• Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  20.01.2022
 • Sted:
  OSLO
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  OSLO
 • Arbeidssted:
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4303521
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune

Vernepleier

Oslo kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Presentasjon av arbeidsplassen:
Lillohagen er en privateid bolig, etablert i 2013, sentralt beliggende ved Storo/Nydalen. Her bor det 7 fantastiske beboere som har behov for bistand i hverdagen. Enhet for tilrettelagte tjenester i Bydel Sagene sikrer tjenestetilbudet til beboerne. Vi har døgnkontinuerlig drift. Det er ca 4,5 årsverk tilknyttet boligen.
 
Presentasjon av stillingen:
Vi søker en dyktig, engasjert og motiverende vernepleier, gjerne med relevant tilleggskompetanse, for å være med å utvikle og sikre god kvalitet på tjenestetilbudet til boligens beboere. Vi er en bolig med fokus på helse og mestring, fysisk aktivitet og god ernæringsmessig oppfølging. Vi ønsker å sikre et unikt tilbud der opptrening av ferdigheter, riktig tilpasset oppfølging og brukermedvirkning står sentralt – innenfor gitte rammer. Boligen skal tilstrebe en jevn fordeling av menn og kvinner med god og variert kompetanse, for å sikre best mulig kvalitet på tjenestene. Du som søker må ha et brennende engasjement for å jobbe med mennesker med ulike former for bistandsbehov, et ønske om å utgjøre en forskjell og å gi det lille ekstra. Du må evne å rendyrke brukers behov og være lojal mot oppdraget ditt. Du må ha god faglig forståelse og bruke faget godt i vurderinger og beslutninger som tas. Du må kunne jobbe godt i team og selvstendig, samt evne å koordinere og utvikle gode tjenester. Du må være robust i forhold til å kunne håndtere utfordringer knyttet til det å jobbe tett på mennesker. Vi ønsker deg som er litt ekstra kreativ ift å finne gode løsninger, er oppfinnsom og har en formidabel evne til å se mennesker for det de er. Du må kunne stå stødig når det stormer og jobbe godt når det er rolig. Du kan gjerne spille et instrument og bidra med kreative innslag, du bør like friluft og fysisk aktivitet samt bruke humor og by på deg selv.
 
I Lillohagen er bistandsbehovet lavt og man jobber mye alene. Turnus innebærer arbeid hver 6.helg med langvakter lørdag og søndag på 12,25 timer.
 
Vi er organisert i henhold til behovsstyrt bemanning (BOB). BOB tar utgangspunkt i den enkelte brukers behov, og målet er kvalitet for bruker, arbeidsmotivasjon for medarbeidere og effektive tjenester gjennom riktig bruk av kompetanse.


Arbeidsoppgaver:

- Yte direkte tjenester til brukere, i henhold til vedtak, tiltak og oppsatte planer. Du må ha kjennskap til  lover og regler som omhandler brukergruppen og kunne formidle disse videre.
- Dokumentere og rapportere i henhold til gjeldende rutiner
- Veiledning og opplæring av kolleger, studenter og lærlinger
- Kartlegge, evaluere og vurdere beboeres individuelle behov og delta i prosesser for å sikre et meningsfullt liv.
- Tjenesteansvar for flere beboere, innebærer tett oppfølging og revurdering samt koordinering av et  enhetlig tjenestetilbud
- Medisinansvar (dersom vernepleier/sykepleier)
- Oppfølging av ernæring etter nasjonale faglige retningslinjer
- Oppfølging og deltakelse ifm fysisk aktivitet
- Delta i ulike samarbeidsfora/fagforum
- Oppgaver delegert fra leder
- Evne å holde faglige fremlegg i ulike fora
- Bidra til godt arbeidsmiljø

Kvalifikasjoner:

- Autorisert vernepleier
- Andre med 3 årig helse og sosialfaglig bakgrunn, med relevant erfaring kan også søke
- Erfaring fra målrettet arbeid med utviklingshemmede
- Kjennskap til Lov om kommunale helse og omsorgstjenester, kap. 9
- Meget god norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne, tilsvarende nivå C1
- Kjennskap til håndtering av medisiner
- Ønskelig med kjennskap til Gerica
- Ønskelig med kjennskap og erfaring med BOB og tjenesteansvar
- Ønskelig med erfaring fra tilsvarende tjenestetilbud
- Grunnleggende kunnskap om IKT og administrativt arbeid
- Ønskelig med erfaring og kunnskap innenfor ernæringsoppfølging og matlaging
 

Personlige egenskaper:

- Personlig egnethet vil bli sterkt vektlagt
- Evne til samarbeid og fleksibilitet
- Evne til å bidra til faglig utvikling og økt kompetanse på boligen
- Bidra til positiv kultur og gå foran som et godt eksempel
- Ha evne til å arbeide mål- og resultatrettet
- Evne til å koordinere, planlegge, strukturere
- Evne til å utvikle og spre entusiasme
- Evne til å skape engasjement
- Gode kommunikasjonsevner, god formidlingsevne
- God fysisk og mental helse. Du må være robust.
- Stor arbeidskapasitet
- God omstillingsevne
- God gjennomføringsevne
- Redelig og pålitelig
- Gyldig politiattest må fremlegges ved ansettelse  

Vi tilbyr:

- Lønnstrinn 31- 43 i Oslo kommunes regulativ
- Utviklende og spennende arbeidsoppgaver, samt stort ansvar
- Gode muligheter til å påvirke og utforme eget arbeid
- Dyktige og hyggelige kollegaer/leder
- Høyt faglig nivå
- Godt arbeidsmiljø
- En arbeidsplass med variert kompetanse
- Omfattende kurs- og opplæringstilbud
- Eget fagforum for 3 årig fagpersoner
- Veiledning
- Fokus på digitale løsninger og velferdsteknologi
- Svært lavt fravær og høy trivsel
- Gode tjenestepensjons- og forsikringsordninger i Oslo pensjonsforsikring
 
 • Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  20.01.2022
 • Sted:
  OSLO
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  OSLO
 • Arbeidssted:
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4303521
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune