• Bedrift
  Østre Toten kommune
 • Søknadsfrist
  22.01.2023
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  2850, LENA
  ØSTRE TOTEN
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4927464
 • Se her for andre jobber fra Østre Toten kommune
 • Oppdatert 14.01.2023
Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Østre Toten kommune

Vernepleier - 100% fast stilling

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Arbeidssted: 

Stillingen er en del av sektor for Helse, Omsorg og Velferd (HOV). Helse og omsorgssektorens mål og strategier er forankret i dokumentet «Ny velferd 2040», og fokuserer rundt mestring, selvstendighet, tilhørighet og deltakelse. 

Tilrettelagte tjenester er et tjenesteområde i HOV bestående av fire enheter; Kvam og Fossen, Vestbygda, Tovold og Nerbo, samt Meieritunet. Boligene gir døgnkontinuerlige tjenester til brukere med omfattende bistandsbehov. Beboerne bor i egne leiligheter, og tjenestene yter praktisk bistand og opplæring i alle dagliglivets gjøremål. Tilrettelagte tjenester ivaretar et mangfold av arbeidsoppgaver og tilrettelegging for at den enkelte bruker skal kunne mestre hverdagslivet. Tjenesteområdet yter tjenester til barn, unge og voksne personer med funksjonsnedsettelser. Målrettet miljøarbeid er en sentral del av tilbudet som gis i tilknytning til brukers bolig og/eller aktivitetstilbud. Foruten boligoppfølgingstjenester, er avlastningsordninger, ambulante tjenester, råd og veiledning en viktig del av det samlede tjenestetilbudet.

Denne stillingen tilhører Fossen barne- og avlastningsbolig.

Om stillingen: 

Stillingen innebærer arbeid på dag/kveld og helg i årsturnus og det er tidvis behov for langvakter og hinkehelg. 

Som vernepleier vil du ha en viktig rolle i å delta i utvikling av gode tjenester. Vi er opptatt av gode holdninger og verdier i tjenesteutøvelsen vår. Vi utviser respekt, er nytenkende og seriøse. Vi er ambisiøse, målrettede og resultatorientert. Vi samarbeider godt og er opptatt av gode relasjoner på jobb.

Fagutvikling og kvalitet i tjenesten er viktige prioriteringer for oss. 


Arbeidsoppgaver:

 • Følge opp tjenesteyting etter vedtak
 • Målrettet miljøarbeid
 • Samarbeid med pårørende og verger
 • Primærkontaktansvar
 • Utarbeide og ajourholde mål- og tiltaksplaner og individuelle planer
 • Opplæring og veiledning av brukere og medarbeidere
 • Legemiddelhåndtering; herunder medisinering i cvk
 • Koordinering og ansvar som koordinator for en eller flere brukere
 • Lede og delta i tverrfaglig samarbeid, ansvarsgrupper og samarbeidsmøter
 • Tjeneste- og fagansvar; herunder ansvar for planlegging, iverksetting, gjennomføring av nye- og eksiterende tiltak
 • Ansvar for brukers fagperm og følge opp samarbeidet med ulike instanser


Kvalifikasjoner:

Må-krav:

 • Bachelor som vernepleier  
 • Beherske norsk skriftlig og muntlig og ha god fremstillingsevne
 • Førerkort kl B, manuell gir
 • Politiattest

Ønskelige krav:

 • Erfaring i målrettet miljøarbeid og arbeid med mennesker med funksjonsnedsettelse
 • Kompetanse i å møte og håndtere krevende atferdsutfordringer
 • Erfaring fra og kompetanse i lovverket for bruk av tvang og makt

Personlig egnethet vil bli vektlagt.


Personlige egenskaper:

 • Du har bevisste og gode holdninger til det å jobbe med mennesker med omfattende bistandsbehov og funksjonsnedsettelser
 • Du tar ansvar og jobber godt sammen med dine kollegaer
 • Du er samarbeidsorientert og har gode kommunikasjonsevner
 • Du er løsningsfokusert og nytenkende
 • Du må kunne takle atferdsutfordringer
 • Du liker faglige utfordringer, er fleksibel og omstillingsdyktig
 • Du er opptatt av faglig utvikling, ser helhet og bidrar til kvalitet i tjenesten
 • Du er positiv og bidrar til et godt arbeidsmiljø

Kvalifiserte personer oppfordres til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsnedsettelse eller kulturell bakgrunn.


Vi tilbyr:

 • En spennende arbeidshverdag med varierte oppgaver
 • En tjeneste i endring med spennende utfordringer
 • Gode muligheter til faglig utvikling
 • Trivelig arbeidsmiljø

Som ansatt i Østre Toten kommune vil du omfattes av en god pensjons- og forsikringsordning. Vi har meningsfulle arbeidsoppgaver og et inkluderende arbeidsmiljø. Arbeidstakere tilsettes i Østre Toten kommune på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglementer og Hovedtariffavtalen. Det trekkes 2% av bruttolønn til pensjon

Etter søknadsfristens utløp, vil det bli satt opp en offentlig søkerliste inneholdende navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune for hver søker. Det kan gjøres unntak fra innsyn for opplysninger om en søker dersom vedkommende selv ber om det. Opplysninger om en søker kan bli offentlige selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette.

 

 

 • Bedrift
  Østre Toten kommune
 • Søknadsfrist
  22.01.2023
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  2850, LENA
  ØSTRE TOTEN
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4927464
 • Se her for andre jobber fra Østre Toten kommune
 • Oppdatert 14.01.2023