Ledig stilling

Stavanger Kommune

Vernepleier

Dagsenter og avlastning er en bydekkende virksomhet i Stavanger kommune som gir stabile, trygge og tilrettelagte tilbud til mennesker med ulike bistandsbehov. Virksomheten består av seksjon bolig, seksjon dagtilbud og seksjon avlastning samt bydekkende veiledningsteam.

Bygg 25 er en ny oppstartet bolig på Madla for barn/ ungdom i alderen 17-20 år. Boligen har vært i aktiv drift siden mai 2018.  Vi har høyt fokus på utfordrende adferd og høy fagkompetanse. Det gis også et helhetlig skole og aktivitetstilbud til 2 av våre ungdommer. Dette driftes av våre dyktige fagpersoner i  boligen. Bygg 25 er plassert på et tun sammen med 3 andre barne-  og ungdomsboliger.

Boligen er topp moderne utstyrt med nye teknologiske løsninger som gir muligheter for brukerne å ha en aktiv fritid ut fra den enkeltes forutsetninger.
Madla barne- og ungdomsbolig har fire avdelinger. Bygg 25 gir heldøgns omsorg og botilbud til fire barn/ ungdommer som har ulike bistandsbehov og adferdsutfordringer.

Det jobbes for at beboerne skal oppleve en meningsfull hverdag utfra sine forutsetninger. Avdelingen holder et høyt faglig nivå og det forutsetter at den enkelte ansatt er lojal mot gjeldende prosedyrer og planer som er utarbeidet individuelt for den enkelte beboer. Avdelingen jobber målrettet, kreativt og løsningsfokusert . Avdelingen har som motto å møte enhver utfordring med en positiv og fleksibel holdning. Vår visjon står i fokus," Vi vil, vi kan og 

Arbeidsoppgaver:

 • Tilrettelegge for, delta i og utvikle meningsfulle aktiviteter for våre brukere.
 • Medansvar for at miljøarbeidet holder høyt faglig nivå i tråd med lover og forskrifter.
 • Utforming, vedlikehold og evaluering av tiltaksplaner .
 • Muligheter for primærkontaktansvar.
 • Vernepleier har et klart definert veiledningsansvar i avdelingen.
 • Administrasjon av legemidler
 • Samarbeid med ansatte tilknyttet skoletilbudet.
 • Samarbeid med pårørende og interne og eksterne samarbeidsparter. 
 • Vi søker deg som er villig til å gi det lille ekstra for å skape trivsel og trygghet for både brukere og ansatte.
 • Ivareta den enkelte beboer ved å sette seg inn i alle gjeldende rutiner og prosedyrer ved avdelingen. Interesse og engasjement for målrettet miljøarbeid og utfordrende adferd. Kunne utforme og vedlikeholde planer, prosedyrer samt evaluering av disse. Fordel med god kjennskap til metoder innen anvendt atferdsanalyse og PAS.

Kvalifikasjoner:

 • Offentlig godkjent autorisasjon som vernepleier.
 • Relevant erfaring med brukergruppen og utfordrende atferd.
 • Relevant kunnskap om atferdsanalytiske prinsipper.
 • Relevant erfaring og kunnskap om aktuelt lovverk.
 • Kunnskap om aktivitetsbasert læring 
 • Ønskelig med erfaring eller kjennskap til kommunens IKT verktøy. 
 • Dersom du har annet morsmål enn norsk, må du dokumentere at du har språknivå tilsvarende B1. Gjelder ikke søkere med et skandinavisk språk som morsmål.

Personlige egenskaper:

 • Må kunne jobbe selvstendig og kunne takle uforutsette hendelser/ akutte situasjoner.
 • Ønskelig med erfaring i å kartlegge og utarbeide mål og tiltak ut fra den enkeltes forutsetninger og behov.
 • Være trygg på seg selv.
 • Jobbe for at bruker skal oppleve mestring og selvstendighet i hverdagen med fokus på ADL ferdigheter 
 • Har lett for å kommunisere med andre, er serviceinnstilt og evner å tilpasse seg raske omstillinger.  
 • Vise engasjement og gjøre det lille ekstra for å skape hygge og trivsel både for brukere og kollegaer.
 • Være lojal mot gjeldende rutiner, mål og tiltak for den enkelte bruker.
 • Kunne lede møter med andre samarbeidsparter 
 • Personlig egnethet vil bli tillagt avgjørende vekt i ansettelsen.
 • Menn oppfordres til å søke. 

Vi tilbyr:

 • Et trivelig arbeidsmiljø og muligheter til faglig og personlig utvikling.
 • Faste teammøter.
 • Muligheter for å delta på kompetansehevende utviklingstiltak internt i virksomheten.
 • Veiledning fra bydekkende veiledningsteam.
 • Kurs.
 • Lønn etter utdanning og ansiennitet.
 • Stillingskode:645500 - vernepleier kr 423.500-537.300 kr
 • Stavanger kommune er en inkluderende arbeidslivsbedrift (IA).
 • "Hjem-jobb-hjem"-avtale.