Ledig stilling

Gjøvik kommune

Vernepleier 2 x 100 % fast stilling ved tilrettelagte tjenester Åslundmarka

Offentlig forvaltning

Beskrivelse av arbeidsstedet:

Avdeling tilrettelagte tjenester i Åslundmarka har ansvar for helse- og omsorgstjenester til mennesker med funksjonsnedsettelser. Avdelinga har ca 26 årsverk totalt, disse er inndelt i ulike grupper mhht tjenesteyting. Vi gir tjenester etter enkeltvedtak jf helse-og omsorgstjenesteloven som praktisk bistand/opplæring og helsetjenester.

Det er nå to ledige faste stillinger som vernepleiere i gruppe ambulerende miljøarbeidertjeneste og bofellesskap. Brukergruppa har psykiske lidelser og/eller utviklingshemming. Tjenestene gis på timebasis i ambulerende virksomhet og som heldøgns tjenester i bofellesskap for personer med psykiske lidelser.

Tjenester rundt enkeltpersoner ytes i samarbeid med andre hjelpeinstanser innen 1 og 2 linjetjenesten.  Avdelinga har nærmere 26 årsverk totalt, disse er inndelt i grupper mhht tjenesteyting. Ca 19 årsverk har minimum helse- og sosialfaglig høgskoleutdanning. Øvrige ansatte har fagarbeiderutdanning og / eller realkompetanse.

 Arbeidsoppgaver:
 • Yte helse- og omsorgstjenester i brukeres hjem.
 • Bistå og gi opplæring i dagliglivets gjøremål.
 • Medisinskfaglig oppfølging. 
 • Samarbeid med kolleger på jobb og andre hjelpeinstanser innen 1. og 2. linjetjenesten
 • Delta i møtevirksomhet internt og med eksterne samarbeidspartnere. 
 • Primærkontaktfunksjon.
 • Utarbeide planverk rundt enkeltbrukere, herunder individuell plan, individuelle målsetting og tiltak.
 • Turnus: 35,5 t/uke med dag og aftenvakter. Arbeid hver 3 helg eller langvakter hver 4. helg
Kvalifikasjoner:
 • Autorisasjon som vernepleier.
 • Øvrige helse- og/eller sosialfaglige bachelorutdanninger med arbeidserfaring fra brukergruppa kan tas i betraktning.
 • Relevant videreutdanning er ønskelig, men ikke et krav.
 • Kjennskap til og evne til å jobbe etter prinsippene i målrettet miljøarbeid. Opplæring gis. 
 • Kunnskap om helse- og omsorgstjenesteloven og pasientrettighetsloven er en fordel. Opplæring gis.
 • Kompetanse i bruk av dataverktøy. 
 • Gode samarbeidsevner og evne til å jobbe selvstendig
 • Personlig egnethet og bevissthet rundt egen rolle som kollega og en del av et arbeidsmiljø.
 • Evne til nytenkning og fleksibilitet.
 • Førerkort for bil.
 • Godkjent politiattest. 
Vi kan tilby:
 •  Varierte og selvstendige arbeidsoppgaver med stort spenn i faglige utfordringer.
 •  Tverrfaglig arbeidsmiljø, hvor samarbeid og kollegastøtte vektlegges.
 •  Mulighet for å påvirke den faglige utviklingen i avdelingen.
 •  Opplæring i fag-og journalsystem. 
 •  Frigjort tid til fagarbeid og møtevirksomhet. 
 •  Interne og eksterne kurs, samt opplæring og veiledning fra kolleger og samarbeidende instanser.
 •  Fadderordning som nyansatt.
 •  Rekrutteringslønn. 
 •  Gode pensjons- og forsikringsvilkår.
 • Medlemskap i KLP.  
Unntatt offentlighet må begrunnes:

Gjøvik kommune praktiserer meroffentlighet, jfr. Offentleglova § 11. Dette betyr at alle søkere oppføres på offentlig søkerliste.

Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak jfr. Offentleglova § 25.

Søknad sendes:

Alle søknader skal sendes elektronisk via vårt søkesystem. 

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, religion, funksjonsevne, alder og seksuell orientering.