Ledig stilling

Haugesund kommune

Vernepleier

Offentlig forvaltning

Tilrettelagte tjenester gir tjenester etter vedtak hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven; avlastning, støttekontakt og bistand i bolig med heldøgnsbemanning. Enheten gir også tjenester som dagtilbud og har ansvar for BPA ordninger. Det er 13 avdelinger i Tilrettelagte tjenester, 11 av disse er boliger i tilknytning til døgnbemannet personalbase. Enheten har også ansvar for et avlastningshjem for barn og ungdom. Avdelingene ligger spredt i hele Haugesund kommune. I Tilrettelagte tjenester er det ca. 400 ansatte, i tillegg til støttekontakter og familieavlastere.

Valhallgata/Salhusveien ligger sør i Haugesund. Det er to leilighetskompleks hvor det gis tjenester til totalt 16 personer. Det er døgnbemannet personalbase på begge adressene. De som bor i Valhallgata/Salhusveien får hjelp til mange av dagliglivets aktiviteter. 
Som medarbeider i Valhallgata/Salhusveien vil en være en del av et team sammen med vernepleiere, helsefagarbeidere og assistenter på avdelingen, og er i samarbeid med de andre i teamet ansvarlig for å følge tiltak og planer.
Vi søker primært etter vernepleier eller andre med relevant høyskoleutdanning. 

Arbeidsoppgaver:

Gi bistand til beboere i dagliglivets aktiviteter
Samarbeid med pårørende og kolleger 

Utarbeide og oppdatere tiltaksplaner i Gerica

Være hovedkontakt for en eller flere brukere

Kvalifikasjoner:

Vernepleier med norsk autorisasjon.
Andre med relevant høyskoleutdanning, norsk autorisasjon og relevant erfaring kan bli vurdert.
Vernepleierstudenter med relevant erfaring, som er i siste semester av utdannelsen kan også søke. Dette forutsetter at du får norsk autorisasjon som vernepleier før du begynner i jobben.
Tilsetting i stillingen krever politiattest i henhold til gjeldende lovverk
Søkere må ha ordinært førerkort kl. B
Norsk er arbeidsspråk i Haugesund kommune. Du snakker, leser og skriver så godt norsk at du både kan samarbeide med andre og utføre arbeidsoppgavene selvstendig

Personlige egenskaper:

Du er:
brukerorientert
initiativrik og løsningsorientert
positiv og kreativ
opptatt av å gi gode tjenester til beboerne
utadvendt og lett å kommunisere med

Du har:
god evne til etisk og faglig refleksjon
godt humør 

Du kan:
fungere godt i et team, men kan også jobbe selvstendig
gi og ta imot veiledning 

Vi tilbyr:

Fast stilling 100%, med for tiden arbeid hver 4. helg. 
Stillingen vil frem til 31.7.23 være i Valhallgata/Salhusveien. Etter det har en fast ansettelse i Haugesund kommune, men arbeidsstedet kan være en annen plass i kommunen
lønn blir fastsatt i henhold til tariff og gjeldende avtaler
en utfordrende og spennende jobb i et aktivt arbeidsmiljø
en arbeidsplass under utvikling som utfordrer og gir anledning for faglig og personlig utvikling
god seniorpolitikk
fokus på HMS-arbeid
en inkluderende arbeidslivsbedrift (IA)
Godt arbeidsmiljø

Startpakke for sykepleier/vernepleiere som flytter til kommunen, eller i normal pendleravstand for å bosette seg/etablere seg, for å gå inn i fast jobb eller vikariat av ett års varighet eller mer. Startpakken utgjør totalt kr. 40.000,-. Koner 20.000,- utbetales ved oppstart, og resterende kr. 20.000,- utbetales dersom sykepleier/vernepleier forsatt er i stilling I Haugesund kommune etter ett år. Utbetaling av kr. 20.000,- etter ett år medfører  bindingstid på ytterligere ett år.