• Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  25.01.2022
 • Sted:
  OSLO
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  OSLO
 • Arbeidssted:
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4317520
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune

Vernepleier 100 % og miljøterapeut 100%

Oslo kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

 Hestehagen gruppebolig er lokalisert i skogkanten i et etablert boligstrøk nær Rødtvet T-banestasjon. Her bor fire innbyggere med omfattende bistandsbehov og høy bemanningsfaktor. Vi jobber etter evidensbasert metodikk, og i henhold til prinsipper for målrettet miljøarbeid. Vi har per i dag en beboer tidlig i 20-årene, mens de tre øvrige er godt voksne.

Som vernepleier vil man yte tjenester til en beboer som har et stort bemanningsbehov, som følge av voldelig atferd.  Det er en arbeidshverdag som krever god fysisk form, stor grad av tilstedeværelse og faglig fokus. Trening og gjennomføring av skadeavverging er en del av den daglige jobben.

Personalgruppen er sammensatt av dyktige miljøarbeidere, helsepersonell med fagbrev, vernepleiere, sosionomer, pedagoger, ergoterapeut og to ledende miljøterapeuter.

 

Det vil bli avholdt intervjuer i uke 5

Arbeidsoppgaver:

 • Yte praktisk bistand og opplæring i tråd med gjeldende lover, vedtak og rutiner
 • Arbeid med vedtak etter helse- og omsorgstjenesteloven kap 9 (HAVA-skadeavvergingstekniker)
 • Håndtere voldelig og aggressiv atferd
 • Utarbeide, evaluere og følge opp mål og tiltak iht. metoderekka og prinsipper for målrettet miljøarbeid
 • Utvise tiltakslojalitet i praksis, samt bidra til å drifte boligens fagadministrative system (FAS)
 • Samarbeide tett med kolleger og ledende miljøterapeut
 • Gi og motta veiledning
 • Ta ansvar for et godt samarbeid med pårørende og eksterne parter
 • Legemiddelhåndtering og helsefaglig oppfølging av beboerne på tjenestestedet 
 • Arkivering, journalføring og saksbehandling

Kvalifikasjoner:

Til stillingen er det krav om autorisasjon som vernepleier. Til miljøterapeutstillingen er spesielt ønskelig med vernepleier, men vi oppfordrer også barnevernspedagoger, sosionomer, fysioterapeuter, ergoterapeuter, sykepleiere, lærere/førskolelærere til å søke. Andre fagkombinasjoner innenfor helse-, sosial- og pedagogiske fag kan også komme i betraktning for stilling (forutsatt at veiledet praksis utgjør minimum 30 studiepoeng av bachelorutdanningen). 

 • God kunnskap om målrettet miljøarbeid og anvendt atferdsanalyse
 • Erfaring fra arbeid med personer med utviklingshemning er ønskelig
 • Erfaring med håndtering av voldelig atferd og skadeavvergingsteknikker
 • Erfaring med pleie og omsorgsarbeid
 • Førerkort til personbil er ønskelig
 • Meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk, tilsvarende nivå C1  (gjelder ikke Skandinavia)
 • Politiattest må fremlegges før tiltredelse, jf. Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4

Personlige egenskaper:

 • Du er motivert for arbeid i bolig med den aktuelle målgruppa
 • Du er en god lagspiller og bidrar positivt i arbeidsmiljøet
 • Innehar faglig integritet med basis i evidensbasert metodikk
 • Har evne til å ta ansvar, jobbe selvstendig og utvise kreativitet innenfor gitte rammer
 • Du har interesse og evne til å jobbe forebyggende og atferdsendrende, samtidig som du er i stand til å jobbe med planlagt og systematisk håndtering voldelig atferd.
 • God fysisk form
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

Boligen består av vernepleiere, sosionomer, ergoterapeut, og pedagoger, to ledende miljøterapeuter som sammen med en rekke dyktige og erfarne miljøarbeidere bidrar aktivt med veiledning av personalgruppen. Vi har to tjenestemottakere med kap. 9-vedtak og det ytes omfattende praktisk og teoretisk veiledning.
Hestehagen er et ypperlig sted for deg som har mye erfaring og et ønske om å få benytte din kompetanse med tildelt tjenesteansvar og særskilt oppfølging av en enkeltbruker. Boligen er også et fantastisk utgangspunkt for den nyutdannede som ivrer etter å få jobbe i et miljø med mange erfarne kolleger og dyktige fagpersoner rundt seg. 

Gode utviklingsmuligheter

Todelt turnus med arbeid hver 3. helg

God opplæring og faglig veiledning
Faglig frihet og ansvar i henhold til eget kompetansenivå
En trygg og sikker arbeidsplass
Gode forsikringsordninger
Meget god pensjonsordning
Lønn etter Oslo kommunes lønnsregulativ, lønnstrinn 28-40

   
 • Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  25.01.2022
 • Sted:
  OSLO
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  OSLO
 • Arbeidssted:
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4317520
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune