Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Haugesund kommune

Vernepleier 100 % stilling

Offentlig forvaltning

Tilrettelagte tjenester gir tjenester etter vedtak hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven; avlastning, støttekontakt og bistand i bolig med heldøgns bemanning. Virksomheten kjøper også tjenester som dagtilbud og har ansvar for kommunens BPA ordninger. Det er 13 avdelinger i virksomheten som består av boliger og avlastning med døgnbemannede baser, dagtilbud, familieavlastning, støttekontakt og kjøp av tjenester. Avdelingene ligger spredt i Haugesund kommune. Det er ca. 400 ansatte i tillegg til støttekontakter og familieavlastere.

Floravegen ligger sør i Haugesund og gir tjenester til 12 personer som bor i egne leiligheter. Tilbudet er sammensatt med varierte oppgaver i et tverrfaglig arbeidsmiljø. Avdelingen er mye brukt som praksisplass for både elever og studenter i helsefag.

Vernepleiere inngår som del av team sammen med miljøterapeuter og fagarbeidere på avdelingen. De er i samråd med de andre i teamet ansvarlig for å følge tiltak og planer.
Vi søker personer med erfaring fra arbeid med:
Mennesker med utviklingshemming/ psykiatri.
Utfordrende adferd og somatisk pleie.
Fysisk funksjonshemming

Kvalifikasjoner:

 • Vernepleier med norsk autorisasjon.
 • Annen utdanning på høgskole nivå innen helse, sosial eller pedagogiske fag kan bli vurdert med bakgrunn i relevant erfaring.
 • Norsk er arbeidsspråket i Haugesund kommune. Du snakker, leser og skriver så godt norsk at du kan utføre de arbeidsoppgavene du har selvstendig.
 • Det er krav om tilfredsstillende politiattest for tilsetting i stillingen.
 • Søker må ha førerkort klasse B til biler med manuelt gir.

Haugesund kommune er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Personlige egenskaper:

Du er:

 • Brukerorientert
 • Initiativrik, strukturert og opptatt av å finne gode løsninger
 • Positiv og kreativ
 • Opptatt av etisk og faglig refleksjon
 • Du fungerer godt i team, både selvstendig og i samarbeid med andre
 • Kan gi og ta imot veiledning
 • Gode faglige kunnskaper

Vi tilbyr:

 • Turnus er for tiden bolketurnus med vakter inntil 14 timer samlet tre til fire dager etter hverandre og påfølgende friperioder.
 • Lønn blir fastsatt i henhold til tariff og gjeldende avtale
 • En utfordrende og spennende jobb i et aktivt arbeidsmiljø, med engasjerte kollegaer
 • En arbeidsplass der det er rom for faglig og personlig utvikling
 • God seniorpolitikk
 • Fokus på HMS-arbeid
 • En inkluderende arbeidslivsbedrift (IA)
 • gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • startpakke for vernepleier som flytter til kommunen eller i normal pendleravstand for å bosette seg/etablere seg, for å gå inn i fast jobb eller vikariat av ett års varighet eller mer. Startpakken utgjør kr. 20.000,- pluss ytterligere kr. 20.000,- dersom vernepleier fortsetter å jobbe i kommunen, jf retningslinjer for startpakke