Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Haugesund kommune

Vernepleier 100 %, fast

Offentlig forvaltning

Tilrettelagte tjenester gir tjenester etter vedtak hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven; avlastning, støttekontakt og bistand i bolig med heldøgnsbemanning. Enheten kjøper også tjenester som dagtilbud og har ansvar for BPA ordninger. Det er ni avdelinger i Tilrettelagte tjenester, åtte av disse er boliger i tilknytning til døgnbemannet personalbase. Enheten har også ansvar for miljøarbeidertjenesten og for et avlastningshjem for barn og ungdom. Avdelingene ligger spredt i hele Haugesund kommune. I Tilrettelagte tjenester er det ca. 300 ansatte, i tillegg til støttekontakter og familieavlastere.

Øivind Skaldarspillersveg ligger nord i Haugesund. Det er 6 leiligheter i tilknytning til døgnbemannet personalbase der. De som bor i Øivind Skaldarspillersveg får hjelp til mange av dagliglivets aktiviteter. Avdelingen er mye brukt som praksisplass for både elever og studenter i helsefag.
Vernepleier/miljøterapeut er en del av et team sammen med helsefagarbeidere og assistenter på avdelingen, og er i samarbeid med de andre i teamet ansvarlig for å følge tiltak og planer.

Vi søker personer med interesse for helsefaget og som har erfaring fra arbeid med mennesker:

 • med psykisk utviklinghemming
 • med psykiske lidelse
 •  med utfordrende atferd

Kvalifikasjoner:

 • Vernepleier med norsk autorisasjon.
 • Sykepleier med norsk autorisasjon og relevant erfaring kan bli vurdert.
 • Vernepleierstudenter med relevant erfaring, som er i siste semester av utdannelsen kan også søke. Dette forutsetter at du får norsk autorisasjon som vernepleier før tiltredelse.
 • Det er krav om tilfredsstillende politiattest for tilsetting i stillingen.
 • Søkere må ha ordinært førerkort kl. B.
 • Norsk er arbeidsspråk i Haugesund kommune. Du snakker, leser og skriver så godt norsk at du både kan samarbeide med andre og utføre arbeidsoppgavene selvstendig.

Personlige egenskaper:

Du er:

 • brukerorientert
 • initiativrik og løsningsorientert
 • positiv og kreativ
 • opptatt av å gi gode tjenester til beboerne

Du har:

 • god evne til etisk og faglig refleksjon
 • godt humør 

Du kan:

 • jobbe godt i team
 • jobbe selvstendig
 • ta imot veiledning 

Vi tilbyr:

 • 100 % vernepleier i Haugesund kommune for tiden i Øivind Skaldaspillersveg
 • Turnus med langvakter og hver 4. helg
 • Lønn blir fastsatt i henhold til tariff og gjeldende avtaler.
 • En utfordrende og spennende jobb i et aktivt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass under utvikling som utfordrer og gir anledning for faglig og personlig utvikling.
 • God seniorpolitikk
 • Fokus på HMS-arbeid
 • En inkluderende arbeidslivsbedrift (IA)
 • Startpakke for vernepleier/sykepleier som flytter til kommunen, eller i normal pendleravstand for å bosette seg/etablere seg for å gå inn i fast jobb eller vikariat av ett års varighet eller mer. Startpakken utgjør kr. 20.000,-, ytterligere kr. 20.000,- dersom vernepleier/sykepleier fortsatt er i jobb i kommunen etter ett år, jf. retningslinjer for startpakke.