• Bedrift
  Namsos kommune
 • Søknadsfrist
  15.08.2022
 • Stillingstype:
  Skift / turnus / arbeidstidsordning
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  , Namsos
  NAMSOS
  search.country.NORGE
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4689371
 • Se her for andre jobber fra Namsos kommune
 • Oppdatert 12.08.2022
Ledig stilling

Namsos kommune

Vernepleier 100 % fast stilling - Namsos bo og velferdssenter avd.2

Offentlig forvaltning

Namsos bo- og velferdssenter avdeling 2 er én av basene for hjemmetjenesten i Namsos byområde og vertskap for 29 av kommunens omsorgsboliger. Vi gir veiledning og hjelp til hjemmeboende personer med behov for bistand i hverdagen.

Avdelingen har 54 faste ansatte med bred tverrfaglig kompetanse. Helsefagarbeidere, sykepleiere, vernepleiere, kokk, ergoterapeut og assistenter jobber sammen for å møte den enkeltes behov. Vi jobber fra morgen til kveld med fokus på kunnskapsbasert praksis, mestring av egne hverdagsaktiviteter, livsglede og omsorg i ulike livsfaser.

 Vi har mulighet til å søke etter deg som er genuint interessert, motivert og vil bidra til å bli en del av et engasjerende og inkluderende fagmiljø.

Stillingen er tillagt oppgaver i henhold til lov om helsetjenesten i kommunene. Dette innebærer variert arbeid innen forebyggende helsearbeid, rehabilitering, kartlegging, tilrettelegging og oppfølging, ADL kartlegging/trening. Arbeidsområdet i hjemmetjenesten er både for beboere som bor inne ved NBVS og beboere som bor i distriktet. Det krever at du har førerkort for vanlig bil og har evne til å jobbe både inne og ute.

Stillingen er direkte underlagt avdelingsleder og stillingens innehaver skal delta i direkte tjenesteyting overfor beboer og bidra til at ansvarsområder følges opp og målsettinger innenfor tjenesten nås. Du må også bidra til kvalitetssikring av tjenesten, planlegging og utvikling i tråd med ulike mål i Namsos kommune.

Vi søker deg som:

· Er offentlig godkjent vernepleier, studenter som blir ferdig i våren 2022 oppfordres til å søke

· Er motivert, er interessert og har evne i å arbeide i en travel arbeidshverdag

· Har gode evner til samarbeid, søker må være fleksibel, positiv, løsningsorientert og kreativ, og kunne koordinere og delta i arbeid med hverdagsrehabilitering og har fokus på å prøve ut, ta i bruk og identifisere gevinster av velferdsteknologi.

· Søkere bør ha erfaringer fra kommunehelsetjenesten, men det er ikke avgjørende, og ha interesse for kunnskapsbasert praksis

· Har evne til fagutvikling, innovasjon og nytenkning

· Er fleksibel i forhold til arbeidssted og arbeidsoppgave

· Har fokus på ressurser hos beboere og har evne til å motivere og inspirere tjenestemottakere til å bli mest mulig selvhjulpne

· Ser muligheter mer enn begrensninger, har evne til omstilling

· Har evne til å observere, vurder og ta gode faglige beslutninger

· Er åpen for å lære mer og bidra til faglig god utvikling og kompetanseheving

· Deltar i arbeidsplassens endringsprosesser i takt med samfunnsendringer og krav

· Representerer lojalitet, stabilitet, forutsigbarhet og kontinuitet.

· Viser interesse og engasjement

· Har kunnskap om/er komfortabel med bruk av data.

· Har evne til å ta ansvar for å kvalitetssikre tjenesten i tråd med gjeldende lover og regelverk.

· Må kunne kommunisere godt på norsk skriftlig og muntlig

· Har gode kunnskaper om regelverket som omfattes av tjenesteytingen

· Har evne til å arbeide selvstendig og i team.

 Vi tilbyr:

Fast stilling

* Godt arbeidsmiljø

* Grunnlønn etter kommunens lønns- og stillingsregulativ

* Meget gode pensjons- og forsikringsordninger

I tillegg får du:

* Rekrutteringstillegg på kr. 10.000 i året for 100 % stilling

* Rekrutteringstilskudd (engangstilskudd ved ansettelse) på kr.25.000 i 100 % stilling med bindingstid på 2 år

Personlige kvalifikasjoner blir vektlagt ved utvelgelsen. Aktuelle søkere må regne med å bli innkalt til intervju.  Referanser bes oppgitt i søknaden. Dokumentasjon på utdanning og praksis skal ikke sendes inn, men legges fram i forbindelse med intervju. Dette gjelder også for interne søkere.   Organisasjonen vil være i stadig endring. Det er derfor et krav at den som tilsettes er fleksibel i forhold til endringer i arbeidsoppgaver, samarbeidspartnere og organisatorisk plassering. Søkere som mener å ha fortrinn av stilling, bes opplyse om dette i søknaden jfr. HTA 2.3.1

Søknad sendes:

Søknad med CV sendes elektronisk via knappen "Send søknad".  Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Innbyggertorget Namsos kommune.

  Dersom det går fram av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig, selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få informasjon om dette - jfr. Offentleglova §25.
 

 • Bedrift
  Namsos kommune
 • Søknadsfrist
  15.08.2022
 • Stillingstype:
  Skift / turnus / arbeidstidsordning
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  , Namsos
  NAMSOS
  search.country.NORGE
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4689371
 • Se her for andre jobber fra Namsos kommune
 • Oppdatert 12.08.2022