Detaljer

 • Bedrift
  Kongsberg kommune
 • Søknadsfrist
  01.10.2020
 • Sted:
  KONGSBERG
 • Stillingstype:
  Dag
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VIKEN
 • Arbeidssted:
  KONGSBERG
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3131373
 • Se her for andre jobber fra Kongsberg kommune

Vernepleier

Seksjon Bo- aktivitet og avlastning er en seksjon under Helse og omsorg i Kongsberg Kommune. Seksjonen yter tjenester til mennesker med behov for bistand som følge av funksjonshemming og/eller psykiske lidelser. Tjenesten ytes i boliger med heldøgns omsorgstjenester, på arbeids- og aktivitetssenter og gjennom avlastning til barn og unge.

 

Kort om stillingen
Det er ledig fast 
100% dagstilling som vernepleier. Stillingen er i seksjonen Bo, Aktivitet og Avlastning med arbeidssted ved dag- og aktivitetssenteret Lågen arbeidstjenester. Lågen Arbeidstjenester er et arbeids- og aktivitetssenter med spesielt tilrettelagt tilbud for voksne med ulike typer funksjonshemming. Vi har tre avdelinger som består av verkstedet på Raumyr, gårdsbruket i Sunnegrenda og en butikk i sentrum. Vår målsetting er å gi alle en meningsfylt hverdag med stor grad av mestring. Vårt motto er “Vi vil vekst”. Vi jobber med bl.a. lys- produksjon, håndarbeid, pakking av ulike produkter, teater, undervisning, friluftsliv m.m. 

 

Innhold i stillingen
Vi søker nå medarbeider med kompetanse på tjenesteutøvelse ovenfor mennesker med komplekse bistandsbehov knyttet til ulike typer funksjonshemminger, ulike former for psykiske lidelser og atferdsproblematikk. For å skape gode arbeidsforhold og trivsel for våre tjenestemottakere, trenger vi en fagperson som kan utvikle tjenesten i et etisk og faglig perspektiv for tjenestemottakerne gjennom trygge rammer og forutsigbarhet i hverdagen.

Som vernepleier skal du legge til rette og kvalitetssikre at gode tjenester blir gitt. Dette gjøres i samarbeid med tjenestemottakerne, leder og personalgruppen forøvrig. Du skal ha nært samarbeid med tjenestemottakere, pårørende/ verger og tverrfaglige samarbeidspartnere.

 

Vi tilbyr

 • Ansvar og mulighet til å forme en arbeidsplass i kontinuerlig utvikling
 • Et arbeidsmiljø med fokus på fag
 • Fokus på personalutvikling gjennom opplæring, gode rutiner og veiledning
 • Mulighet for kompetanseutvikling
 • E-læring
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Fokus på helsefremmende arbeidsplasser
 • Lønn etter kommunalt regulativ

 

Krav og ønsker til deg

 • Du er ansvarsbevisst, har gode samarbeidsevner og liker å jobbe med mennesker
 • Du er positiv, kreativ og løsningsorientert
 • Du er god på tverrfaglig samarbeid og veiledning/opplæring på tvers av yrkesgrupper
 • Du har mulighet til å jobbe på alle  avdelinger
 • Du har helse til å jobbe med fysisk arbeid, da mye av produksjonen foregår utendørs og i naturen
 • Du har evne til å starte og drifte gruppeaktiviteter
 • Du behersker IKT som arbeidsverktøy og har god skriftlig framstillingsevne

Det legges vekt på personlig egnethet.
Menn oppfordres til å søke.

 

Formelle kvalifikasjonskrav

 • Vernepleier med norsk autorisasjon
 • Førerkort klasse B

 

Annet
Arbeidstakere tilsettes i Kongsberg kommune. Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende avtaleverk.

Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved gjennomført språktest 3 eller tilsvarende før en eventuell ansettelse.

Tilfredsstillende politiattest, egenerklæring tuberkulose og taushetserklæring må leveres før tiltredelse, i henhold til gjeldende regelverk.

 

Søknad
Vi ber om at søkere benytter vårt elektroniske søknadsskjema. Vennligst fyll ut søknaden så fullstendig som mulig. Attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju.

Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentleglova. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.