• Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  22.06.2021
 • Sted:
  OSLO
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  OSLO
 • Arbeidssted:
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3915084
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune

Vernepleier/3-årig miljøterapeut

Oslo kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Enhet for tilrettelagte tjenester består totalt av 6 boliger og ett dagsenter. Biermann bolig gir døgnkontinuerlige tjenester til 6 beboere med omfattende bistandsbehov. Boligen er sentralt beliggende ved Alexander Kiellandsplass med god kollektivtransportdekning og med flotte tur- og rekreasjonsmuligheter langs Akerselva.

Vi søker en dyktig og engasjert vernepleier eller miljøterapeut som kan ta faglig ansvar og bidra til utvikling av tjenestetilbudet. Som ansatt ved Biermann bolig blir du en del av et team med god faglig kompetanse. Vi har dyktige medarbeidere med mange års erfaring i feltet, og håper du vil bli vår nye kollega.

Beboerne bor i egne leiligheter, og vi yter praktisk bistand og opplæring i alle dagliglivets gjøremål. Personalgruppen er tverrfaglig sammensatt og utgjør for tiden 24 årsverk i turnus, inkludert seksjonsleder og teamleder. Teamleder fungerer som en faglig og organisatorisk støttefunksjon for seksjonsleder og tjenesteansvarlige. Turnusen består av både dag- og kveldsvakter, med arbeid hver tredje helg. 

Vi søker deg som er faglig sterk, og er selvstendig og trygg i dine vurderinger, også ved uforutsette hendelser. Du har brukeren i fokus og kommuniserer godt med både kollegaer, brukere og pårørende. Du trives med å være serviceorientert og fleksibel. Du er ærlig og redelig, står opp for dine verdier og oppleves som ekte. Du er hardfør, sier i fra, og tåler både medgang og motgang. Du samarbeider godt med andre, tar din del av fellesskapets oppgaver, samtidig som du motiverer og engasjerer dine kollegaer til å gjøre det samme. Du tenker «vi», og du er lojal til det som er bestemt, og du tar i mot og gir tilbakemeldinger. Du foreslår endringer der du ser behov, du er omstillingsdyktig og initierer endringer der det er nødvendig. Du gjennomfører det vi har bestemt, planlagt eller avtalt. Du er grundig, nøyaktig og metodisk, og evner å se de store linjene i hverdagslige tiltak og aktiviteter. Du bruker lov, forskrift, rundskriv, faglige og etiske standarder aktivt i arbeidshverdagen og i møte med tjenestemottakeren. 

Vi er organisert i henhold til behovsstyrt bemanning (BOB). BOB tar utgangspunkt i den enkelte brukers behov, og målet er kvalitet for bruker, arbeidsmotivasjon for medarbeidere og effektive tjenester gjennom riktig bruk av kompetanse. Alle tjenestemottakere skal få oppnevnt en tjenesteansvarlig. Tjenesteansvarlig skal sikre brukermedvirkning, god praksis og koordinering av tjenestene. De brukere som har omfattende behov, skal i tillegg få oppnevnt en primærkontakt med utdanning innen helse- eller sosialfag. Primærkontakten skal samarbeide tett med tjenesteansvarlig om gode tjenester til bruker.

Arbeidsoppgaver:

 • Tjenesteansvar/ og eller primærkontaktansvar jfr BOB
 • Yte direkte tjenester til brukere, i henhold til vedtak, tiltak og oppsatte planer
 • Ansvar for oppfølging, utvikling og evaluering av tiltak, inkludert tiltak etter Khol. kap 9
 • Planlegge og koordinere tjenestetilbudet
 • Dokumentere og rapportere i henhold til gjeldende rutiner
 • Veilednings- og opplæringsansvar overfor kolleger, studenter og lærlinger
 • Delta i og ta ansvar for ulike samarbeidsfora/fagforum med interne og eksterne samarbeidspartnere
 • Samarbeid med pårørende, verger og andre 
 • Delta i fagutviklingsarbeid
 • Evt medansvar for legemiddelhåndtering
 • Evt ansvar for beboerregnskap
 • Oppgaver delegert fra leder
 • Bidra aktivt til et åpent og godt arbeidsmiljø

Kvalifikasjoner:

 • Bachelor i vernepleie eller annen relevant høyskoleutdanning.
 • Erfaring og gode kunnskaper om målrettet miljøarbeid med utviklingshemmede
 • Ønskelig med erfaring fra arbeid som tjenesteansvarlig/primærkontakt
 • Erfaring fra arbeid med mennesker med store bistandsbehov og utfordrende atferd
 • Ønskelig med erfaring fra arbeid og saksbehandling knyttet til Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, kap. 9
 • Fordel med gode ferdigheter innen HAVA
 • Fordel med kunnskaper i bruk av Gerica som arbeidsverktøy
 • Meget god norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne 
 • Grunnleggende kunnskap om IKT
 • Ønskelig/fordel med kunnskap om tegnspråk og døvblindhet
 • Ønskelig med erfaring og kunnskap innenfor ernæringsoppfølging og matlaging
 • Ønskelig med førerkort klasse B
 • Gyldig politiattest må fremlegges ved ansettelse

Personlige egenskaper:

 • Evne til å jobbe systematisk med god faglig forankring, kunne være selvstendig, men samtidig være en god lagspiller
 • God ordenssans med evne til å planlegge, koordinere og delegere
 • Høy arbeidskapasitet og evne til å strukturere og gjennomføre mange arbeidsoppgaver
 • Evne til å sette seg inn i nye og ukjente oppgaver samt å kunne finne frem til gode løsninger
 • Omsorgsfull, ansvarsbevisst og pålitelig
 • Gode kommunikasjonsevner 
 • Evne til å utvikle og spre entusiasme
 • Bidra til en positiv og åpen kultur og gå foran som et godt eksempel 
 • Evne til å holde faglige fremlegg i ulike fora
 • God omstillingsevne
 • God fysisk og psykisk helse
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

 • Utviklende og spennende arbeidsoppgaver
 • Gode muligheter til å påvirke og utforme eget arbeid 
 • Dyktige og hyggelige kollegaer
 • Gode kurs- og opplæringstilbud
 • Veiledning 
 • Godt samarbeid på tvers av boliger og dagsenter i enheten
 • Et stabilt arbeidsmiljø
 • Lønnsplassering i lønnstrinn 30-42 i Oslo kommunes regulativ, avhengig av utdanning og ansiennitet
 • Gode tjenestepensjons- og forsikringsordninger i Oslo pensjonsforsikring
 • Treningsavtale med SATS
 
 • Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  22.06.2021
 • Sted:
  OSLO
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  OSLO
 • Arbeidssted:
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3915084
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune