Detaljer

 • Bedrift
  Kongsberg kommune
 • Søknadsfrist
  03.02.2020
 • Sted:
  Sentrumsveien/ Tømmeråsgården
 • Stillingstype:
  Skift / turnus / arbeidstidsordning
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  Viken
 • Arbeidssted:
  Sentrumsveien/ Tømmeråsgården
 • Land:
  NORGE
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  2416222
 • Se her for andre jobber fra Kongsberg kommune

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Vernepleier, 100% fast stilling

Avdelingene
Sentrumsveien og Tømmeråsgården Botiltak yter helsehjelp til personer med ulike funksjonsnedsettelser som autisme og psykisk utviklingshemming. Disse avdelingene består av 12 og 14 årsverk.

Vi søker vernepleier i 100% turnus-stilling, per tiden med arbeid hver fjerde helg. Stillingen er ledig fra 03.02.2020.

Stillingen er fordelt på to arbeidssteder. Fordelingen er på ca 70% i Sentrumsveien og 30% i Tømmeråsgården. 

 

Som vernepleier ved avdelingen vil du få:

 • Ansvar og mulighet til å forme en arbeidsplass i kontinuerlig utvikling
 • Jobbe i et arbeidsmiljø med faglige ambisjoner med fokus på personalutvikling gjennom opplæring, gode rutiner og veiledning
 • Muligheter for kompetanseutvikling
 • Lønn etter tariff
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Avsatt fagtid for vernepleier/sykepleier hver uke
 • Kollegaveiledning

Vi søker medarbeidere med kompetanse på tjenesteutøvelse overfor mennesker med komplekse bistandsbehov knyttet til utviklingshemming, autisme og atferdsproblematikk. For at tjenestemottager skal trives trenger de trygge rammer og forutsigbarhet. Som medarbeider skal du legge til rette for, og gi gode tjenester til tjenestemottager i samarbeid med personalet forøvrig. Du skal ha nært samarbeid med beboere, pårørende/hjelpeverger og tverrfaglige samarbeidspartnere.

Som vernepleier vil du få ansavar for utvikling og revidering av faglige rutiner innenfor egen avdeling og i samarbeid med andre i seksjonen. Du vil ha tett samarbeid med avdelingsleder og primærkontakter i avdelingen.

 

Krav og ønsker til deg

 • Variert erfaring fra arbeid med mennesker med sammensatte bistandsbehov
 • Kunnskap og erfaring knyttet til Helse- og omsorgstjenestelovens Kap. 9.
 • Erfaring fra å jobbe i andre menneskers hjem
 • Robusthet til å håndtere høyt arbeidstempo og skifter i arbeidshverdagen
 • Evne til å tenke langsiktig og jobbe målrettet og strukturert, samtidig som det daglige fokuset er her og nå
 • Ønske om å delta i utviklingen av det faglige tilbudet i tjenesten og bidra konstruktivt med tanke på nytenkning
 • Du behersker IKT som arbeidsverktøy
 • Det legges vekt på personlig egnethet og kjennskap til brukergruppen

 

Formelle kvalifikasjonskrav
Norsk autorisasjon som vernepleier. 

Sykepleier med lang erfaring fra brukergruppen kan vurderes for tilsetting i stillingen.

 

Annet
Arbeidstakere tilsettes i Kongsberg kommune. Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende avtaleverk.

Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved gjennomført språktest 3 før eventuell ansettelse.

Tilfredsstillende politiattest, egenerklæring tuberkulose og taushetserklæring må leveres før tiltredelse, i henhold til gjeldende regelverk.

 

Søknad
Vi ber om at søkere benytter vårt elektroniske søknadsskjema. Vennligst fyll ut søknaden så fullstendig som mulig.

Attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju.