Detaljer

 • Bedrift
  Trondheim Kommune
 • Søknadsfrist
  13.08.2020
 • Sted:
  TRONDHEIM
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  TRØNDELAG
 • Arbeidssted:
  TRONDHEIM
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3049940
 • Se her for andre jobber fra Trondheim Kommune

Vernepleier

Persaunet aktivitetsenter har fra medio september 2020 ledig en fast 100 prosent stilling som vernepleier.

Persaunet aktivitetssenter er et tilbud på dagtid eller ettermiddag/kveld for hjemmeboende personer 65 med demenssykdom i tidlig fase og personer i yrkesaktiv alder med ervervede hjerneskader og kognitive utfordringer, sekundær demens.

Grupper og dager tilpasses ut fra den enkeltes behov. I dag har vi to grupper på mandager, som betyr at våre medarbeidere rullerer på en vakt hver 14. dag med arbeidstid kl. 11.30 - 19.00.

Vi har fire årsverk ved senteret, to ergoterapeuter en vernepleier og en helsefagarbeider.

Senteret har tilgang til gymsal, uteområder, hage, aktivitetsrom, stue/kjøkken og et lite verksted. Tilbudet legges også opp som turer i marka, nærområder, byen, kulturtilbud med mer.

Tilbudet er et sentralt ledd i kommunens tiltakskjede. Vi søker å komme raskt  inn med tilbud til personer i en tidlig fase av sykdom/skade for å  opprettholde funksjon og mestring, avlaste pårørende og utsette behov for faste hjemmetjenester.  Senteret er i dag organisert i Enhet for ergoterapitjeneste, men det er vedtatt å samle alle kommunens aktivitetstilbud under enhetlig ledelse med fokus på videreutvikling av aktivitetstilbudene hvor en ser for seg en kombinasjon av åpne og vedtaksfestede plasser, økt samarbeid med ideelle organisasjoner og frivillighet.

Personsentrert tilnærming og individualisering av tilbudet vektlegges og utvikles i samarbeid med brukerne og deres pårørende.

Aktivitetene legges opp med utgangspunkt i den enkeltes aktivitets/livshistorie, interesser, vaner og verdier for å fremme og opprettholde funksjon og ferdigheter lengst mulig. Vi har fokus på kunnskapsbasert praksis og vektlegger variert fysisk aktivitet, bruk av hverdagsaktiviteter og opplevelser som stimulerer og trener fysisk, sosial og kognitiv funksjon og deltakernes ressurser og ferdigheter.

Senteret har avtaler med NTNU og Trondheim voksenopplæring om studentpraksis og samarbeider med frivillige aktivitetsvenner.

Arbeidsoppgaver
 • Samarbeide med deltakerne, pårørende, andre faggrupper og frivillige om å tilrettelegge et bredt spekter av aktiviteter med utgangspunkt i individuelle behov
 • Benytte aktivitetsmuligheter på senteret og i nærområdet
 • Oppdage behov for og initiere til samarbeid om oppfølging av annen kompetanse/tjenester
 • Bidra med kunnskap og engasjement i utviklingsarbeid i ulike sammenhenger
 • Studentveiledning
Kvalifikasjoner
 • Offentlig godkjenning som vernepleier
 • Gjerne relevant videreutdanning jfr. målgruppen/oppgaven
 • Praksiserfaring  fra arbeid med personer med demens, ervervede hjerneskader/ kognitive utfordringer, folkehelse, rehabilitering
 • Kompetanse/erfaring i å anvende metoder relevant for målgruppene
 • Erfaring med å lede og tilrettelegge aktiviteter for grupper
 • Kompetanse i kommunikasjon, veiledning
 • God skriftlig og muntlig formidlingsevne

Politiattest må fremlegges før tilsetting

Personlige egenskaper
 • Glad i å være sammen med  mennesker med ulike utfordringer
 • Gode ferdigheter i å bygge relasjoner, kommunisere og få til samhandling med deltakerne, pårørende og samarbeidspartnere
 • Evne til å legge til rette for et bredt spekter av aktiviteter som opprettholder og fremmer mestring for den enkelte
 • Kunnskap og interesse for hagearbeid, friluftsliv, musikk/sang er en fordel
 • Evne til å inspirere, involvere andre og videreutvikle tjenestetilbudet
 • God systemforståelse, tar initiativ, ansvar, arbeider selvstendig og løser utfordringer offensivt og skaper gode tjenester innenfor vedtatte økonomiske rammer
 • Ryddig og tydelig kommunikasjon
 • Evne til å prioritere, er fleksibel og omstillingsvillig

Personlig egnethet og hensyn til sammensetning for øvrig i arbeidsmiljøet vil bli tillagt vekt ved utvelgelsen.

Vi tilbyr
 • En tjeneste i utvikling
 • Tett samarbeid med et mangfold av faggrupper i helse- og velferdstjenesten
 • Ansvar og utviklingsoppgaver legges til rette med utgangspunkt i befolkningens behov, din interesse og kompetanse
 • Samarbeid med faglig nettverk og tilrettelegging for kompetanseutvikling i forhold til ansvar og arbeidsoppgaver
 • Elektronisk fagverktøy, interne nettsider, internett
 • Kompetanseplan, kvalitetssystem 
 • Gode kollegaer i et utviklende, inkluderende og inspirerende arbeidsmiljø
 • Variabel arbeidstid etter avtalt plan
 • Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler