Detaljer

 • Bedrift
  Kongsberg kommune
 • Søknadsfrist
  31.10.2020
 • Sted:
  KONGSBERG
 • Stillingstype:
  Skift / turnus / arbeidstidsordning
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VIKEN
 • Arbeidssted:
  KONGSBERG
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3206390
 • Se her for andre jobber fra Kongsberg kommune

Vernepleier

Seksjon Bo, aktivitet- og avlastning er en seksjon under Helse og omsorg i Kongsberg Kommune. Seksjonen yter tjenester til mennesker med behov for bistand som følge av funksjonshemming og/eller psykiske lidelser. Tjenesten ytes i boliger med heldøgns omsorgstjenester, på arbeids- og aktivitetssenter og gjennom avlastning til barn og unge.

Avdelingen 
Avdelingen består av Botiltak i Myntgata og Peckelsgate hvor vi yter helsehjelp til mennesker med ulike funksjonsnedsettelser og sammensatte bistandsbehov. Avdelingen består av 27 årsverk, og er sammensatt av høyskoleutdannede, fagarbeidere og assistenter.

Kort om stillingen
Vi har ledig 100% fast stilling som vernepleier i  turnus med lange og korte vakter i uken og langvakter hver 4. helg. Stillingen innebærer tjenesteutøvelse ovenfor mennesker med funksjonshemninger og sammensatte bistandsbehov.

Innhold i stillingen

 • Samarbeid i fagteam
 • Skape forutsigbarhet, trygghet og faglig struktur for våre beboere
 • Samarbeid på tvers av beboere og pårørende / verge
 • Tverrfaglig samarbeid i seksjonen
 • Bistå beboer i daglige gjøremål, aktiviteter, stell og pleie
 • Gi faglig veiledning til til andre
 • Følge opp krav til dokumentasjon i kommunenes datasystem
 • Ivaretakelse  og oppfølgning av somatisk og psykisk  helse

Vi tilbyr

 • Mulighet til å jobbe selvstendig og i team
 • Ansvar og mulighet til å bidra til kontinuerlig utvikling av et arbeidsmiljø med faglige ambisjoner
 • Fokus på personalutvikling gjennom opplæring, gode rutiner og veiledning
 • Mulighet for kompetanseutvikling
 • Gode pensjons - og forsikringsordninger
 • Veiledning
 • Fokus på en helsefremmende arbeidsplass
 • Lønn etter kommunalt regulativ

 Krav og ønsker til deg

 • Du har kunnskap og erfaring med arbeid knyttet til Helse og omsorgstjenestelovens kapittel 9
 • Du har interesse for fagutvikling og tverrfaglig samarbeid
 • Du behersker godt digitale arbeidsverktøy
 • Du har gode kommunikasjonsevner
 • Du evner å jobbe selvstendig og tar ansvar, og innehar gode samarbeidsevner
 • Du liker å jobbe med mennesker, og har erfaring fra arbeid med mennesker med funksjonsnedsettelser
 • Du er positiv, kreativ og løsningsorientert og er åpen for endringer
 • Du bidrar til et godt arbeidsmiljø
 • Du har erfaring med utfordrende atferd
 • Du har erfaring  og kunnskap knyttet til  epilepsi

 Det legges vekt på personlig egnethet og egenskaper.

Formelle kvalifikasjonskrav
Offentlig godkjent vernepleier.

Annet
Arbeidstakere tilsettes i Kongsberg kommune. Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende avtaleverk.

Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved bestått språkprøve nivå B2 eller tilsvarende før evt ansettelse.

I henhold til gjeldende lov- og avtaleverk må tilfredsstillende politiattest, egenerklæring tuberkulose/MRSA og taushetserklæring må leveres før tiltredelse.

Søknad
Vi ber om at søkere benytter vårt elektroniske søknadsskjema. Vennligst fyll ut søknaden så fullstendig som mulig. Attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju.

Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentleglova. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.