Vernepleier

Stavanger Kommune

Stokka sykehjem består av flere avdelinger. Seksjon for demens, seksjon for somatikk og rus og Stavanger øyeblikkelig hjelp.
Den ledige stillingen er i Seksjon for demens. 
Seksjonen har 59 langtidsplasser, bestående av to avdelinger og der 9 senger er på forsterket skjermet enhet. I seksjonen har vi høyt fokus på faglig utvikling, og vi jobber tett med miljørettede- og medisinskfaglige tiltak for å ivareta den enkelte pasient og dens behov.

Seksjonen har i tillegg til leder, fagutviklingsvernepleier forankret i seksjonen. Hun er tilknyttet fagavdelingen som også har ansatt fagleder, fagutviklingssykepleier og ergoterapeut. 

Arbeidsoppgaver:

  • Ansvar i forhold til pasientenes behov, stort fokus på personsentrert omsorg og tverrfaglig samarbeid.

Kvalifikasjoner:

  • Vernepleier
  • Stillingen krever autorisasjon som vernepleier, HPR - nr hos SAK må oppgis i søknaden
  • Dersom du har annet morsmål enn norsk så må du dokumentere at du har språknivå tilsvarende B2. Gjelder ikke søkere med skandinavisk språk som morsmål
  • Arbeids- og oppholdstillatelse, samt gyldig politiattest må fremlegges

Personlige egenskaper:

  • Seksjon for demens søker etter vernepleier med solid faglig forankring, og som har fokus på pasientenes innhold i hverdagen.  

Vi tilbyr:

  • Faglig veiledning og samhandling, gode kolleger og en arbeidsplass som streber etter utvikling og endring til det beste for våre pasienter i samhandling med pårørende
  • Stillingsstørrelse 100%. Redusert stilling kan være aktuelt dersom ønskelig
  • St.kode 645500 vernepleier årslønn 100% stilling, kr. 414 000 - 515 600 etter ans.
  • Generelt turnus tillegg på kr.12 000 pr. år i 100% stilling