Detaljer

 • Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  25.10.2020
 • Sted:
  OSLO
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  OSLO
 • Arbeidssted:
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3223439
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune

Vernepleier

Lunden miljøarbeidertjeneste er organisert i avdeling Helse og mestring, seksjon Bolig og dagtilbud. Avdelingens tjenestesteder yter heldøgns omsorgstjenester i samlokaliserte boliger og dagsentervirksomhet.

Lunden miljøarbeidertjeneste er i utvikling og endring. Vi yter tjenester til fire voksne personer med utviklingshemming/autisme som bor på Lunden, i tillegg har vi nylig etablert avlastning for barn/unge med ulike diagnoser. I denne forbindelse ønsker vi en ny vernepleier med på laget!

Vi jobber systematisk etter prinsippene for målrettet miljøarbeid og adferdsanalytisk  metodikk.

Arbeidsoppgaver
 • Sørge for at tjenester utføres i henhold til lover, kommunale retningslinjer og rammer, og bygger på relevant vernepleierfaglig teori.
 • Inneha rolle som tjenesteansvarlig og lede basisgruppen.
 • Aktivt arbeide med målrettet miljøarbeid, planlegging, utvikling og gjennomføring av tiltak med utgangspunkt i brukerens ressurs.
 • Ivareta bydelens krav til dokumentasjon og internkontroll.
 • Gi systematisk veiledning og opplæring til annet personal og dokumentere dette.
 • Samarbeide med pårørende / verge for å ivareta brukers målsettinger, behov og rettigheter.
 • Medvirke til utarbeidelse av vedtak etter Helse- og omsorgstjenesteloven Kap. 9.
 • Delegert ansvar for forvaltning av brukers økonomiske midler og herunder føre regnskap.
 • Inneha medisinansvar.
 • Inneha ansvarsvakt-rolle.
 • Ta ansvar for egen utvikling og allmenn trivsel på arbeidsplassen.
 • Være en pådriver for et systematisk, faglig og metodisk utviklingsarbeid innen målrettet miljøarbeid.
 • Være lojal mot tiltak og vedtak slik de er fattet og ha ambisjoner for tjenestestedets utvikling 
Kvalifikasjoner
 • Autorisert vernepleier.
 • Erfaring med brukergruppen er et krav. 
 • Kompetanse og erfaring med Helse- og omsorgstjenestelovens kapittel 9. 
 • Meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne.
 • Beherske IKT som verktøy.
 • Søkere fra land utenom Norden, må ha bestått nasjonal prøve i norsk, på nivå C1 eller tilsvarende.
 • Ved ansettelse må politiattest fremlegges. 
Personlige egenskaper
 • Engasjement for brukergruppen
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.
 • Like å gi veiledning og å inspirere andre.
 • Vi søker deg som er løsningsorientert og ansvarsbevisst, samt har evnen til å jobbe strukturert og målrettet.
 • Inneha evnen til fleksibilitet.
 • Profesjonalitet og evne til å ha et metaperspektiv i henhold til dine oppgaver og organisasjonen du jobber i.
 • Være en positiv kultur- og holdningsbærer.
 • Være lærevillig og ha evne til nytenkning.
 • Personlig egnethet vektlegges. 
Vi tilbyr
 • Ltr 28 - 40 / 450 400 - 546 400.
 • Tid til faglig arbeid, autonomi, gode påvirkningsmuligheter og spennende faglig utfordringer.
 • Veiledning av basisgruppe og vernepleierkonsulent.
 • Mulighet for god faglig utvikling.
 • Fagsamlinger og intern opplæring.
 • Faglig engasjerte medarbeidere og et inkluderende arbeidsmiljø.
 • Være med å utvikle avlastningstilbud.
 • Todelt turnus og arbeid hver 3. helg.