Vernepleier

Stavanger Kommune

Er du en faglig engasjert vernepleier, med stor interesse for menneskene rundt deg? 

Bo og aktivitet Nord gir botilbud til mennesker med utviklingshemming og/eller kognitiv svikt. Virksomheten omfatter bydelene Tasta, Madla, Eiganes, Rennesøy og Finnøy. Det er til sammen 15 bofellesskap i virksomheten, og vi er rundt 500 ansatte. 

Vår visjon i Bo og aktivitet Nord er at vi skal gjøre livet bedre for dem som ikke har de samme forutsetningene som andre. Beboerne våre står alltid i sentrum, der likeverd og respekt er våre viktigste føringer. Vi skal tilrettelegge forholdene etter den enkeltes behov og fremme livsglede gjennom meningsfulle tiltak. Tydelige mål og tilpassede utfordringer skal skape gode mestringsopplevelser. Vi har en meningsfull jobb hvor det handler om trivsel og glede, et liv med mening.   

Målet for Bo og aktivitet nord er at vi skal ha ansatte som er stolte av jobben de gjør. Vi skal ha en kultur som er preget av nytenkning og vilje til endring, for å gi våre beboere et best mulig tilbud innenfor de rammene vi har. Ansatte og ledere skal være handlingskraftige, åpne og inkluderende. 

I Bo og aktivitet Nord har vi varierte og spennende arbeidsoppgaver og nå søker vi etter en ny vernepleier til Langemann bofellesskap på Rennesøy.

Langemann bofellesskap er en døgnbemannet omsorgsbolig som består av 8 leiligheter. Boligen ligger i naturskjønne omgivelser ved Mastrafjorden - like ved ett flott tur og parkområde.  Vi har gåavstand til Vikevåg sentrum med tilgang til nærbutikk og bussforbindelse til Stavanger. Boligen har tilknytning til andre kommunale tjenesteinstitusjoner og vi har godt samarbeid med hjemmesykepleien, fysioterapi, NAV og helsestasjon.

Langemann bofellesskap har siden oppstart i 2009 hatt langvakter og arbeid hver 4.helg.
 

Arbeidsoppgaver:

 • Arbeide målrettet sammen med den enkelte beboer og ivareta den enkelte bruker sin rettsikkerhet 
 • Bidra til at beboerne får individuelt tilpassede tjenester, og en meningsfylt og aktiv hverdag. Dette i tråd med lovverk, faglig anerkjente metoder og etiske retningslinjer.
 • Dokumentere i CosDoc:  observasjoner, avvik, oppdatering og godkjenning av tiltaksplaner, evalueringer av tiltak. Føre/godkjenne Kvalitetsregistering og IPLOS. 
 • Tverrfaglig samarbeid, internt og eksternt. 
 • Arbeide i tråd med retningslinjer for legemiddelhåndtering i Stavanger kommune. 
 • Påse/bidra at bofellesskapet drives i henhold til kommunens verdier og målsetninger 
 • Påse/bidra til at tjenestene ytes på en god faglig forsvarlig måte og at tjenestene som gis holder høy etisk standard. 
 • Miljøarbeid, herunder bistand med vanlig husarbeid i beboeres leiligheter. 
 • Holde seg kontinuerlig oppdatert ved bruk av mail og Teams. 
 • Ha ansvar for igangsetting, tilrettelegging, gjennomføring og evaluering av oppgaver og tiltak i tråd med vedtak som er fattet for hver enkelt beboer 
 • Delta aktivt i ressursgrupper i BOA Nord  
 • Oppfølging og veiledning av personal 
 • Samarbeid med interne og eksterne samarbeidspartnere 
 • Individuell oppfølging av beboere i henhold til tiltaksplaner. 
 • Samarbeide med andre instanser som: NAV, hjemmesykepleien, OBS teamet. 
 • Noen oppgaver i forhold til daglig renhold av fellesareal. 
 • observere beboers helsetilstand og iverksette nødvendige tiltak 
 • Ivareta primær- og sekundærkontaktansvar 
 

Kvalifikasjoner:

 • Du må ha autorisasjon som vernepleier
 • Vi legger vekt på at du er god til å formulere deg både skriftlig og muntlig.  
 • Arbeidsspråket i Stavanger kommune er norsk. Dersom du har et annet morsmål enn norsk, må du dokumentere at du har språkferdigheter tilsvarende B2. Gjelder ikke søkere med et skandinavisk språk som morsmål. 
 • Vi ønsker deg som vil være med å gjøre «det lille ekstra» for våre beboere.  
 • Politiattest uten anmerkninger er en forutsetning for ansettelse, og må leveres arbeidsgiver for den som er aktuell for stillingen 
 • Det er en fordel om du har erfaring fra beboergruppen

Personlige egenskaper:

 • Når det er hektisk hos oss, er det spesielt viktig at vi samarbeider godt om å fordele oppgaver og hjelper hverandre. Du må derfor være fleksibel og ha lett for å omstille deg.  Vi er helt avhengig av at du trives med å jobbe i team, men at du også jobber selvstendig når det trengs.  
 • Vi vil gjerne ha med deg på laget som alltid setter beboerne i sentrum og som yter det lille ekstra. 
 • Du har respekt og omsorg for, er åpen og vennlig, også overfor mennesker som er annerledes enn deg selv.  

 • Vi ønsker at du som ansatt tar initiativ, ser etter nye muligheter og handler deretter, slik at arbeidsplassen utvikler seg. 
 • For at vi skal lykkes i jobben vår kreves det blant annet at du er lojal til de tiltakene som iverksettes. 
 • Pårørende er en viktig ressurs og du er opptatt av å inkludere og samarbeide med disse. 
 • Du tar ansvar slik at vi sammen når målene våre. 

 • Arbeidsdagen er til tider hektisk og vi ser derfor etter deg som er systematisk og ser hva som må gjøres til enhver tid for å nå de mål som er satt.
 • Stillingen som vernepleier krever at du kan jobbe selvstendig, og kan ta avgjørelser. Vi ser derfor etter deg som er komfortabel med å ta en ledende rolle og tar ansvar.  
 • Du har faglig og personlig styrke til å håndtere ulike situasjoner 
 • Beboerne våre deltar på ulike fritidsaktiviteter så derfor må du være i god fysisk form.
 • Det er en fordel om du har sertifikat.  

 • Du er robust og har erfaring med å håndtere vanskelige situasjoner. 
 • Du kan motivere og inspirere. 
 • Du er oppmerksom på andre menneskers behov og følelser. 
 • Personlige egenskaper vektlegges. 
  

Vi tilbyr:

 • Ansvar, involvering og delaktighet 
 • Et miljø med mangfold av kompetanse og erfaring  
 • Varierende og innholdsrik arbeidshverdag 
 • Engasjerte kollegaer med stort hjerte for beboerne 

 • God opplæring, veiledning og oppfølging. Nyansatt kurs og oppfølgingssamtaler.   
 • Fag- og kompetanseutvikling, herunder ressursgrupper, kurs og TAM, Kap. 9, dokumentasjon m.fl.  
 • Vi er opptatt av faglig og personlig utvikling og du vil bli oppfordret til å delta på interne og eksterne kurs. I Stavanger kommune har vi et eget veiledningsteam som gir veiledning. 
 • Ved Langemann bofellesskap har vi et godt, tverrfaglig fagmiljø med erfarne vernepleiere, miljøterapeuter og fagarbeidere.
 • Hos oss er det stor takhøyde og vi liker gode faglige diskusjoner. 
 • Gode pensjons og forsikringsvilkår og attraktive velferdsordninger. 
 • Stavanger kommune tilbyr hjem-jobb-hjem tilbudet. 

 

 • Lønn: Vernepleier årslønn 411 400 – 515 600 (Turnustillegg på kr. 12 000 årlig.)