Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Stavanger Kommune

Vernepleier 

Stavanger skal være en god by å bo i for alle. Som ansatt i Stavanger kommune får du utgjøre en forskjell for byen vår og menneskene som bor her. Med overkant av 11000 ansatte er vi en av regionens største arbeidsgivere. Sammen bygger vi fellesskap. 

Bo og aktivitet sør er en virksomhet som leverer bo- og omsorgstjenester til mennesker med ulike hjelpebehov. I virksomheten er det for tiden 16 bofellesskap av ulik størrelse i bydelene Hundvåg, Storhaug, Hillevåg og Hinna.
Bo og aktivitet sør benytter rammeverket positiv atferdsstøtte (PAS) i arbeid med mennesker. PAS er et verdi- og metodemessig rammeverk som brukes for å forstå, forebygge og redusere utfordrende atferd hos brukerne med mål om at de skal oppnå meningsfulle liv og sikres aktiv deltagelse i relasjoner, aktiviteter og i samfunnet. 

Morteveien og Skeisvika bofellesskap ligger i flotte omgivelser på Hundvåg. I  bofellesskapet bor det 19 beboere som vi tilbyr miljøtjenester til. Vi er opptatt av et høyt faglig nivå og godt samarbeid på tvers av avdelingene. Som medarbeider hos oss vil du bidra til at beboerne får en meningsfull og innholdsrik hverdag i tråd med lovverk, faglig anerkjente metoder og etiske retningslinjer. Du vil bistå de som bor her i daglige praktiske og sosiale gjøremål.

Vi har nå to ledige 100 % vernepleier stillinger og søker deg som engasjerer deg for helsefremmende arbeid og jobber for gode øyeblikk i hverdagen. Tar du utfordringer som muligheter og løser oppgaver med faglig forankring? Er du samtidig fleksibel og trives i team? Da er det deg vi søker etter! Som vernepleier i Morteveien og Skeisvika bofellesskap får du ansvar og mulighet til å arbeide med faglig utvikling, PAS, planlegge aktiviteter, dele din kunnskap og utvikle deg selv. Vi har fokus på å arbeide systematisk med kvalitetsarbeid, fagutvikling og har beboer i sentrum i arbeidet.

 

Arbeidsoppgaver:

Ansvar for at beboere har en ajourført tiltaksplan i CosDoc

Kartlegge og utarbeide mål og tiltak samt evaluere arbeidet av planer og tiltak i journalsystemet i cosdoc 

Bidra til at miljøarbeidet holder et høyt faglig og etisk standard i tråd med gjeldende lovverk og forskrifter for å kvalitetssikre den enkeltes beboers tjeneste tilbud.   

Profesjonelt miljøarbeid, omsorg og pleie med fokus på den enkeltes ressurser og behov er viktige stikkord i arbeidet vi gjør.

Planlegge og gjennomføre aktiviteter

veilednings- og undervisningsansvar for beboere, kollegaer, studenter og lærlinger

Primær- og sekundæransvar  

aktiv bidragsyter i PAS arbeidet

Legemiddelhåndtering i henhold til retningslinjer i Stavanger kommune 

Medvirke til godt samarbeid med beboer, kollega, pårørende og andre aktuelle samarbeidspartnere  

Fatte vedtak etter helse-  og omsorgstjenesteloven kap. 9

Bistå beboere med aktiviteter i dagliglivet

Kvalifikasjoner:

Erfaring fra lignede arbeid

Du må ha autorisasjon som vernepleier. Sisteårsstudenter kan også søke.

Erfaring med PAS er en fordel 

God og faglig skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Du må ha grunnleggende IKT kompetanse 

Dersom du har annet morsmål enn norsk, må du dokumentere at du har språknivå C1. Gjelder ikke søkere med et skandinavisk morsmål.

Du må fremlegge gyldig politiattest, ikke eldre enn 3 måneder.  

Personlige egenskaper:

Engasjert, opptrer ansvarsfullt og har en holdning om at jobben du gjør er viktig og påvirker livskvaliteten til beboerne. 

Du ser løsninger og tar initiativ til at arbeidsdagen får en god flyt.

Du har faglig og personlig styrke til å håndtere ulike situasjoner.

Du er en fleksibel, selvstendig og ansvarsfull person med høy etisk standard.

Du har evne til å planlegge og organisere egen tid, hvor du tar ansvar for egne og felles oppgaver.

Du må kunne arbeide godt i team, samtidig som du kan jobbe selvstendig.

Du har evnen til å kommunisere med ulike mennesker på en klar, tydelig og hyggelig måte, samt ha gode relasjonelle ferdigheter som etablerer og utvikler gode  relasjoner.

Du ønsker å være en aktiv bidragsyter for å skape et godt arbeidsmiljø

God relasjon- og kommunikasjonskompetanse og evne til skape tillit til å veilede andre i arbeidet med å holde et høyt faglig miljø

Du er pålitelig, løsningsorientert og ansvarlig 

Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

Et inkluderende, trivelig og sosialt arbeidsmiljø som fokuserer på læringskultur og mestringsklima. Vårt arbeidsmiljø er preget av godt samarbeid, fleksibilitet og raushet, samtidig så vet vi hva som forventes av hverandre

Variert og innholdsrike arbeidsdager sammen med engasjerte kollegaer

Veiledning fra ledere og kollegaer

Vi ønsker at du skal få bruke den kompetanse du innehar samt utvikle deg og tilbyr derfor spennende fagdager og kurs samt muligheter for å forme arbeidsoppgavene  etter dine interesser for faget og ferdigheter

Arbeid i turnus D/A, med arbeid hver 3.helg

Gode pensjons- og forsikringsvilkår

Hjem-jobb-hjem - avtale

Lønn etter ansiennitet i henhold til gjeldene tariff