Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Vernepleier 100% Fast

Offentlig forvaltning

Avdeling for Tverrfaglig spesialisert behandling av rus og avhengighetslidelser (TSB) er en del av Sykehuset Innlandet HF, Divisjon psykisk helsevern. Avdelingen består av 5 enheter i Innlandet med virksomhet fordelt på Sanderud og Reinsvoll.

Avdeling for TSB har spesialisthelsetjenesteansvar for pasienter med samtidig rus og psykisk lidelse i befolkningen i Innlandet i henhold til Spesialisthelsetjenesteloven og rusreformene. Avdelingen har som mål å innfri intensjonen i rusreformen og yte tjenester etter gjeldene lovkrav. 

Enhet for korttidsbehandling er en døgnenhet som er lokalisert på Reinsvoll og tilbyr behandling til kvinner og menn over 18 år med ulike typer rusmiddelavhengighet, samt behandling av psykiske og somatiske plager. Vår behandling skal møte pasientenes komplekse utfordringer, medisinske, psykologiske og sosiale behov.  Innleggelsesgrunnlaget er både frivillig behandling og innleggelse etter uten samtykke etter Helse- og omsorgstjenesteloven § 10.2.

Enheten har 10 plasser.

100 % todelt turnus dag og aftenvakter med helgerotasjon hver tredje helg. Enheten praktiserer ønsketurnus.

Kvalifikasjoner:

 • Norsk autorisasjon som vernepleier
 • Ønskelig med videreutdanning innen rus/psykisk helse
 • Ønskelig med erfaring fra fagfeltet tverrfaglig spesialisert rusbehandling og pasientgruppen
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • En fordel med kunnskap om relevant lovverk og spesialisert lovverk som regulerer innleggelser etter Helse-og omsorgstjenesteloven kapittel 10

Personlige egenskaper:

 • Ha gode evner til samarbeid og relasjonsbygging
 • Helhetstenkende, handlekraftig og utfører planer med engasjement og utholdenhet
 • Evne til å håndtere stor arbeidsmengde og trives med til dels høyt tempo i hverdagen
 • Strukturert , med en systematisk tilnærming til oppgaver
 • Være endringsvillig og fleksibel med evne til å takle ikke planlagte hendelser og arbeidsoppgaver
 • Er faglig engasjert, fleksibel og innstilt på å bidra til gode løsninger
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor betydning

Vi tilbyr:

 • En spennende, utfordrende og meningsfull jobb
 • En tverrfaglig sammensatt personalgruppe som består av engasjerte og dyktige medarbeidere
 • Et godt og inkluderende arbeidsmiljø
 • Lønn etter overenskomst
 • Pensjonsordning i KLP