Detaljer

 • Bedrift
  Kongsberg kommune
 • Søknadsfrist
  22.01.2021
 • Sted:
  KONGSBERG
 • Stillingstype:
  Skift / turnus / arbeidstidsordning
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VIKEN
 • Arbeidssted:
  KONGSBERG
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3363638
 • Se her for andre jobber fra Kongsberg kommune

Vernepleier

Om avdelingen
Stillingen er i seksjonen Bo, Aktivitet og Avlastning, med arbeidssted i bofellesskap Knut Hamsunsvei/Brennerigata. Knut Hamsuns vei/Brennerigata er et bofellesskap for personer med komplekse bistandsbehov knyttet til utviklingshemming.
 

Kort om stillingen
Vi har ledig 83 % fast stilling som vernepleier. Stillingen er i turnus, per tiden med langvakter hver 4. helg.
 

Vi tilbyr

 • Ansvar og mulighet til å forme en arbeidsplass i kontinuerlig utvikling
 • Et arbeidsmiljø med fokus på fag
 • Fokus på personalutvikling gjennom opplæring, gode rutiner og veiledning
 • Mulighet for kompetanseutvikling
 • Gode pensjons - og forsikringsordninger
 • Fokus på helsefremmende arbeidsplasser
 • Lønn etter kommunens regulativer 

Innhold i stillingen 
Vi søker nå medarbeider med kompetanse på tjenesteutøvelse ovenfor mennesker med komplekse bistandsbehov knyttet til utviklingshemming, ulike former for psykiske lidelser og atferdsproblematikk. For å skape gode boforhold og trivsel for våre tjenestemottakere trenger de trygge rammer og forutsigbarhet i hverdagen.

Som vernepleier skal du legge til rette og kvalitetssikre at gode tjenester blir gitt. Dette gjøres i samarbeid med personalgruppen. Du skal ha nært samarbeid med beboere, pårørende/verge og tverrfaglige samarbeidspartnere. 

Formelle kvalifikasjonskrav
Autorisert vernepleier
 

Ønsket kompetanse

 • Kunnskap og erfaring knyttet til Helse- og omsorgstjenestelovens kap. 9.
 • Du kan jobbe selvstendig og i team, og har gode evner til kommunikasjon
 • Du er ansvarsbevisst, har gode samarbeidsevner og liker å jobbe med mennesker
 • Du er positiv, kreativ, løsningsorientert og åpen for endringer
 • Du bidrar til godt arbeidsmiljø og helsefremmende arbeidsplass
 • Du har evne til å gi og ta imot veiledning
 • Du behersker IKT som arbeidsverktøy

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Annet

Arbeidstakere tilsettes i Kongsberg kommune, med lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende avtaleverk.

Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved bestått språkprøve nivå B2 eller tilsvarende før evt ansettelse.

I henhold til gjeldende lov- og regelverk må signert taushetserklæring leveres før tiltredelse. For stillinger med krav om politiattest og egenerklæring tuberkulose/MRSA skal dette leveres før tiltredelse. 

Søknad
Vi ber om at søkere benytter vårt elektroniske søknadsskjema. Vennligst fyll ut søknaden så fullstendig som mulig. Attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju. 
Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentleglova. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.