutt psykisk helsehjelp.
 • Bistå i psykiatrisk og somatisk utredning ved hjelp av strukturerte kartleggingsverktøy.
 • Prosedyrer etter sykehusets kvalitetssystem. 

Kvalifikasjoner:

 • Vernepleier med relevant erfaring fra Ø-hjelp innen psykisk helsevern.

Personlige egenskaper:

 • Interesse for akutt-psykiatri. 
 • At du er løsningsorientert og har gode samarbeidsevner.
 • Personlig egnethet, fleksibilitet og gode evner til å arbeide i team vektlegges.

Vi tilbyr:

 • Godt arbeidsmiljø,
 • Varierte arbeidsoppgaver,
 • Ønsketurnus,
 • Sykehuset har gode velferdsordninger.
 • Lønns- og arbeidsvilkår i h.h.t. gjeldende overenskomst og arbeidsreglement
 • God pensjonsordning gjennom KLP (pliktig medlemskap)

   
  Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.