• Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  26.01.2022
 • Sted:
  OSLO
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  OSLO
 • Arbeidssted:
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4322992
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune

Vernepleier

Oslo kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Hei

Har du lyst å jobbe hos oss?

Refstadjordet miljøarbeidertjeneste er et tjenestested under Bolig og dagtilbud, Bydel Bjerke. Refstadjordet yter tjenester til syv unge mennesker med utviklingshemming, som har kjøpt egne leiligheter i et borettslag. Vi gir også tjenester til et/to barn som har avlasting. Beboerne har varierte bistandsbehov med bakgrunn i sammensatt problematferd og kommunikasjonsutfordringer. Vi arbeider systematisk etter prinsippene for målrettet miljøarbeid og atferdsanalytisk metodikk. Vi har fokus på mestring og forebyggende arbeid for å gi brukere økt livskvalitet.

Arbeidsoppgaver:

Sørge for at tjenester er i henhold til lover, kommunale retningslinjer og rammer, og som bygger på relevant teoretisk vernepleierfaglig kunnskap.
Inneha rolle som tjeneste ansvarlig og ha en sentral rolle i basisgruppe.
Delta aktivt i arbeidet med målrettet miljøarbeid, planlegge, utvikling og gjennomføring av tiltak med utgangspunkt i brukerens ressurs.
Ivareta bydelens krav til dokumentasjon og interkontroll.
Gi systematisk veiledning og opplæring til annet personale og dokumentere dette.
Samarbeid med pårørende/verge for å ivareta brukers vedtatte målsettinger, behov og rettighet.
Medvirke til utarbeidelse av vedtak etter Helse- og omsorgstjenesteloven Kap.9
Delegert ansvar for forvaltning av brukers økonomiske midler og herunder føre regnskap.
Inneha medisinansvar.
Ta ansvar for egen utvikling og allmenn trivsel på arbeidsplassen.
Være en pådriver for et systematisk, faglig og metodisk utviklingsarbeid innen målrettet miljøarbeid.
Være lojal mot tiltak og vedtak slik de er fattet og ha ambisjoner for tjenestesteds utvikling. 

Kvalifikasjoner:

Autorisert vernepleier
Realkompetanse fra vår målgruppe foretrekkes.
Kjennskap til målrettet miljøarbeid og atferdsanalyse
Kjennskap til Helse- og omsorgstjenesteloven Kap.9.
Meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne og beherske IKT som verktøy.
Ved ansettelse må politiattest fremlegges. 
 Krav om norskferdigheter tilsvarende nasjonal
norskprøve på nivå C1

Personlige egenskaper:

Ha evne til å jobbe selvstendig og i team, samt ta initiativ
Vi søker deg som er løsningsorientert og ansvarsbevisst, samt har evne til å jobbe målrettet
Inneha evne til fleksibilitet
Være en positiv kultur- og holdningsbærer
Personlig egnethet vil bli vektlagt 

Vi tilbyr:

Ltr 28-40 / kr. 471 300,- til 570 400,-.
Tid til faglig arbeid, autonomi, gode påvirkningsmuligheter og spennende faglig utfordringer.
Veiledning av vernepleierkonsulent .
Fagsamlinger, intern opplæring.   
 • Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  26.01.2022
 • Sted:
  OSLO
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  OSLO
 • Arbeidssted:
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4322992
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune