• Bedrift
  Tønsberg kommune
 • Søknadsfrist
  27.07.2021
 • Sted:
  Tønsberg
 • Stillingstype:
  Dag
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  Vestfold og Telemark
 • Arbeidssted:
  Tønsberg
 • Land:
  NORGE
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3957307
 • Se her for andre jobber fra Tønsberg kommune

Vernepleier

Tønsberg kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Det vil fra 01.08.2021 være ledig fast 100 % stilling som vernepleier ved Sandeåsen skole. Sandeåsen skole har 330 elever og 43 ansatte. Skolebygget er fra 2010, og er bygd som en baseskole. Elevene er organisert på trinn, mens undervisningen foregår i to eller tre mindre grupper, med to til tre pedagoger. Sandeåsen skole har gode faglige resultater, og leverer elever til Presterød Ungdomsskole. Sandeåsen skole er i vekst, og forventer en økning i elevtallet de kommende skoleårene.

Sandeåsen skole er en levende skole med lange tradisjoner for å skape samhold og trivsel. Skolen er opptatt av å legge til rette for at elevene skal få muligheten til å være den beste utgaven av seg selv, både faglig og sosialt. Sandeåsen skole har fokus på å skape et trygt og godt skolemiljø. Det er innarbeidet en god rutine og kultur for bruk av «Trivselselever» i friminuttene.

Det faglige miljøet ved Sandeåsen skolen er høyt, og det har over flere år vært lagt særlig vekt på å øke elevenes kompetanse i de grunnleggende ferdighetene lesing og regning. Kartleggingsverktøyet SOL, veiledet lesing og bevisst bruk av læringsstrategier, og regning gjennom praktisk og utforskende matematikk, står sentralt i dette arbeidet.
De to siste skoleårene er det etablert faggrupper i fagene norsk, matematikk og engelsk.

Sandeåsen skole ønsker å være en fremtidsrettet skole, og vi trenger en engasjert vernepleier, som kan være en pådriver i arbeidet inkluderendepedagogikk.

Ansvarsoppgaver:

 • Tilrettelegge for individuell opplæring for elever i skole og SFO.
 • Bistå elever med ulike emosjonelle-, fysiske-, sosiale- og kognitive utfordringer.
 • Identifisere miljøfaktorer som fremmer opplæring og utvikling for enkeltelever.
 • Være en pådriver i skolens inkluderingsarbeid.
 • Bistå i tverrfaglig samarbeid med andre instanser; hjem, avlastning, SFO m.fl.          

Kvalifikasjoner:

 • Godkjent vernepleier utdanning.
 • Har kompetanse om alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK), velferdsteknologi og hjelpemidler.
 • Har kunnskap og ferdigheter til å forebygge bruk av tvang og makt.
 • Har god kunnskap om lovverk som regulerer bruk av tvang og makt.
 • Har kunnskaper om helse og diagnoser, og om hvordan legge til rette for best mulig læring, utfra individuelle forutsetninger.
 • Har evnen til å identifisere læringsmottakelighet.
 • Er autorisert helsepersonell og har legemiddelkompetanse.
 • Har kompetanse på tverrfaglig samarbeid med ulike instanser og ulike nivå.
 • Har gode IKT-ferdigheter.
 • Har god skriftlig og muntlig fremstillingsevne.

Personlige egenskaper:

 • Er en løsningsorientert, inkluderende og fleksibel lagspiller.
 • Er ansvarsbevisst, strukturert, systematisk, og kan jobbe selvstendig.
 • Skaper tillit gjennom å være åpen, oppriktig og profesjonell.
 • Har en positiv innstilling, et godt humør og bidrar til trivsel på arbeidsplassen.
 • Har en brennende interesse for å bidra til et godt og inkluderende skolemiljø.

Vi kan tilby:

 • Variert arbeid i et positivt, inspirerende, faglig og utviklingsorientert profesjonsfelleskap.
 • Glade og fornøyde elever i et trygt og godt skolemiljø.
 • En skole i vekst som ønsker å videreutvikle praksis til det beste for elevene.
 • Samarbeid med et aktivt og engasjert FAU.
 • Tilsetting på vanlige vilkår. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til pensjonsordning.
 • Lønn etter gjeldende avtaler.      

Andre opplysninger: 

 • Politiattest må fremlegges før tiltredelse
 • Søknadene vil bli behandlet fortløpende, og søkere som blir innkalt til intervju, må påregne at første tidspunkt for dette kan være i uke 30 / 31 – 2021.
 
 • Bedrift
  Tønsberg kommune
 • Søknadsfrist
  27.07.2021
 • Sted:
  Tønsberg
 • Stillingstype:
  Dag
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  Vestfold og Telemark
 • Arbeidssted:
  Tønsberg
 • Land:
  NORGE
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3957307
 • Se her for andre jobber fra Tønsberg kommune