Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Lillestrøm Kommune

Vernepleier 100% fast stilling

Offentlig forvaltning

Lillestrøm kommune er en kommune i stadig vekst. I kommunalområdet Bo- og miljøtjenester ligger Arbeid- og aktivitet, Ambulerende tjenester, Bemannede boliger og Miljøtjenester i Institusjon. Som ansatt ved Bo- og miljøtjenester, vil du oppleve viktigheten av tverrfaglig samarbeid både i og utenfor eget kommunalområde. Hos oss har vi fokus på sømløse tjenester der ansatte bistår ved behov på tvers av kommunalområder og seksjoner der det er hensiktsmessig. Med verdiene tillit, inkludering og nyskapning har vi ambisiøse mål om å bli Norges beste på vårt fagfelt. Det er et stort fagmiljø i Bo- og miljøtjenester, hvor kurs og kompetanseheving holdes på tvers av avdelinger.  

Alle tjenestene våre skal være forankret i menneskerettigheter nedfelt av FN konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne, og den nasjonale veilederen til Helsedirektoratet “Gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming”. 

Brattli boliger er en heldøgnsbemannet bolig som yter helse- og omsorgstjenester til to voksne menn med omfattende kap. 9 vedtak. Brattli ligger ca 5 min fra Sørumsand med busstopp rett utenfor. Vi har som mål å skape et trygt og godt hjem med et variert aktivitetstilbud. Du må kunne delta på aktiviteter, alt fra skogsturer og båtturer til mer rolige aktiviteter inne. Vi drifter også vårt eget dagtilbud. Vi er mye ute på farten, så førerkort klasse B er nødvendig. Du vil jobbe tett med andre kollegaer, og et godt arbeidsmiljø er noe av det som kjennetegner Brattli boliger. Det er høyt under taket, og vi tåler en diskusjon.

Turnus består av 12 timers vakter, både for dagvaktene og nattvaktene. Medbestemmelse, likeverd og livskvalitet er noe vi legger stor vekt på i vårt arbeid. Brattli bolig samarbeider tett med flere ulike instanser for å sikre så gode tjenester som mulig.
Vi søker etter en engasjert vernepleier som er opptatt av CRPD og gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming.

Arbeidsoppgaver:

 • Direkte tjenesteyting i henhold til vedtak, dagsplaner, rutiner og prosedyrer
 • Kartlegge brukerbehov, iverksette og evaluere tiltak 
 • Utføre oppgaver i samråd med gjeldende krav til kvalitet og lovverk 
 • Primærkontakt, sekundærkontakt, teamdeltaker, koordinator og andre delegerte oppgaver/ansvar 
 • Tverrfaglig samarbeid med interne og eksterne samarbeidspartnere 
 • Bidra til utvikling og sikring av prosedyrer og rutiner 
 • Bidra til fagutvikling i avdelingen
 • Bidra til utvikling av et godt arbeidsmiljø 
 • Delta i tjenestemottakers dagtilbud 
 • Medisinansvar 
 • Oppfølging av HOL. Kap. 9 
 • Veiledning av andre kollegaer, brukere, pårørende, studenter og elever 
 • Bruk av fagsystemet Gerica, og sikre dokumentasjon (utarbeide tiltaksplaner og daglig dokumentasjon) 
 • Delta på relevante kurs og møter 

Kvalifikasjoner:

 • Autorisasjon som vernepleier, evt. sykepleier med lang erfaring fra bolig
 • Kjennskap til psykisk utviklingshemming og psykiske lidelser 
 • Praktisk erfaring med å utarbeide og følge opp tvangsvedtak etter HOL kap. 9 
 • Praktisk erfaring med håndtering av utfordrende atferd 
 • Fortrinnsvis praktisk erfaring med målrettet miljøarbeid og atferdsanalytisk tilnærming 
 • Interesserer deg for fagutvikling og kvalitet i tjenesten
 • Praktisk erfaring med journalføring og utarbeidelse av tiltaksplaner, fortrinnsvis i Gerica
 • Gode IKT-kunnskaper, også ønskelig med interesse/erfaring innen mestringsteknologi 
 • Erfaring med medikamenthåndtering 
 • Førerkort klasse B 
 • Behersker norsk skriftlig og muntlig, og har god kommunikasjonsevne. Krav om bestått Norskprøve B2, både skriftlig og muntlig
 • Gyldig politiattest, som ikke er eldre enn 3 måneder. Politiattesten må fremlegges før tiltredelse  

Vi ber om at HPR-nr oppgis i søknadsteksten 

Personlige egenskaper:

 • Du er motivert, kreativ, nytenkende og løsningsorientert
 • Du har evne til å avdekke og imøtekomme individuelle behov hos tjenestemottakerne
 • Du har stort engasjement for brukergruppen
 • Du har evne til å kommunisere og skape gode relasjoner med tjenestemottakere, pårørende og kollegaer
 • Du står rakrygget når ord som kap 9 vedtak, tiltaksplaner og brukermedvirkning blir nevnt
 • Du er faglig bevisst, arbeider målrettet og kan anvende teori i praksis
 • Du er fleksibel og løsningsorientert
 • Du er lojal og følger kvalitetskrav angitt i Lillestrøm kommune
 • Personlig egnethet vil vektlegges

Vi tilbyr:

 • Kun langvakter og mye komprimert jobbing med tilsvarende friperioder
 • Et levende fagmiljø med fokus på kompetanse og kontinuerlig utvikling
 • Trivelige, nysgjerrige, engasjerte og dyktige kollegaer med godt samhold og mye humor 
 • En interessant og utfordrende jobb med varierte arbeidsoppgaver 
 • Opplæring, kurs og veiledning 
 • Aktivt bedriftsidrettslag 
 • God pensjons- og forsikringsordning 
 • Lillestrøm kommune har yrkesskadeforsikring på fritid for sine ansatte 
 • Lønn etter Hovedtariffavtale

Er du nyutdannet er du også velkommen til å søke stilling hos oss. 

Lillestrøm kommune oppfordrer søkere til å legge inn attester og vitnemål når de søker på stilling hos oss.