Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Gjøvik kommune

Vernepleier 100% fast st. i tilrettelagte tjenester

Offentlig forvaltning

Beskrivelse av arbeidsstedet:

Tilrettelagte tjenester favner et mangfold av tjenester innenfor mange ulike brukergrupper, og har en solid fagkompetanse med tverrfaglig profil både i ledelse og i medarbeidergruppa. Vi vokser i omfang og ønsker å rekruttere en vernepleier med interesse for å jobbe med brukere innnen vår rus- og psykisk helsetjeneste. 

Vi søker deg som ønsker fast jobb, med en fleksibel ansettelse, som innebærer mulighet for variasjon knyttet til arbeidssteder. Som fleksibel fast ansatt vil du ha en fast arbeidsplan/turnus, men denne kan bli endret noe oftere. 

Stillingen er p.t tilknyttet TTJ Åslundmarka. Avdelinga består av flere grupperinger og innehar ambulerende miljøarbeidertjeneste, bofellessskap for personer med psykiske lidelser, psykisk helsetjeneste og FACT med interkommunalt samarbeid i samhandlingsteam med sykehus. 

Turnusordningen kan variere ut fra hvor man jobber, herunder dagtid-turnus, turnus med dag og aften hver 3 eller hver 4 helg. 

 

Arbeidsoppgaver:
 •  Praktisk bistand, opplæring, veiledning og helsehjelp til personer med ulike og sammensatte eller sammensatte behov.

 •  Bistå brukere i ulike ADL-funksjoner og oppgaver som bidrar til en bedre og aktiv hverdag, med   fokus på selvbestemmelse, habilitering, mestring og målrettet miljøarbeid.

 •  Samarbeid med kolleger på jobb og andre hjelpeinstanser.

 •  Delta i møtevirksomhet internt og med samarbeidspartnere.

 •  Primærkontaktfunksjon.

 •  Utarbeide planverk rundt enkeltbrukere, herunder Individuell Plan, individuelle målsetting og tiltak.

Kvalifikasjoner:
 • Vernepleier med autorisasjon.                                       

 • Andre relevante høgskoleutdanninger med bachelor innen for eksempel sykepleie, helse-og sosialfag, pedagogikk og psykologi kan tas i betraktning. 

 • Relevant videreutdanning er en fordel. Tidligere arbeidserfaring fra brukergruppa blir vektlagt, men opplæring vil bli gitt.

 • Behersker norsk godt, både muntlig og skriftlig.                                                                 

 • Kjennskap til helse- og omsorgstjenesteloven, pasientrettighetsloven, målrettet miljøarbeid/ mål og tiltaksarbeid.

 • Kompetanse i bruk av dataverktøy og journalføring. 

 • Førerkort klasse B.

 • Politiattest uten anmerkning framlegges.

Personlige egenskaper:

 •   Du er fleksibel i forhold til arbeidsoppgaver og endringer.

 •   Du har god stressmestring og vet å prioritere mellom oppgaver.

 •   Du har evne til å både å jobbe selvstendig og i team.

 •   Du har brukers behov i fokus.

 •   Du bidrar positivt i arbeidsmiljøet,  har gode samarbeidsevevner i møte       med pårørende og samarbeidspartnere.

 •   Du viser initiativ og engasjement med hensyn til oppgaver og egen fagutvikling.

 Vi kan tilby:
 • Et godt sted å jobbe med hyggelige kollegaer.
 • Utfordrende, varierte og allsidige arbeidsoppgaver. 
 • Et spennende og godt fag- og arbeidsmiljø som er i stadig utvikling.
 • Rekrutteringslønn for vernepleiere, sykepleiere og ergoterapeuter. 
 • Medlemskap i KLP pensjonsordning og gode forsikringsordninger. 

 

Unntatt offentlighet må begrunnes:

Gjøvik kommune praktiserer meroffentlighet, jfr. Offentleglova § 11.

Dette betyr at alle søkere oppføres på offentlig søkerliste. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak jfr. Offentleglova § 25.

Søknad:

Alle søknader skal sendes elektronisk via vårt søkesystem. 

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, religion, funksjonsevne og alder.